Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/27/2012

Manresa es proposa ampliar el carril bus i mancomunar el servei de transport públic urbà

 

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest mes d'abril una proposta per tal d'implantar el carril bus a la ciutat amb l’objectiu de millorar la qualitat, puntualitat i rapidesa del transport públic urbà. 

En la mateixa proposta aprovada per l’Ajuntament també es proposa iniciar converses amb els ajuntaments més propers a la capital del Bages per tal de mancomunar els serveis de transport públic urbà.  Actualment Manresa té 76.500 habitants i compta amb servei de transport públic urbà gestionat pel propi Ajuntament. Així mateix hi ha tot un conjunt de municipis que formen part de conjunt metropolità de Manresa, com per exemple Sant Joan de Vilatorrada (10.767 hab.), Sant Vicenç de Castellet (9.120 hab.), El Pont de Vilomara (3.741 hab.) i Sant Fruitós de Bages (8.198 hab.) que tenen una gran relació amb la capital del Bages, però que no compten amb un transport integrat amb Manresa sinó amb línies interurbanes gestionades per la Generalitat de Catalunya. 

El fet que hi hagi diverses administracions implicades en el servei de transport públic significa una major dificultat de gestió del servei de transport públic amb una visió metropolitana. Per una banda el servei públic urbà de Manresa no pot sortir dels límits del terme municipal de la capital al tractar-se d’un servei urbà, i per altra banda els serveis interurbans que comuniquen amb els municipis veïns estan dissenyats amb criteris diferents al transport públic urbà i no necessàriament coordinats amb els serveis urbans.

La proposta de mancomunar els servei públic urbà i els interurbans d’àmbit metropolità pretenen millorar l’oferta de transport públic de cara al ciutadà i aconseguir un sistema de transport públic supramunicipal que s'adapti a les necessitats reals de la mobilitat de la ciutat funcional, és a dir del conjunt de municipis que realitzen la seva activitat quotidiana en un àmbit urbà comú. 

La proposta aprovada per l’Ajuntament significa un petit pas cap crear aquesta xarxa de transport públic mancomunat, però des del consistori tampoc es volen precipitar en la presa de decisions ja que cal trobar els mecanismes administratius i econòmics necessaris per a posar d’acords tots els agents implicats en la gestió del transport: ajuntaments, Generalitat de Catalunya i operadores dels serveis. 

 

Altres municipis que han mancomunat els seus serveis de transport públic

L’opció que ha començat a estudiar l’Ajuntament de Manresa de mancomunar els servei de transport públic amb els municipis veïns no és nova i ja hi ha d’altres municipis que ho han implantat, com per exemple Igualada i la Conca d’Òdena o els municipis de la Vall del Tenes i també molts altres municipis que, igual que Manresa, ho estan estudiant. 

En el cas d’Igualada i els municipis de la Conca d’Òdena van crear una xarxa de transport públic mancomunat que integra els municipis de Santa Margarida de Montbui i de Vilanova del Camí i que va entrar en funcionament l’any 2010. Tots tres municipis es troben integrats a la mateixa trama urbana metropolitana, per tant, era difícil de concebre una xarxa de transport públic que no respongués a aquesta realitat territorial. La xarxa de bus integrada està gestionada per la Mancomunitat d’Òdena, ens que integra set municipis de l’entorn d’Igualada i que gestiona, a part del transport públic, d’altres serveis com la promoció econòmica, turisme i lleure, comunicació i igualtat de gènere. [més informació]

El cas del bus de la Vall de Tenes és una mica diferent ja que no es tracta d’una àrea metropolitana configurada amb una ciutat important i un conjunt de municipis adjacents sinó que es tracta d’un conjunt de municipis mitjans que comparteixen un àmbit territorial comú de serveis i equipaments. De fet, els municipis estan organitzats en la Mancomunitat de la Vall del Tenes, ens que es va crear l’any 1979 i que, per tant, té una llarga experiència en el treball conjunt i la gestió de serveis mancomunats. 

El bus de la Vall de Tenes és un servei interurbà que s’ha dissenyat gràcies a la col•laboració entre els diversos ajuntaments de la Mancomunitat i la Generalitat de Catalunya com a titular de les línies interurbanes de transport públic. En el projecte també hi ha participat la Diputació de Barcelona com a titular de la xarxa de carreteres pel qual circula la línia de bus. En aquest cas no es tracta d’un servei mancomunat, ja que la gestió de la línia recau sobre la Generalitat de Catalunya, però si que el fet que s’hagi dissenyat el servei de manera conjunta per part de tots els municipis fa que el servei respongui millor a les necessitat de la ciutadania d’aquest territori. [més informació]

 

Avantatges i inconvenients de mancomunar els serveis de transport públic

En ple debat sobre els ajustos pressupostaris que estan duent les administracions públiques, un dels temes que s’ha posat sobre la taula és la reorganització territorial dels municipis de Catalunya per tal d’adaptar el mapa local a les dinàmiques reals del territori. Un dels temes que s’ha plantejat és la necessitat de suprimir o fusionar alguns municipis, però en general, des del món local es veu amb més bons ulls l’estratègia de mancomunar serveis per tal reduir i optimitzar costos. 

El transport públic encaixa perfectament en aquest model de gestió mancomunada. En primer lloc perquè acostuma a ser un servei altament deficitari per a les administracions locals ja que, en la majoria de casos, difícilment s’arriba a cobrir un 40% del cost del servei amb els ingressos per la venta de tiquets de transport. En segon lloc, el transport públic molt sovint té sentit si en concep com un servei a nivell supramunicipal o metropolità, és a dir, que doni cobertura a les necessitats reals de la ciutat funcional. Per últim, mancomunar el servei de transport públic pot millorar la cobertura territorial del servei i arribar a més població, cosa que pot repercutir a mig termini, en un augment del nombre d’usuaris. 

Ara bé, el fet de mancomunar serveis de transport públic també té les seves dificultat. Els serveis de transport públic urbans acostumen a estar gestionats pels propis ajuntaments, mentre que els serveis de transport públic interurbans estan gestionats per la Generalitat de Catalunya. Al crear serveis de transport públic  mancomunats entre diversos municipis també cal establir els acords necessaris entre les administracions titulars per tal de trobar fórmules de gestió on tots els agents es sentin còmodes. 

De la mateixa manera que cal trobar solucions a nivell de gestió administrativa, també cal trobar-les a nivell de gestió econòmica. Mancomunar un servei de transport públic també vol dir compartir el dèficit que aquest pot generar i això requereix de cercar fórmules tinguin en compte diversos criteris, com l’equilibri territorial i  la capacitat econòmica de cada ajuntament.

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal