Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/25/2012

L’Ajuntament de Sant Just Desvern promociona l’ús del transport públic entre el seu personal amb la subvenció dels títols de transport

L’Ajuntament subvenciona fins a 1 € dels títols de transport d’una sola zona i un 10% de l’import d’altres títols de transport

 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha posat en funcionament una de les accions del Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) que es va elaborar l’any 2010 conjuntament amb la representació sindical, la participació de bona part del personal i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Aquest Pla respon a l’obligatorietat de fer un Pla de Mobilitat als centres de treball d’administracions públiques inclosos en l’àmbit d’actuació del Pla de Qualitat de l’Aire (aprovat pel Decret 152/2007)

Amb la finalitat d’incentivar l’ús del transport públic per desplaçar-se a la feina la Comissió de Mobilitat Sostenible ha acordat un reglament de subvenció dels títols de transport públic pel desplaçaments del personal de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, tant laboral com funcionari, per a desplaçaments entre el domicili habitual i el lloc de treball.

Se subvencionarà 1€ per títol de transport públic d’una zona o un 10% de l’import en el cas d’altres títols de transport públic, amb una reducció proporcional de l’import subvencionat en el cas que l’import total de les sol•licituds superi els 900 € pressupostats per aquest any 2012. Només s’accepten títols de transport vigents en l’any en curs que s’utilitzin exclusivament per a desplaçaments de la persona sol•licitant pels desplaçaments entre el domicili habitual i el lloc de treball.

La Comissió de Mobilitat Sostenible es va constituir el mes de maig de 2011 i està  formada per representants sindicals i de l’Ajuntament que treballen amb l’objectiu de posar en marxa les actuacions contingudes al PDE, que tenen a veure amb la gestió general de la mobilitat, la millora de a mobilitat a peu, en bicicleta i en transport col•lectiu, així com amb l’optimització de la mobilitat en vehicle privat entre el personal de l’Ajuntament. L’objectiu principal d’aquesta Comissió és el de fomentar els modes de transport sostenibles per tal de contribuir a l’augment del grau de sostenibilitat dels desplaçaments lligats a l’àmbit de l’Ajuntament de Sant Just Desvern per tal de contribuir a la reducció de la contaminació atmosfèrica.

Altres actuacions contingudes al PDE en les que també ha treballat la Comissió de Mobilitat Sostenible són l’augment de places d’aparcament per a bicicletes propers als centres de treball municipals, potenciar la compra de vehicles de baix consum energètic i d’emissions a la flota municipal, millorar l’accessibilitat als recorreguts de vianants al voltant dels centres de treball municipals, facilitar títols de transport públic pels desplaçaments dins l’horari laboral o estudiar fórmules que facilitin el teletreball. 

Xec - transport. Beneficis fiscals per als treballadors que rebin compensacions pels costos de transport

Des del passat 1 de gener de 2010 està en vigor el Reial Decret 6/2010 de mesures per a la reactivació econòmica i el treball impulsat pel Govern de l’Estat. 

Una de les mesures incloses en aquest Decret són les ajudes per als treballadors i empreses a través del “xec-transport”. Gràcies a aquesta iniciativa, els treballadors poden rebre una quantitat del seu salari destinada a despeses de transport. La quantitat que percep el treballador a través del xec-transport, passa a ser considerada com una retribució en espècies i, tal i com passa amb els tiquets restaurant, no està subjecte al pagament de l’IRPF.  La quantitat màxima que es pot incloure dins del “xec-transport” és de 1.500 € per treballador.

Segons es preveu al Decret, el pagament dels títols de transport que els treballadors que disposin d’aquestes comprin, caldrà fer-lo amb algun tipus de targeta electrònica o mitjà de pagament similar de tal manera que l’empresa pugui fer un seguiment  de l’ús de les ajudes i evitar el frau. 

Algunes empreses especialitzades en aquest tipus de serveis com BMPlan, Sodexo o Edenred ja estan comercialitzant productes semblants als tiquets restaurant per tal que les empreses puguin oferir amb facilitat aquests serveis als seus treballadors. 

Reial Decret de mesures per a la reactivació econòmica i el treball

 

Plans de desplaçament d’empresa, qui està obligat a realitzar-los?

L’any 2007 es va aprovar el Pla de millora de la qualitat de l’aire 2007 – 2010 amb l’objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica de 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquests 40 municipis són els que estan  inclosos en les zones 1 i 2 de protecció de l’ambient atmosfèric i que es caracteritzen per superar algun dels llindars permesos en contaminació atmosfèrica, ja sigui en diòxids de carboni o bé en micropartícules. 

Una de les actuacions que es va incloure en aquest pla fou la realització de plans de desplaçament a empreses. El Pla determinava la obligatorietat que tenien les empreses de més de 500 treballadors i les administracions públiques de més de 200 de redactar un d’aquests plans. 

Actualment el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha redactat un document que ha de servir de base per tal d’aprovar pròximament, un segon pla de millora de la qualitat de l’aire 2011 – 2015 que substituirà a l’anterior, però que actualment encara està pendent d’aprovació definitiva, per tant segueix en vigor l’anterior pla de l’any 2007.

En aquest pla, també està previst que les empreses i administracions públiques realitzin un Pla de desplaçaments d’empresa i Plans de desplaçaments associats a centres d’activitat. En aquest cas els criteris que s’incorporen per a determinar la obligatorietat per realitzar els plans de mobilitat són els següents:

 

 

A part del pla de millora de qualitat de l’aire, el Pla Director de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona també té una línia d’actuació dedicada als plans de mobilitat als centres de treball on es determina que els PDE són obligatoris per a tots els centres d’activitat i polígons industrials que superin els 5.000 viatges al dia. 

 

 

 

Alguns exemples de gestió de mobilitat en centres de treball

A part de l’exemple de Sant Just Desvern que s’ha comentat anteriorment, hi ha d’altres iniciatives de gestió de la mobilitat associada a centre d’activitat. Alguns dels més destacats serien els següents:

 

 

 

Per més informació:

 

 

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal