Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 1/17/2012

TMB redueix l’oferta de transport públic per ajustar-se a la situació econòmica

Les retallades no afectaran ni al metro nocturn els dissabtes ni a la posada en funcionament del RetBus

Es preveu que les mesures permetin estalviar fins a 56 M€ anuals

Des de principis d’any TMB ha començat a aplicar un conjunt de mesures que tenen per objectiu racionalitzar les despeses de la companyia per tal de fer front al context econòmic actual. Segons la companyia, amb el conjunt de mesures que es preveu aplicar s’estalviaran uns 56 M€ anuals.

Les mesures de contenció de la despesa incidiran en diverses àrees d’activitat de la companyia, per exemple, es preveu reduir la despesa en publicitat, tecnologia corporativa, estudis i comunicació. També es preveu engegar un procés de negociació amb els treballadors per tal de reduir la despesa de personal.

Ara bé, les mesures que més notaran els usuaris del transport públic són aquelles que afectaran directament a l’oferta de bus i metro. Algunes línies s’han eliminat, concretament les línies:

D’altres línies deixen de funciona el cap de setmana, també per la baixa demanda que registraven durant aquests període de temps. Les línies afectades per aquest ajust són les següents:

Per últim també s’han aplicat alguns canvis al bus de barri. Segons TMB, les línies de bus de barri es van crear per tal d’apropar els veïns a serveis i equipaments del seu barri i, per tant, no cal que circulin els dies festius, quan els serveis estan tancats.  Les línies del bus de barri que deixen de circular els festius són totes menys la línia 111 i la 116.

Tot i les retallades realitzades en l’oferta del bus, TMB segueix amb els plans de posar en funcionament la xarxa ortogonal de busos, el RetBus, al llarg d’aquest any 2012.


No hi haurà metro per esdeveniments especials

Les mesures de racionalització també afecten al servei de metro. En aquest sentit TMB ha decidit no ampliar l’horari del servei de metro per esdeveniments especials com es feia fins ara amb partits de futbol o concerts.

També es reduiran les freqüències de pas durant els caps de setmana, els diumenges i festius s’incrementarà el temps d’espera en 35 segons i els dissabtes al matí s’incrementarà en 18 segons.

El que no es tocarà és el servei de metro nocturn els dissabtes que seguirà funcionant com fins ara.

FGC també retalla

Per tal de reduir la despesa, FGC també ha començat a aplicar mesures d’estalvi. S’ha suprimit el servei nocturn dels dissabtes, entre les 2:00 i les 5:30, servei que es va començar a oferir en el mateix moment que es va iniciar el funcionament del metro nocturn, però la baixa demanda que tenir el servei nocturn de FGC, uns 1356 viatgers cada dissabte, n’ha motivat l’eliminació del mateix.


Altres municipis i serveis que també patit reduccions del transport públic

El cas de TMB no és un cas aïllat. Són nombrosos els municipis que es veuen obligats a realitzar reduccions en l’oferta de transport públic per tal de reduir les despeses.


Amb els bitllets només es cobreix el 40% dels costos d’explotació

Amb crisi o sense, el que és cert és que el transport públic en general és deficitari i que requereix d’injeccions de capital per part de l’administració pública. Sense anar més lluny, l’índex de cobertura per billetatge (la quantitat de la despesa que es pot cobrir amb els ingressos per billetatge) de TMB és del 40%, és a dir, que l’altre 60% cal que s’obtingui d’altres fonts d’ingressos, com la publicitat o les aportacions de l’administració pública.

Aquesta dada, però, no és un cas específic de TMB. La majoria de serveis de transport públic  de les àrees metropolitanes de l'Estat es mouen en percentatges similars:

Ratis de cobertura dels costos per billetatge
Ratis de cobertura dels costos per billetatge. Font: Observatorio de la Movilidad Metropolitana


El més preocupant, però, és que la taxa de cobertura del transport públic ha anant disminuint amb el pas del temps. Així, si a principis dels anys 2000 la cobertura econòmica era del 50% ara ja es troba al 40%. Amb aquesta tendència, doncs, és obvi que si no hi ha canvis en el plantejament del finançament del transport públic la situació esdevé del tot insostenible.

Segons les dades de l'AMTU, del seu informe del transport públic urbà per l'any 2010, el dèficit del transport públic s'agreuja a mesura que els municipis són petits, així mentre que per municipis grans com Mataró, Sabadell o Terrassa la cobertura del billetatge arriba quasi al 50%, per municipis petits de menys de 10.000 habitants la cobertura no arriba al 25%. És a dir, que els municipis amb els pressupostos més limitats són els que han de posar més diners per mantenir el transport públic urbà.

Per superar aquesta situació deficitària, diferents agents implicats en la gestió del transport públic consideren necessària la recerca de noves vies de finançament del transport públic, com per exemple l’entrada de mecenatge de capital privat, el traspàs dels ingressos provinents de la mobilitat en vehicle privat cap al sistema de transport públic o l’increment dels ingressos per publicitat. A més a més, també és necessari cercar una optimització del sistema de transport públic per reduir els costos d’explotació i cercar accions per a incentivar la demanda i incrementar, així, els ingressos per billetatge.

Ara bé, totes aquestes propostes cal que tinguin el marc normatiu necessari, per això, també es demana la creació d’una nova llei de finançament del transport públic, llei que ja es preveu dins de la Llei de mobilitat de l’any 2003, i que permetria crea un marc de finançament per al transport públic més estable i menys deficitari per a les administracions públiques, especialment per les administracions locals que són les que menys poden suportar els dèficits actuals que genera el transport públic.Per més informació:


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal