Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/5/2011

Ciutats sense cotxes de combustible fòssil l’any 2050

Ciutats sense cotxes de combustible fòssil, cap mort per accident de trànsit o una reducció del 60% de les emissions de C02 són alguns dels ambiciosos objectius del pla Transport 2050 presentat per la Comissió Europea

La Comissió Europea va aprovar el passat mes de març el Llibre Blanc del Transport, anomenat Pla Transport 2050. Es tracta d’un pla global que té com a principal objectiu assolir un sistema de transports i mobilitat competitiu a Europa, que permeti la mobilitat necessària en una Europa econòmicament competitiva, però que talli radicalment amb la dependència dels combustibles fòssils i amb les emissions contaminants a l’atmosfera.

Segons les pròpies paraules del comissari europeu del transport, el Sr. Slim Kallas, “l’estratègia adoptada per la UE és una estratègia de win – win (tothom hi guanya): la societat hi guanya perquè s’aconsegueix una millor qualitat de vida i l’economia també hi guanya ja que es garanteix la mobilitat necessària per al desenvolupament de l’economia, però es talla amb la dependència dels combustibles fòssils, en una època en la que es preveu que el petroli començarà a escassejar i pot sofrir importants alteracions en el seu preu i, per tant, en les economies de tots els països desenvolupats.

El Pla proposat per la UE és molt ambiciós i es proposa alguns objectius de gran importància com:


Un nou marc de finançament pel sector del transport

Un altre aspecte on fa èmfasis el Pla és en canviar els conceptes de finançament del sector del transport, tendint cap a un model on es pagui per l’ús de les infrastructures i serveis del transport i també pel grau de contaminació. És el que es coneix com el qui usa paga i qui contamina paga. En aquest sentit està previst que la Unió Europea publiqui, l’any 2012, directrius referents a les taxes d’ús d’infrastructures per part dels turismes.

Igualment també es preveu que es vagin buscant formes per internalitzar els costos en els altres modes de transport. L’objectiu d’aquest nou marc de finançament és poder incrementar els recursos econòmics que l’administració pública disposa per tal de millorar la xarxa de transports i fer-la més competitiva i sostenible.

Per tal de dur a terme aquestes polítiques de finançament es preveu la creació d’un peatge electrònic unificat per tota la Unió Europea, que faciliti la gestió de la tarificació per l’ús de les infrastructures viàries.  A més a més el peatge electrònic permet aplicar diferents tarifes en funció de les hores de pas, tipus de vehicle, etc.

En l’àmbit urbà, també es preveu la publicació d’una normativa específica per a la regulació de la tarificació de l’ús de les vies urbanes, és a dir, pel peatge urbà, de tal manera que permeti aplicar el principi de qui usa paga i qui contamina paga, però que eviti situacions de discriminació  per determinats col•lectius de població.


La tecnologia, peça clau per assolir una mobilitat sostenible

Un dels aspecte que més importància té en el Pla Transport 2050 és la necessitat d’aplicar noves tecnologies en el sector del transport. Per això es desenvoluparà, durant aquest any, el Pla Estratègic de Tecnologies en el Transport (PETT).

Els temes principals que tractarà el PETT seran, entre d’altres, els nous combustibles, els nous materials, els nous sistemes de propulsió i les eines de tecnologies de la informació i de gestió del trànsit i de la mobilitat.

En aquest sentit, una de les primeres accions que es preveu desenvolupar és la publicació d’una normativa comuna a la UE per a regular els vehicles elèctrics i la instal•lació dels punts de càrrega.


Les principals mesures segons tipologia de mobilitat

El pla Transport 2050 s’organitza en tres àmbits d’acció: la mobilitat urbana, la mobilitat entre ciutats de menys de 300 quilòmetres i la mobilitat de llarga distància.

Objectius en l’àmbit de la mobilitat urbana:

 

Objectius en l’àmbit de la mobilitat entre ciutats properes (menys de 300 quilòmetres)

Objectius en la mobilitat de llargues distancia


Per més informació:


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal