Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/16/2010

El Govern aprova el Pla urbanístic de la Línia Orbital Ferroviària

El Govern de la Generalitat aprova definitivament el Pla Urbanístic de la Línia orbital ferroviària que permetrà realitzar les reserves de sòl necessàries per a la construcció d’aquesta infraestructura

La Línia orbital ferroviària (LOF) és un projecte cabdal per a la xarxa de ferrocarrils de la Regió Metropolitana de Barcelona ja que permet trencar amb la xarxa radial que hi ha actualment i disposar d’una línia perimetral que millorarà les connexions entre els diferents municipis que formen la 2ª corona de la ciutat de Barcelona.

El projecte de la LOF preveu la construcció de noves vies de tren i l’aprofitament de la xarxa existent per a completar una línia que permetrà realitzar el recorregut entre els municipis següents:

Les principals característiques definides pel Pla Urbanístic són les següents:

 

Terminis previstos

Segons les previsions actuals s'espera que es puguin començar les obres abans del 2015. De moment el Ministeri de Foment ja ha licitat l'estudi funcional de la Línia Orbital Ferroviària.

 

La mobilitat a la segona corona metropolitana

La Línia orbital ferroviària és un projecte llargament reivindicat pel territori i que ja es va incorporar al Pla Director d'Infraestructures de l'ATM 2001 - 2010 amb una proposta d’estudi de viabilitat i de traçat. D’aleshores ençà el Govern de la Generalitat i els municipis del territori han anat definint les característiques del projecte.

La mobilitat entre els municipis de la segona corona metropolitana ha crescut significativament en els darrers anys, passant a representar el 60 % del total de la mobilitat que es realitza a la Regió Metropolitana de Barcelona (dades EMQ 2006). A més a més si es fixem en el repartiment modal s'observa que la mobilitat dins de la 2ª corona metropolitana es realitza, principalment, a partir del vehicle privat com es pot veure en la següent taula:

  Modes no motoritzats Transport públic Tranport privat
Barcelona
2.438.029 (47%)
1.563.189 (30%)
 1.138.234 (22%)
Primera Corona
1.918.744 (50%)
741.503 (19%)
 1.193.425 (31%)
RMB
2.837.159 (42%)
638.476 (9%)
 3.332.593 (49%)

La LOF representarà una excel•lent oportunitat pels municipis de la 2ª corona per a potenciar el seu dinamisme econòmic i social i trencar amb la radialitat amb la ciutat de Barcelona. També és una excel•lent oportunitat per a potenciar la mobilitat en transport públic i introduir noves pautes de mobilitat sostenible. En aquest sentit, la importància dels plans de mobilitat urbana esdevé cabdal, per tal de planificar les mesures complemetàries que permetran donar un impuls al transport públic i a la racionalització de l’ús del vehicle privat en l'àmbit urbà dels municipis per on passarà la Línia Orbital.

Tram de la Línia Orbiral al Garraf

LOF a Vilanova

(El tram entre Vilafranca i Martorell utilitza l'actual via, sense cap canvi de traçat)

Tram entre Martorell i Terrassa

LOF a Martorell

 

Tram entre Terrassa i Granollers

LOF a Granollers

 

Tram entre Granollers i Mataró

LOF a Mataró

 

 


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal