Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 12/23/2010

Neix la nova qualificació professional de gestió de la mobilitat

Des de l'entrada en vigor de la Llei de la mobilitat, l'any 2003, les administracions públiques i d'altres agents socioeconòmics s'han implicat en els processos de planificació i gestió de la mobilitat. Per exemple, en l’àmbit local, molts municipis estan desenvolupant Plans de mobilitat urbana i, també, molts polígons industrials han realitzats plans de desplaçaments per a les empreses.

Tots els nous instruments de planificació de la mobilitat requereixen una posterior gestió per tal d’anar posant en pràctica les diferents actuacions planificades i coordinar la participació dels diferents agents implicats. Això ha suposat l’aparició d’una nova necessitat per a molts ajuntaments que és la figura del gestor de la mobilitat, és a dir, la persona encarregada de la gestió global de la mobilitat d'un territori en concret o d'un centre generador de mobilitat com un polígon industrial o centre educatiu.

Diverses administracions públiques i entitats han realitzat projectes en aquest sentit:

El projecte s’ha dut a terme gràcies al programa europeu Life i compta amb la participació de diverses administracions públiques i entitats, entre elles la Diputació de Barcelona.


Un pas important per la consolidació d’aquest nou perfil professional serà la incorporació al Catàleg de Qualificacions Professionals. En aquest sentit el director de l’Institut Català de Qualificacions Professionals va anunciar, el passat 2 de desembre en el marc d’una jornada celebrada dins del projecte Gesmopoli, que s’està treballant per la definició del perfil professional del gestor de mobilitat.

Aquest nou perfil professional s'engloba dins la categoria de serveis socioculturals i a la comunitat, en l'àrea de serveis a les persones, i entre les funcions principals destaca la gestió global de la mobilitat d'un territori concret (com ara un polígon industrial, o altres centres de treball o que generen molts desplaçaments de persones, com un campus universitari) i la proposta de mesures d'actuació concretes pel que fa al transport públic o privat col•lectiu, trajectes a peu o en bicicleta o sistemes de cotxe compartit.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal