Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 7/2/2008

La carretera C-245 entre Cornellà i Castelldefels es convertirà en un eix cívic i urbà

La carretara C-245 uneix les ciutats de Cornellà, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Castelldefels. Aquestes ciutats, en els darrers anys han experimentat un creixement urbanístic i demogràfic significatiu (un 12,5 % en 10 anys), fet que ha convertit la carretera C-245 en un eix troncal per a la comunicació entre les ciutats anteriorment esmentades. És una carretara, doncs, que rep un trànsit principalment local, amb origen i destí a les ciutat es troben en el seu traçat.

El passat mes de maig de 2007 els cinc alcaldes dels municipis de la C-245 van fer la proposta per a convertir aquesta carretara en un eix cívic, totalment adaptat a les característiques d'un eix amb una funció urbana i que, per tant, ha de comptar amb espai per a la circulació de vianants, ciclistes i transport públic.

Un any més tard, sembla que el projecte comença a perfilar-se després que GISA ja ha iniciat els tràmits per a adjudicar l'estudi informatiu, l'estudi d'impacte ambiental i el projecte constructiu corresponent al nou carril bus a la C-245, amb una longitud total d'11 quilòmetres. Dins del marc d'aquest projecte també s'hi contempla la conversió de tota la via en un eix urbà. Les principals característiques que tindrà el nou eix seran:

Es preveu que el projecte constructiu pugui estar acabat en un termini de 12 mesos.

Maqueta C-245
Maqueta de la proposta de transformació de la carretera C-245


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal