Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 9/7/2010

Objectiu 2020: reduir el 50% de morts en accident de trànsit durant la pròxima dècada

La Comissió Europea ha aprovat aquest mes de setembre un document amb les orientacions polítiques per a orientar les polítiques estatals i locals en matèria de seguretat viària.

L’objectiu marc del document és reduir un 50% el nombre de víctimes mortals en accident de trànsit respecte el 2010.

Tecnologia i motocicletes són dos dels principals punts de treball del nou programa europeu

La seguretat viària és un dels reptes més importants que la societat actual té sobre la taula, tant pels responsables polítics com pel conjunt de la ciutadania. Ja fa anys que s’hi treballa amb intensitat i eficàcia ja que la reducció en el nombre de morts ha estat significativa en la majoria d’Estats de la Unió Europea, però les repercussions que se’n deriven encara són massa significatives. Només tres dades referents a l’any 2009 així ho demostren:

Per aquest motiu, aquest estiu la Comissió Europea ha aprovat un document que marca les directrius a seguir en matèria de seguretat viària per als propers 10 anys i es posa com a repte un objectiu ben clar: reduir un 50% el nombre de morts en accident de trànsit respecte al 2010.


Balanç de l’anterior Programa d’Acció en Seguretat Viària (2000 – 2010)

Aquest nou document del a Comissió Europea suposa la continuació del 3er Programa d’Acció en Seguretat Viària  (PASV), que es va aprovar l’any 2003 i que s’ha estat aplicant durant la present dècada. L’objectiu central que es va marcar el PASV també fou el de reduir el nombre d’accidents a la meitat des de l’any 2000, i ara, a pocs mesos d’acabar el període de validesa ja es pot fer balanç i veure si s’han complert els objectius inicialment establerts.

En el conjunt de la Unió Europea la reducció del nombre total de morts en accident de trànsit ha estat significativa, passant dels 54.000 de l’any 2000 als 30.000 que es preveuen per a aquest any 2010. Tot i aquest important descens, no es preveu que es pugui assolir l’objectiu inicialment establert de reduir el nombre de morts fins als 27.000. Malgrat això, es pot considerar que les diferents mesures  proposades en el PASV i aplicades durant aquests darrers anys han estat força efectives en la reducció de l’accidentalitat i del nombre de morts en accident de trànsit.

Evolució del nombre de víctimes mortals en accident de trànsit 1990 - 2009
Evolució del nombre de víctimes mortals en accident de trànsit 1990 - 2009

Durant el balanç dels últims 10 anys, els resultats han estat lleugerament diferents en els Estats de la Unió Europea. En el cas d’Espanya, les diferents mesures aplicades han servit per a assolir l’objectiu marcat per la Unió Europea. Així, en el conjunt de l’Estat es va passar dels 5.517 morts l’any 2001 als 2.605 morts l’any 2009, el que suposa una reducció del 53% del nombre de morts. També a Catalunya les xifres de reducció de morts en accident de trànsit són significatives, passant dels 891 morts l’any 2000 als 411 l’any 2009, el que suposa una reducció del 54%. A la xarxa de carreteres locals, gestionada per la Diputació de Barcelona, la reducció del nombre de morts també ha estat similar, passant dels 37 morts l’any 2000 als 13 morts de l’any 2008, el que suposa una reducció del 65%.

Pel que fa als països de la Unió Europea, l’evolució dels morts en accident de trànsit segueix la tendència a reduir-se en la majoria de països, però amb ritmes diferents, tal i com es veu en el següent gràfic:

Evolució del nombre de víctimes mortals en accident de trànsit per països (2001 - 2009)

Evolució del nombre de víctimes mortals en accident de trànsit per països (2001 - 2009)

 

Les mesures proposades pels propers 10 anys

Les diferents mesures proposades en les orientacions de la Comissió Europea fan incidència en la formació dels conductors, el compliment de les normes i la investigació i desenvolupament de vehicles i infraestructures més segures. Les diferents propostes s’estructuren en 7 objectius genèrics, explicats a continuació.

Objectiu nº1: Millora de la formació i dels usuaris de la carretera

La formació dels conductors no s’ha d’enfocar només, com un aprenentatge del codi de circulació i del maneig del vehicle, sinó que cal incorporar-hi aspectes com la sensiblització sobre temes de seguretat viària, conducció eficient o apreciació del risc.

Accions concretes:


Objectiu nº2: Major compliment de les normes de circulació

El compliment de les normes de circulació segueix sent clau per a reduir el nombre de morts en accidents de trànsit, ja que molts dels accidents es produeixen per un incompliment d’alguna de les normes de circulació.

Accions concretes:


Objectiu nº3: major seguretat en infraestructures viàries

Pel que fa a les infraestructures, la Unió Europea vol fer especial èmfasis en les infraestructures rurals (carreteres secundàries) i urbanes ja que és on es registren el major nombre d’accidents (56% i 44% dels accidents respectivament, respecte al 6% d’accidents concentrats en autopistes)

Accions concretes:


Objectiu nº4: vehicles més segurs

La seguretat en els vehicles ha evolucionat considerablement en els últims anys, especialment amb mecanismes de seguretat passiva com el cinturó de seguretat o l’airbag. Ara bé, d’altres vehicles, com les motocicletes no han evolucionat tant pel que fa a mesures de seguretat.

També cal tenir present que amb la progressiva introducció de nous vehicles (vehicles elèctrics, per exemple), caldrà incorporar nous criteris en la seguretat d’aquests vehicles.

Accions concretes:


Objectiu nº5: promoció de les tecnologies modernes per incrementar la seguretat viària

Els Sistemes Intel•ligents de Transport són totes aquelles tecnologies que fan de la mobilitat en general una acció molt més eficient i segura. En aquest context són moltes les tecnologies que s’estan estudiant i que es volem promoure durant aquesta dècada.

Accions concretes:


Objectiu nº6: Millora dels serveis d’emergència i atenció després de les lesions

Tot i que el nombre de morts i de ferits s’ha anat reduint al llarg dels últims anys, encara, l’any 2009 hi va haver, en tot Europa, 1,5 milions de ferits per accident de trànsit, el que es pot considerar un autèntic problema de salut pública i amb importants repercussions econòmiques i socials.

Accions concretes:


Objectiu nº7: Protecció dels usuaris més vulnerables de la carretera

La reducció en la mortalitat en accidents de trànsit no té res a veure si comparem cotxes amb vehicles de dues rodes. En el següent gràfic podem veure l’evolució que tan seguit uns i altres, mentre que el nombre de morts en cotxes s’ha reduït un 35% entre 2001 i 2008, el nombre de morts en motocicleta només s’ha reduït un 4% en el mateix període.

Els vianants també són un objectiu ja que suposen el 47% dels morts en accidents de trànsit en àmbit urbà.

Accions concretes:


Més informació:2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal