Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 4/15/2010

El Govern aprova incialment el Pla Director Urbanístic de l'Eix Transversal Ferroviari

El Pla Director Urbanístic permetrà al Govern fer la reserva de sòl de l'Eix Transveral Ferroviari. Un cop aprovat inicialment retarà durant dos mesos a informació pública.

Les principals novetats que presenta el Pla són la concreció de la zona logística de l'Anoia al nord d'Igualada, la priorització del ramal de mercaderies des d'Igualada a Martorell en detriment del ramal entre Manresa i Martorell, i la nova estació a l'Osona, al terme municipal de Gurb i que connectarà la línia Barcelona - Puigcerdà amb l'ETF.

 

Tant el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya 2006 – 2026 (PITC), redactat per la Generalitat, com el Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte redactat pel Ministeri de Foment, tenen com un dels principals objectius per als propers anys l'increment de l'ús del ferrocarril com a mitjà de transport tant de passatgers com de mercaderies. En concret, el PITC preveu que el transport de mercaderies per ferrocarril ha de passar del 4% al 10 % en els propers 20 anys i que el transport públic de viatgers ha de créixer a un ritme del 6% mentre que el transport en vehicle privat ho ha de fer a un 3% anual.

Per a complir amb aquest objectiu una de les infraestructures més important per al sistema ferroviari català és l'Eix Transversal Ferroviari (ETF), que unirà Lleida i Girona sense passar per Barcelona. El traçat previst de l’ETF unirà: Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, Manresa, Vic, Santa Coloma de Farners i Girona i comptarà també amb un ramal que arribarà fins al Port de Barcelona, per tal de donar sortida a les mercaderies, però també per connectar  les comarques de la Plana de Lleida amb la Regió metropolitana de Barcelona.

Es tracta d'una infraestructura ferroviària de característiques similars a l'alta velocitat, amb ample de via europeu i que permetrà el pas de trens de passatgers a 250 km/h i de mercaderies a 120 km/h. La importància estratègica d'aquest eix ferroviari és molt important ja que:

Es tracta d'un projecte estratègic del govern de la Generalitat de Catalunya que preveu que pugui està completada i en funcionament l'any 2025. El seu cost estimat és d’uns 7.000 M d’euros.

Un llarg camí per recórrer

L’any 2003 es va iniciar el projecte de l’ETF amb l’encàrrec del govern de realitzar l’estudi previ. D’aleshores ençà el DPTOP ha realitzat diferents estudis que, conjuntament amb les aportacions dels municipis han anat configurant el projecte de l’ETF.

El desembre de 2007 la Comissió d'Urbanisme va donar llum verda al projecte que segueix el seu llarg camí per a esdevenir una realitat. Un any més tard, el desembre de 2008, el DPTOP va aprovar inicialment el Pla Director Urbanístic associat a l’ETF que estarà a informació pública durant dos mesos. Aquest pla és el que permetrà realitzar les reserves de sòl necessàries per a desenvolupar l’ETF en els propers anys.

L’ETF comarca a comarca

A l’Anoia es potencia la centralitat d’Igualada i es crea una plataforma logística.

A l’Anoia, el traçat es faria, en gran part, en túnels, degut a la difícil orografia d'aquesta zona. De fet, un 40% del total de  la línia es preveu que sigui en túnel. Es preveu un desdoblament de la via a Igualada, un ramal donaria servei als viatgers i tindria una ubicació central dins del municipi d’Igualada amb la via completament soterrada . L'altre ramal donaria servei a mercaderies i tindria una posició més perifèrica al nord del municipi on es crearia una plataforma logística.

Per tal de donar sortida a les mercaderies que circulin per l’ETF es preveu un ramal que enllaci Igualada amb Martorell i d’aquí amb l’actual via, fins al Port de Barcelona. Aquest ramal, però, també permetrà una connexió ràpida per a  passatgers entre l’Anoia i la Regió Metropolitana de Barcelona.

Al Bages s’aprofita l’ETF per crear una xarxa d’infraestructures ferroviàries de vocació metropolitana

La previsió pel Bages és la creació d’una gran estació intermodal a Manresa que permeti connectar l’ETF amb la xarxa ferroviària d’ADIF, la de FGC i els nous serveis de tren – tramvia previstos entre Manresa i Sallent i Manresa i Súria. L’objectiu de totes aquestes infraestructures és que el Bages esdevingui, en els propers 20 anys, un territori amb un desenvolupament important on augmentaria la població en 123.00 habitants – el 78% - i  l’ocupació en 73.000 nous llocs de treball – el 99% (Dades del Pla Territorial de les Comarques Centrals).

El Pla també preveu la reserva de sòl pel ramal que connectaria Manresa amb Martorell i amb la Regió Metropolitana de Barcelona, tot i que es prioritza el ramal d’Igualada. En aquest sentit diferents agents econòmics i socials de la comarca, com per exemple la Cambra de Comerç de Manresa, ja han manifestat la demanda de mantenir l’enllaç entre Manresa i Martorell per oferir una connexió ràpida amb la Regió Metropolitana de Barcelona.

A L’Osona, l’ETF minimitza l’impacte ambiental

Per tal de reduir l’impacte ambiental i paisatgístic de l’ETF s’ha optat per un traçat el màxim de proper a l’Eix Tranversal Viari i aprofitar, així, aquest corredor. Igualment, una part molt important del traçat es realitzarà en túnel degut a les característiques muntanyoses del territori.

Amb el nou traçat s’ha previst una nova estació al nord de Vic i amb connexió amb l’actual línia Barcelona – Puigcerdà i que facilitarà la connexió ferroviària amb els municipis d’Osona.

Esquema actual de l'Eix Transversal Ferroviari
Esquema actual de l'Eix transversal Ferroviari (en groc) i de la Línia Orbital Ferroviària (en lila). Font: DPTOP


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal