Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 5/31/2010

S’aprova el Pla de Rodalies de Barcelona, amb 4.000 M€ d’inversió en 8 anys

El Pla de Rodalies arriba després de quasi 20 anys de l’anterior pla. En els propers 8 anys es farà èmfasis en la millora de les estacions, el desdoblament de la xarxa ferroviària i la creació de nous intercanviadors.

El passat mes de febrer de 2009 el Ministeri de Foment va presentar el Pla de Rodalies de Barcelona que recull totes les actuacions a realitzar a la xarxa de rodalies des d’ara i fins a l’any 2015. El Pla de Rodalies és un document llargament reclamat per la Regió Metropolitana de Barcelona. L’anterior pla de Rodalies era de principis dels anys 90 i durant els quasi 20 anys fins a l’actual pla de rodalies, s’ha fet evident una progressiva manca d’inversió en la xarxa ferroviària.

En la  següent taula es pot veure l’evolució del sistema ferroviari de rodalies de Barcelona, tant pel que fa a nombre de viatgers i increment de la oferta de places.

Evolució de la oferta i la demanda del Rodalies

Font: Pla de Rodalies 2008 - 2015

Un pla necessari, però que s’ha fet esperar massa:

Com es pot veure el ritme de creixement de la oferta i la demanda es va mantenir en paral•lel des de l’any 1992 fins a l’any 1996, on es va produir un estancament de la oferta de places ja que la demanda va seguir la mateixa tendència l’alça.

Com es pot observar també, amb l’evolució de l’oferta, que a partir de l’any 2006 i 2007 hi ha un important increment. Aquest increment coincideix amb la crisi de la xarxa de rodalies de Barcelona deguda a l’arribada de l’AVE a la ciutat Barcelona i que va provocar greus retards i cancel•lacions en els serveis de RENFE (veure recull de premsa). Aquest fet extraordinari va obligar a l’Administració General de l’Estat a actuar d’urgència i adquirir fins a 40 nous trens per donar resposta a la demanda social i política per posar fi a la situació de dèficit que patia la xarxa (veure recull de premsa).

Actualment, segons l’enquesta de mobilitat quotidiana de Catalunya 2006, el servei de rodalies RENFE és el que pitjor nota obté pel que fa a la valoració dels usuaris, la qual cosa és una conseqüència directa de la manca d’inversió dels darrers 10 anys. Tenint en compte aquestes dades, és obvi que els usuaris optin per d’altres alternatives de transport, majoritàriament el vehicle privat. L’augment del la qualitat del servei, és, probablement, un dels reptes més importants que haurà d’afrontar el Pla de Rodalies de Barcelona.

Índex de valoració dels diferents modes de transport per part dels usuarisFont: EMQ 2006

Les propostes del Pla de Rodalies:

El Pla de Rodalies preveu actuacions en tres aspectes bàsics de la xarxa: estacions, xarxa ferroviària i intercanviadors i hi destina un pressupost total de 4.000 M€, repartits de la següent manera:

Distribució del pressupost del Pla de Rodalies
Font: Pla de rodalies 2008 - 2015

Estacions:

Per una banda el pla preveu la modernització de les estacions actuals amb diversos objectius:

El passat mes de desembre de 2008 el Ministeri de Foment va explicar les mesures concretes en matèria d’estacions de la xarxa de Rodalies resumides en la següent taula:

Estacions amb remodelació integral
Estacions amb allargament i recreixement  de l'andana

Pl. Catalunya (Barcelona)
Clot-Aragó (Barcelona)
Sant Adrià de Besós
Badalona
Montgat
Montgat Nord
El Masnou
Ocata
Premià de Mar
Vilassar de Mar
Cabrera de Mar-Vilassar
Mataró
Sant Andreu de Llavaneres
Caldes d’Estrac
Arenys de Mar
Canet de Mar
Sant Pol de Mar
Calella
Pineda de Mar
Santa Susanna
Malgrat de Mar
Blanes
Tordera
Maçanet de la Selva-Massanes
Viladecans
Gavà
Castelldefels
Platja de Castelldefels
Garraf
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Cubelles
Cunit
Segur de Calafell
Calafell
Sant Vicenç de Calders
La Molina
Sils

Sant Andreu Comtal
Estació de França
L'Hospitalet de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Molins de Rei
Montcada i Rexac
Granollers Centre
La Llagosta
Palautordera
Sant Celoni
Gualba
Hostalric

 

El Pla també preveu la construcció de nou noves estacions: Gavà, Montmeló, Sabadell Can Lluch, Terrassa Can Boada i Santa Perpètua, i altres quatre a la nova línia de Cornellà-Castelldefels -a Gavà, Viladecans i dues estacions a Sant Boi-.

Una altra mesura important i necessària és l’ampliació dels aparcaments de les estacions (park & ride). El Pla preveu la creació de 6.891 noves places d’aparcament a les estacions de tren en un total de 15 estacions. La següent taula mostra el detall de les places que està previst crear:

Línia
Estació Línia
Tipologia
C1 Blanes 438 Superfície
C1 Llavaneras 82 Superfície lliure
 

 

Intercanviadors:

Una segona línia de treball de Pla de Rodalies és la xarxa d’intercanviadors, de gran importància per una bona gestió i eficiència de la xarxa de transport públic. En total està previst crear 11 nous intercanviadors, 5 dels quals amb noves estacions (NE):

Infraestructures:

Les propostes més destacades del Pla de rodalies, pel que fa a infraestructures són:


Reaccions dels municipis i entitats:

L’aprovació del Pla de Rodalies ha estat ben rebuda en general, tot i el seu retard. Malgrat tot si que s’han fet sentir algunes crítiques al respecte.

Per l’Associació de Promoció del Transport Públic (PTP), el Pla de Rodalies és necessari, però no és prou ambiciós. Segons la PTP, és convenient iniciar els tràmits per a l’execució d’un 3er túnel a la ciutat de Barcelona, que descongestioni el trànsit ferroviari pels dos actuals túnels. Segons l’associació, les ampliacions de la xarxa ferroviària perdran eficència si no es pot descongestionar el pas de trens per la ciutat.

També és considera necessària l’execució del tram Mataró – Granollers de la línia orbital, ja que permetria millorar la gestió de la xarxa ferroviària del Maresme. Aquestes i d’altres aportacions de l’entitat es poden consultar en el seu comunicat de premsa (veure comunicat de premsa de la PTP).

Una altra de les crítiques que ha rebut el pla és la retallada en el pressupost que inicialment s’havia compromès. Segons el Partit Popular, el febrer de 2007 el Govern de l’Estat es va comprometre a invertir 10.000 M€ a la xarxa ferroviària catalana, 6.000 dels quals es destinaven a Rodalies. Finalment la inversió ha estat de 4.000 M€. Cal recordar, però,  que en aquest pressupost no s’hi contempla la Línia orbital ferroviària amb un cost estimat de 4.000 M€, i que si que estava en el compromís del Govern de l’Estat.

Segons CiU el pla ja neix obsolet i considera que amb les infraestructures que proposa el Pla serà díficil complir amb els serveis que proposa el Pla de transports de viatgers de Catalunya.

Una altra crítica al Pla ha vingut per part dels municipis del Baix Llobregat, en concret de Viladecans, Gavà i Castelldefels. Segons aquests municipis existia un acord amb el Govern de la Generalitat per a construir dues estacions a Gavà, dues estacions a Viladecans i tres a Castelldefels, amb l’objectiu que aquesta línia funcionés com un metro comarcal del Baix Llobregat Sud i maximitzar-ne la cobertura. La proposta del Pla de Rodalies suprimeix una estació a Gavá una altra a Viladecans i una altra a Castelldefels. Els municipis s’han mostrat sorpresos per aquesta decisió i per la manca d’informació per part del Ministeri de Foment.

El Govern de la Generalitat s’ha manifestat a favor de les propostes del Pla, tot i que si que es considera que encara és insuficient per considerar un possible traspàs de les competències, tal i com preveu l’Estatut de Catalunya. Segons el Govern de la Generalitat, les infraestructures que proposa el Pla encara són insuficients per considerar que la situació de la xarxa de Rodalies serà òptima al 2015.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal