Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 8/30/2010

Barcelona presenta el Pla de millora de la qualitat acústica

Un 80% de la contaminació acústica prové del trànsit

Pantalles acústiques, paviment sonoreductor i reducció de la velocitat són tres de les mesures que proposa el pla


L’Ajuntament de Barcelona ha presentat, aquest mes de febrer, el Pla de millora de la qualitat acústica, amb l’objectiu de reduir progressivament el nivell de soroll de la ciutat. El Pla proposa fins a 54 actuacions a realitzar en un termini de 10 anys.

La situació actual del soroll a la ciutat de Barcelona, és en general, força acceptable. Segons el pla presentat, només un 2,6 % dels trams viaris superen els valors assignats com a desitjables durant el dia. Durant el tram nocturn, la situació és una mica pitjor, ja que hi ha un 10,5 % dels trams viaris que no tenen els nivells de soroll adequats.

Les actuacions que més ressò han tingut són, tant la instal•lació de pantalles aïllants en determinats punts de la ciutat, com la reducció de la velocitat a les rondes dels 80 als 60 km/h en un tram de tres quilòmetres a la zona de Montbau.

Principals actuacions del Pla en l’àmbit de la mobilitat:

Moltes de les actuacions del Pla de millora de la qualitat de l’aire tenen a veure amb la mobilitat. Això vol dir que, tot i que s’inclouen en aquest Pla, ja formen part d’altres plans de l’Ajuntament, com el Pla de mobilitat urbana, o els diferents plans de mobilitat dels districtes de la ciutat.

Les actuacions que tenen a veure amb la mobilitat són les següents:


Plans específics en determinades zones:

En el Pla de millora de la qualitat de l’aire es defineixen dues tipologies de zones de tractament específic que són: ZARE (zones acústiques de règim especial) i ZEPQA (zones d’especial protecció de la qualitat acústica).

Hi ha diversos indrets de Barcelona que tenen la consideració de ZARE o ZEPQA. Aquelles que tenen una especial relació amb el trànsit són:


Que cal saber sobre contaminació acústica?


 
Quines obligacions tenen els ajuntaments, segons la normativa actual?

 

Quins recursos tenen als seu abast els municipis?

A través del Pla de concertació 2010 de suport als municipis la Diputació de Barcelona ofereix una línia d’actuació destinada al suport tècnic en l’elaboració de mapes de soroll i capacitat acústica.

Més informació i sol•licituds

A escala local, i en matèria de soroll, alguns Ajuntaments disposen d’una Ordenança municipal sobre protecció contra la contaminació acústica d’obligat compliment per a tota activitat que estigui en funcionament, exercici o ús i que comporti la producció de sorolls molestes o perillosos i vibracions.

En aquest enllaç es pot consultar l’Ordenança Tipus sobre el Soroll i les Vibracions  elaborada per la Diputació de Barcelona

Experiències municipals sobre contaminació acústica de referència


Normativa sobre contaminació acústica


Documents i enllaços d’interès:

Pla de millora de la qualitat acústica de la ciutat de Barcelona:


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal