Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 8/30/2010

La meitat de cotxes per anar al Camp Nou

Un dels aspectes destacats d'aquesta reforma és que millorarà molt la mobilitat per a accedir al Camp Nou i es preveu reduir un 50% el nombre de vehicles que accedeixen a l'estadi.

El pla urbanístic dels voltants del Camp Nou, també anomenat Pla del Miniestadi, preveu una transformació important d’aquesta zona. S’hi destinaran fins a 152.000 metres quadrats d’habitatge, dels quals 52.000 d’habitatge protegit, així com 11.000 metre quadrats d’equipaments entre ells un CEIP, un IES, una escola bressol i un CAP, així com equipaments esportius i zones verdes. El FC Barcelona també millorarà algunes de les seves instal•lacions com el Palau Blaugrana que augmentarà el seu aforament. La requalificació del Miniestadi va se aprovada per l’Ajuntament el passat mes de gener i es preveu que l’execució de la totalitat d’actuacions s’allargui durant 14 anys. 

Canvis en la distribució modal de la mobilitat

Un dels canvis més significatius que es pot produir amb aquesta actuació urbanística por produir-se en la distribució de la mobilitat per accedir al Camp Nou. Actualment un 43 % dels assistents al Camp Nou hi accedeixen amb cotxe i es preveu que amb les actuacions proposades es pugui passar al 23 %, és a dir, una reducció de quasi la meitat.

Distribució modal per accedir al camp nou

 

Mesures de promoció del transport públic:

Aquest canvi significatiu s’aconseguirà gràcies a  un conjunt de 28 mesures proposades a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada associat al nou desenvolupament urbanístic. Les principals propostes van encaminades a incrementar l’oferta de transport públic amb actuacions com l’arribada de la L9, prevista pel 2014, o l’increment de l’oferta de busos i tramvia.

Una segon grup de propostes gira al voltant de la idea de crear un gran aparcament de dissuasió a l’exterior de Barcelona, i proper a la B-23 on els assistents que vinguin de fora de Barcelona podran deixar el seu cotxe i dirigir-se a l’estadi amb autobusos llançadora, que aprofitarien el carril bus VAO que està previst construir a la B-23.

També tenen molt de pes les propostes orientades a incentivar l’ús del transport públic. Així es preveu aplicar descomptes als bitllets de transport públic a aquelles estacions amb correspondència amb les línies que arriben al Camp Nou. Aquest descompte s’aplicaria, només, a aquells qui disposessin d’una entrada o carnet de soci.

Totes aquestes mesures s’hauran de coordinar amb el Pla de mobilitat del districte de les Corts que, actualment s’està redactant.


La gestió de la mobilitat en grans esdeveniments:

Les propostes descrites anteriorment s’han incorporat a l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, que, des de l’aprovació del Decret 344/2006, cal realitzar per a tots els plans urbanístics, així com per punts d’atracció que superin els 5.000 viatges al dia.

El Decret, és doncs, una bona eina per a planificar conjuntament mobilitat i urbanisme i poder preveure amb antelació les mesures que cal dur a terme per a facilitar la mobilitat sostenible dels nous desenvolupaments urbanístics.

Un aspecte interessant de l’estudi és que fa tot un seguit de propostes encaminades a la gestió de la mobilitat pròpia d’un esdeveniment multitudinari, com són els partits del FC Barcelona. La gestió de la mobilitat en actes multitudinaris és un tema molt específic i que en d’altres països ja s’està treballant amb normativa i plans orientats a aquest tipus d’esdeveniments.

A Brussel•les, per exemple, existeix una ordenança específica (Ordonnance relative aux plans de déplacéments) per a la gestió de la mobilitat d’esdeveniments on s’estableix que:

La implementació de les mesures proposades al pla d’acció van a càrrec de l’entitat organitzadora de l’acte, però per facilitar que aquesta  les pugui dur a terme, el Govern preveu l’atorgament d’un paquet d’ajudes.


Guia per gestionar la mobilitat en esdeveniments públics:

S’han desenvolupat, també, diferents iniciatives per a establir metodologia alhora de gestionar la mobilitat en esdeveniments públics. Per exemple, l’any 2003 es va desenvolupar el projecte europeu Smash Events, amb l’objectiu d’analitzar bones pràctiques en mobilitat en grans esdeveniments i elaborar una guia de recomanacions. També el govern de la regió de Brussel•les va elaborar, l’any 2008, una guia per a millorar l’accés als grans esdeveniments.

Algunes de les propostes que es poden trobar en aquestes guies són:

II Convenció sobre canvi climàtic i sostenibilitat, un exemple recent

Aquest mes de febrer s’ha celebrat a Albacete la II Convenció Sobre Canvi Climàtic i Sostenibilitat a Espanya. L’organització del Congrés va dur a terme tot un seguit de mesures per tal de predicar amb l’exemple i fer que la mobilitat per accedir al Palau de Congressos fos el més sostenible possible. Aquestes mesures van ser:

Llei de l’espectacle a Catalunya:

El passat mes de novembre de 2009 es va aprovar la Llei de regulació d’espectacles públics i activitats recreatives (http://www.gencat.cat/diari/5419/09184050.htm). En l’article 39 d’aquesta llei, es determina que l’autorització municipal o de la Generalitat per realitzar l’acte es pot condicionar a que l’organitzador de l’esdeveniment estableixi certes mesures referents a la mobilitat i la seguretat viària. No s’especifica, però, quines han de ser aquestes mesures ni la necessitat de presentar un pla de mobilitat específic per a l’esdeveniment.

El futur desplegament d’aquesta llei pot ser una bona oportunitat per a establir el marc normatiu i legal necessari per a gestionar d’una manera sostenible la mobilitat al esdeveniments públics.


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal