Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 22/04/2009
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Arenys de Mar presenta el seu projecte de camins escolars

L'estudi s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'emmarca en un conveni que es va signar entre el Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona pel qual ambdues entitats es comprometen a donar suport tècnic i econòmic als municipis del Maresme que vulguin realitzar projectes de camins escolars

 

L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha realitzat un estudi de camins escolars de quatre centres educatius del municipi, un IES, dos CEIPs i una escola privada. L'estudi ha constatat que, aproximadament un 60% dels estudiants van a l'escola a peu i un altre 40 % ho fan en vehicle privat. En aquest sentit l'estudi proposa diferents mesures encaminades a millorar els itineraris a peu com són l'ampliació de voreres, senyalització o actuacions d'accessibilitat amb la finalitat de promoure que els i les alumnes vagin a l'escola a peu.

Les actuacions proposades en l’àmbit de l’espai públic que més destaquen de l’estudi són les següents:

  • Creació de 12 nous passos de vianants i adaptació de 22 existents.
  • Ampliació de les voreres que formen part de l’itinerari del camí escolar fins a un ample d’1,9 m, que és l’amplada recomanada perquè una vorera sigui accessible i transitable.
  • Canvis de sentit, amb la finalitat d’evitar el trànsit de pas pels carrers propers a l’escola.
  • Limitacions de trànsit rodat en horaris d’entrada i sortida de les escoles. Aquesta actuació es pot dur a terme amb la instal•lació de pilones remuntables i una senyalització específica.
  • Ampliar les fases semafòriques destinades als vianants.
  • Instal.lació de plataformes sobrelevades a les entrades de les escoles.

Pel que fa a les actuacions en matèria educativa l’estudi proposa les següents actuacions:

  • Creació d’un grup de treball específic sobre temes de mobilitat on participarien les AMPA’s, alumnes, personal docent i no docent de l’escola i tècnics de l’Ajuntament.
  • Activitats escolars de foment de la seguretat viària.
  • Creació d’una pàgina web amb tota la informació sobre els temes de mobilitat a les escoles d’Arenys de Mar.

 Fotomuntatge Arenys
Fotomuntatge d'una plataforma sobrelevada davant del CEIP Joan Maragall

L'estudi s'ha realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona i s'enmarca en un conveni que es va signar entre el Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona pel qual ambdues entitats es comprometen a donar suport tècnic i econòmic als municipis del Maresme que vulguin realitzar projectes de camins escolars. Aquest conveni ja ha permès realitzar l’estudi de camins escolars dels municipi de Teià i Arenys de Mar i s’està treballant en els camins escolars dels municipis de Cabrils i Alella.

Els Camí escolar és una iniciativa educativa i urbanística que comprèn actuacions en diversos àmbits, amb l’objectiu d’ajudar que els nens i nenes vagin a peu a l’escola de manera autònoma com a part d’una nova cultura viària que entén el carrer, a més d’un espai de desplaçament, és també un espai de formació en valors cívics.

Per ampliar la informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal