Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/08/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Barcelona no aprova per poc en contaminació atmosfèrica

La contaminació es redueix un 11% però segueix per sobre dels límits que determina la UE.

Entre les mesures per fer front a aquesta contaminació s’hi inclou la obligació de redactar un pla de mobilitat urbana per a tots els municipis inclosos en la zona d’especial protecció de l’ambient atmosfèric.

Segons el darrer Informe de qualitat de l’aire de Barcelona de l’any 2008, la qualitat de l’aire ha experimentat una millor substancial pel que fa als anys anteriors tot i que segueix estant per sobre els llindars que determina la normativa europea. En concret, després d’analitzar els 141 punts de mesurament s’ha observat que s'ha reduït fins a un 11% la concentració de partícules PM10 i fins a un 6 % la presència de gasos NOx. En valors absoluts, les PM10 han passat de 47 a 41 micrograms per metre cúbic d'aire i els NOx, de 48 a 45 (mitjanes anuals). En els dos casos el límit que fixa la Unió Europea és de 40 micrograms per metre cúbic.

Evolució de la contaminació a les zones de qualitat de l'aire  1 i 2
Evolució de la contaminació atmosfèrica a les zones de qualitat de l'aire 1 i 2, al voltant de Barcelona (Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya)

Cal recordar que la Unió Europea ja va advertir que Barcelona havia superat els límits permesos de contaminació i que, si no es rebaixaven els nivells actuals, l’any 2010 imposaria una sanció a les administracions competents.

 

Pla del govern

Per tal de lluitar contra la contaminació atmosfèrica i per intentar assolir l’any 2010 els nivells recomanats per la UE el Govern de la Generalitat va presentar, l’any 2007 el Pla per a la millora de la Qualitat de l'aire a la Regió Metropolitana de Barcelona amb 73 mesures d’aplicació urgent, de les quals 25 afecten directament a la mobilitat i al transport.

Una de les mesures més rellevants d’aquest pla és la obligatorietat de redacció d’un Pla de mobilitat urbana a tots els municipis que estan inclosos en les zones 1 i 2 de protecció de la qualitat de l’aire, és a dir un total de 40 municipis.

Una altra mesura, probablement la més polèmica, és la implantació d’un límit màxim de velocitat a les entrades de Barcelona de 80 km/h. Després d’un any de funcionament d’aquesta mesura, diferents estudis han permès demostrar que la contaminació de PM10 s’ha reduït entre un 2% i un 4% i la contaminació . No és una dada massa positiva, sobretot tenint en compte que caldria reduir fins a un 50% la concentració de PM10 al finalitzar l’any, però si que posa de manifest que una gestió sobre el trànsit i la mobilitat és necessària i urgent si es vol assolir l’objectiu fixat pel 2010 dels 40 micrograms / m3.

Amb les dades de l’informe presentat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge sembla que el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire comença a donar els seus fruits, tot i que cal tenir present que també hi ha hagut una reducció de la mobilitat deguda als efectes de la crisi econòmica.

 

Conseqüències per a la salut de les persones

L’any 2007, un estudi elaborat pel Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) va posar de manifest que Barcelona enregistrava un dels nivells de contaminació més elevats de la Unió Europea, per sobre de ciutats com Oslo, Madrid, Milà o Londres i també superava a ciutats amb fama de molt contaminades com Los Ángeles o Hong Kong.

Barcelona és una ciutat especialment sensible a la contaminació de l’aire degut la configuració geogràfica que l’envolta. Per una banda la serralada de Collserola i per l’altre l’efecte de les brises marines provoquen que l’aire de la ciutat quedi estancat i facilita l’acumulació de les partícules PM10, especialment durant l’estiu, quan les condicions meteorològiques augmenten encara més l’estancament de l’aire. Un altre fet que no afavoreix a la reducció de la contaminació és el nombre de motocicletes que circulen per la ciutat (un 26 % sobre el parc automobilístic total), ja que aquestes emeten una quantitat més elevada de gasos contaminants (fins a 16 vegades més en hidrocarburs i 3 vegades més en monòxid de carboni).

Els nivells de contaminació de Barcelona es troben molt per sobre dels que fixa com a desitjables la UE i també la Organització Mundial de la Salut. Per exemple, per les particules de menys de 10 micromètres (PM10), el límit de la UE és de 40 micrograms / m3 i el límit de la OMS és de 20 micrograms / m3. A Barcelona, l’any 2007 la taxa de PM10 registrada va ser de 55 micrograms / m3, quasi un 50% més del límit de la UE.

Els efectes que té aquesta contaminació sobre la salut són diversos i depenen del temps d’exposició a la contaminació que experimenti la persona. Així trobem efectes a curt termini, tals com augment de crisis asmàtiques, bronquitis o desencadenaments d’infarts de miocardi. A més llarg termini apareixen patologies cròniques que afecten al sistema caridovascular i respiratori i que poden originar malalties com el càncer de pulmó i fins i tot provocar la mort. Els estudis realitzats fins al moment confirmes que l’esperança de vida és més reduïda en les zones amb més contaminació atmosfèrica. Segons l’estudi del CREAL es calcula que a Barcelona unes 1.200 morts prematures es podrien evitar si la es reduís la contaminació de PM10 fins als nivells que marca la UE.

Els causants d’aquesta contaminació són, principalment, la indústria, acusant d’un 30% de la contaminació i el transport causant d’un 40%.

Links d'interès:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal