Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 20/07/2009
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El nou curs escolar s'estrenarà amb la targeta T-12

La targeta permetrà realitzar els desplaçaments en transport públic de forma gratuïta, però només dins d'una zona de la integració tarifària.

La política tarifària és un dels elements claus per potenciar i incrementar l’ús del transport públic i més ara, on la conjuntura actual de crisis, fa que les economies familiars siguin més sensibles a beneficis i ajudes a l’ús del transport públic.

Com funciona?

Per aquest motiu s’ha creat la targeta de transport públic T-12. Es tracta d’una targeta de caràcter personal que podran obtenir tots els nens i nenes d’entre 4 i 12 anys i que permetrà utilitzar el transport públic de forma gratuïta en tots els serveis integrats en l’ATM, això si, dins de la seva zona de residència.  Les targetes es poden sol.licitar des del 15 de juliol, però no es podran començar a utilitzar fins al 14 de setembre. El cost d’expedició de la targeta és de 35 € i té una validesa de 16 mesos.

Qui ho gestiona?

A l’àmbit de la primera corona, l’ens encarregat de l’expedició i gestió de la T-12 és la EMT, i als municipis fora de la primera corona l’ens encarregat és l’AMTU.

Com es pot obtenir?

Per tal d’informar al conjunt de la ciutadania s’ha habilitat el següent lloc web: http://www.t-12.cat/cat/index.htm, on també hi ha informació per a la seva obtenció.

Per la seva banda molts ajuntaments inclosos dins de la integració tarifària de l’ATM ja han iniciat campanyes d’informació informant dels tràmits necessaris per a sol•licitar la targeta i en els municipis inclosos en la EMT s’enviarà una carta a totes les famílies explicant el funcionament de la nova T-12 així com el formulari de sol.licitud.

Les families nombroses també tenen descomptes

Per altra banda, el passat mes d’abril es van aprovar ajudes en matèria de transport públic a les famílies nombroses a instància d’una demanda de la FANOC (Associació de famílies nombroses de Catalunya). Aquestes ajudes permetran gaudir de descomptes d’un 20% a les famílies amb tres, quatre o cinc fills i de descomptes d’un 50% per a famílies de més de 5 fills.

ICV proposa abanaments anuals

Per la seva banda ICV ha fet la propota de crear abonaments anuals d’uns 400 € de cost (300 € en cas de tenir menys de 25 anys) que permetrien un nombre il.limitat de viatges per tota l’Àrea metropolitana de Barcelona. L’objectiu dels abonaments seria fidelitzar els usuaris actuals del transport públic i captar, també, nous usuaris, sobretot pel que fa als usuaris que provenen de fora de la ciutat de Barcelona que són els que més es poden veure beneficiats per aquestes tarifes si comparem el cost d’un viatge en vehicle privat i el cost en transport públic.

CCOO lamenta que els treballadors no tinguin cap descompte específic

Per la seva banda, CCOO també reclama la gratuïtat del transport públic, en aquest cas fins als 16 anys d’edat, que és l’edat on finalitza l’educació obligatòria. També fa propostes de títols subvencionats pels col.lectius com els joves, treballadors i persones amb necessitats socials específiques.

En concret, la proposta de CCOO proposa la creació de quatre nous títols:
•    T-escolar, amb gratuïtat del transport públic fins als 16 anys
•    T-estudiant, amb un cost de 60 € per a tres mesos
•    T-treballador, amb un cost de 384 € a l’any
•    T-social, similar a l’actual targeta per a jubilats però destinada també, a aturats, discapacitats, vidus i altres col•lectius de rendes baixe


Comparativa amb d’altres ciutats europees

  Brusel.les Paris Londres Barcelona
Gratuïtat Fins als 11 anys 50 % descompte fins als 10 anys fins als 10 anys en metro i tren
fins als 15 anys en bus i metro
fins als 12 anys
Estudiants Fins als 24 anys
51,8 % descompte 1er any
71,7 % descompte 2on any
50 % descopte fins als 25 anys

gratuït fins als 18 anys
30 % descompte més de 18 any

15% descompte fins als 25 anys
Treballadors Subvenció parcial o total de SNCB (tren) depenent dels casos 50 % descompte a treballadors de Île de France tarifa normal tarifa normal
Col.lectius risc social

+ 60 anys - 51,8 % descompte
+ 65 anys - gratuït
Col.lectius de risc - 92 % descompte

+ 60 anys: gratuït o 50 % descompte
Col.lectius de risc: 75 % descompte
gratuït + 60 anys descopmte 58% +60 anys o discapacitat
Gratuït rentes baixes segons indicador IPREM

La següent comparativa s'ha realitzat a partir de les dades de l'estudi "Proposta de nous títols de transport públic" elaborat per CCOO (http://www.ccoo.cat/pdf_documents/tarifes_transport_2008.pdf)

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal