Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 05/11/2008
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Aprovació definitiva del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

El passat 2 de setembre, el Govern va aprovar definitivament el Pla Director de Mobilitat (PDM) de la Regió Metropolitana de Barcelona. El document, que ha estat elaborat per l'Autoritat del Transport Metropolità, és el resultat de més de 2 anys de feina i la participació de nombrosos agents econòmics i socials del territori, així com les aportacions realitzades per part del món local, és a dir, municipis i Diputació de Barcelona. En el següent link es pot consultar el document final:

Alguns dels principals objectius del PDM, i que desmostren la incidència sobre el canvi d'hàbits en la mobilitat, són els següents:

 • Promoure un progressiu canvi modal en els hàbits de mobilitat, així s'espera poder incrementar fins a un 35 % l'ús del transport públic (actualment està en un 28 %) i reduir un 5% l'ús del vehicle privat situant-lo en un 35 % del total de desplaçaments (actualment està en un 40 % dels desplaçaments).

 • Reducció de les emissions de particules contaminants. En concret es preveu que l'aplicació del PDM permeti reduir fins a un 48% les particules PM10 i fins a un 40% les NOx.

 • Reducció del 50% de víctimes mortals per accident de trànsit, l'any 2010, seguint els objectius que es proposa assolir el Servei Català de Trànsit en el seu Pla Catala de Seguretat Viària.

Aquest document, conjuntament amb el Pla Director d'Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona, el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya i  el Pla de Transport de  viatgers de Catalunya determinen les principals actuacions i serveis a realitzar a la Regió Metropolitana de Barcelona ens els propers anys. (Per més informació sobre els citats plans clique aquí)

El PDM ha determinat fins a 93 actuacions a realitzar fins al 2012. Algunes de les més destacades són les següents:

 • Creació de noves línies ferroviàries, tant de metro (Línia 9), com de ferrocarril (Línia Orbital Ferroviària)
 • Reestructuració i millora del servei de Rodalies, aprofitant el traspàs que es farà del mateix a la Generalitat de Catalunya.
 • Incrementar els serveis d'autobusos interurbans i nocturns.
 • Creació d'infraestructures de prioritat per als autobusos: carrisl bus VAO a Barcelona i d'altres ciutats importants.
 • Doblar els aparcaments park & ride a les estacions de ferrocarril i incloure park & ride a les estacions d'autobusos.

 • 150 Km de carrils bici que enllacin ciutats importants i que estan relativament properes entre elles (màxim 8 km).
 • Regulació i gestió del trànsit en vehicle privat amb bonificacions als peatges per a vehicles d'alta ocupació i limitacions de velocitat.

El PDM, també dóna un protagonisme especial als municipis per tal de planificar i gestionar la mobilitat urbana, en aquest sentit es destaquen algunes de les propostes del PDM pel que fa a planificació de la mobilitat local:

 • Redacció de plans de mobilitat a tots els municipis de més de 20.000 habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona
 • Redacció de plans específics de mobilitat en centres generadors de mobilitat (hospitals, universitats, aeroport, port, administracions públiques, etc.)
 • Plans de mobilitat als centres de treball, especialment a aquells edificis de l'administració pública amb més de 200 treballadors, propis o externs.
 • Impulsar la figura del gestor de la mobilitat als centres generadors de mobilitat.
 • Elaborar Plans Locals de Seguretat Viària en els municipis de la RMB.

El cost total de les actuacions que s'inclouen al PDM puja fins als 13.000 M€. Aquesta quantitat, però, no es pot considerar com la inversió necessària per desenvolupar el PDM sinó com el resultat de la suma de totes les actuacions previstes a la RMB i que, la majoria d'elles, estan incloses en d'altres plans, com per exemple el Pla Director d'Infraestructures de la RMB o el Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya. Per tant, el PDM més que un programa d'inversions és el document marc, que recull, ordena, planifica i  promou  les diferents actuacions amb l'objectiu que aquestes s'orientin per l'assoliment d'un canvi de model en la mobilitat actual de la RMB.

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal