Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 20/03/2009
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El govern aprova el Pla Territorial de les comarques centrals amb un paper important de les noves infrastructures de transport

La comunicació nord-sud es vertebrarà a partir de la C-16 i la línia Barcelona – Puigcerdà i la comunicació Est – Oest a partir dels eixos transversals viaris i ferroviaris.

La Catalunya de l’any 2026 cedirà una mica del protagonisme actual de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a tot un conjunt d’àrees metropolitanes emergents, com el Camp de Tarragona, Lleida, Girona i comarques centrals. Aquesta és la intenció que es reflecteix en el Pla territorial general de Catalunya i que també es manifesta en el recentment aprovat Pla Territorial de les Comarques Centrals.

Les Comarques Centrals són un territori amb una gran potencialitat de creixement i així ho reflecteix el pla, que preveu que aquest territori pugui arribar fins als 577.000 habitants l’any 2026, així com un increment important de l’activitat econòmica i industrial del territori, amb un augment en 170.000 llocs de treball. Així mateix, el pla també preveu que el creixement de les comarques centrals es desenvolupi preservant els recursos naturals i paisatgístics del territori.

L’eix vertebrador del creixement de les comarques centrals passa, en gran mesura, per la millora de les infraestructures existents i per les noves infraestructures que estan planificades per al territori. En aquest sentit, el pla proposa les següents actuacions en matèria d’infraestructures:

Xarxa viària:

 • Desenvolupament de l’eix europeu E-9, especialment en el tram de la C-16 entre Berga i Bagà, un dels de major dificultat.

 • El desdoblament de la C-17, de Vic-nord fins a Ripoll (recentment s’ha posat ja en servei la variant de Masies de Voltregà, la resta de trams es troben en execució), i la millora del tram Ripoll-Puigcerdà.

 • El desdoblament de la C-25 (eix tranversal viari), que ha de millorar la mobilitat transversal dintre de l’àmbit.

 • El condicionament i millora de l’eix diagonal C-15/C-37, Vilafranca/Montblanc –Igualada – Manresa.

 • El condicionament de la C-26 de Ripoll a Basella per Berga i Solsona, i la variant de Solsona de la C-55.

 • Nova connexió Masquefa-Capellades de la B-224.

 • Condicionament d’itineraris al lluçanès i al moianès.

 • Estructuració de la vialitat als principals sistemes urbans:
  • Conca d’Òdena: Ronda Sud d’Igualada
  • Pla del Bages: Enllaç C-55/C-25/C-16 (nus del Guix); variant de Santpedor, constitució de la variant sud-oest de la C-55 a Manresa que permetria alliberar el corredor actual per als moviments interns del sistema urbà.
  • Plana de Vic: millorar de la connectivitat interna dels nuclis de la Plana mitjançant la constitució d’un nou vial, Vial d’Osona, que aprofitarà el màxim possible la vialitat existent.

Xarxa ferroviària:

El Pla fa del projecte de l’Eix Transversal Ferroviari de Catalunya un dels seus elements principals. Aquesta infraestructura ha de consolidar la nova lògica territorial del país, en la mesura que integrarà a través de l’àmbit central –Conca d’Òdena, Pla de Bages i Plana de Vic– els sistemes urbans no costaners, de Lleida fins a Figueres.

El Pla té especial cura en aportar unes propostes d’implantació d’aquest ferrocarril al seu pas per les àrees urbanes d’Igualada, Manresa i Vic, mirant d’aprofitar totes les oportunitats urbanes que la nova infraestuctura ofereix, d’assegurar la seva implantació harmònica i afavorir al màxim la intermodalitat. D’aquesta manera, es preveuen diferents intercanviadors:

 • A Igualada, amb la línia FGC Igualada-Martorell-Barcelona.

 • A Manresa, amb les línies de Renfe Barcelona-Manresa-Lleida, de FGC Barcelona-Manresa i els nous trens tramvies en estudi cap a Súria i Sallent.

 • A Vic, amb la línia de Renfe Barcelona-Puigcerdà.

 • Possibles connexions directes a Barcelona mitjançant els ramals a Martorell des d’Igualada i Manresa.


D’altra banda, el Pla posa especial èmfasi en l’estructuració ferroviària dels principals sistemes urbans de l’àmbit:

 • A la Conca d’Òdena, reconversió de la línia de FGC a un sistema tren tranvía que serveixi d’aportació al tren transversal i que millori la cobertura territorial i la inserció urbana del servei. Perllongament de la línia fins a l’estació del tren transversal, Sant Maure i les zones de nou creixement al nord.

 • Al Pla del Bages, consolidació d’un metro regional articulat entorn l’estació intermodal de Manresa-Cardener que integri:
  • L’Eix Transversal Ferroviari.
  • Les línies de Renfe i FGC a cap a Barcelona, amb unificació de corredors i estació al pas per Sant Vicenç de Castellet.
  • El futur tren tramvia a Súria i Sallent.
  • L’adaptació a tren tramvia de la línia Manresa-Calaf-Lleida.
 • A la Plana de Vic, constitució del Metro regional d’Osona que millori la connectivitat interna en el corredor Centelles - Vic – Torelló, gràcies als projectes de condicionament i desdoblament de la línia.

Plànol amb les principals actuacions en matèria de mobilitat i transports
Plànol amb les principals actuacions planificades en matèria de mobilitat i transports (Font: Departament de Política Territorial i Obres Públiques).

 

Per a més informació podeu consultar els documents del pla al següent link:

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/plans/parcials/comarques_centrals/documentacio_i_planols.jsp

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal