Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 20/10/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La contaminació a la RMB per sota dels límits marcats per la Unió Europea

S’ha reduït la contaminació per partícules però s’ha mantingut la contaminació per diòxid de nitrogen

La limitació de 80 km/h suposa una reducció de l’11% en la contaminació

El Pla arriba, aquest any, al final de la seva vigència i el Departament de Medi Ambient n’està preparant la revisió

Aquest mes d’octubre s’ha presentat l’informe de seguiment de les mesures proposades en el Pla d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, pla que inclou la mesura de limitació de la velocitat a 80 km/h. El resultat de l’informe és clar: la contaminació atmosfèrica s’ha reduït a la Regió Metropolitana de Barcelona entre el 2007 i el 2010 gràcies al conjunt de mesures implementades.

Aquesta reducció és considerablement bona en el cas de les partícules, així s’han registrat nivells de contaminació inferiors als límits establerts per la UE en totes les estacions de Barcelona i dels 39 municipis que conformen les zones 1 i 2 de qualitat de l’aire. Pel que fa al diòxid de nitrogen (NO2), les dades no són tant bones ja que s’han mantingut els nivells d’anys anteriors i, per tant, segueixen estant per sobre dels límits determinats per la UE.

L’estudi presentat també analitza l’efectivitat de les diferents mesures implementades. En el cas de la limitació de la velocitat a 80 km/h s’ha calculat que aquesta mesura ha suposat una reducció d’un 11% de la contaminació, tant de diòxid de nitrogen com de partícules. És cert que per l’efecte de la crisi també s’ha produït un descens de la mobilitat, però, el càlcul de les dades presentades en l’estudi ja ha tingut en compte aquest fet, així la reducció de l’11 % de la contaminació és descomptant l’efecte crisi. Aquesta reducció equival a treure de la carretera 22.100 vehicles al dia.

 

Objectius de la limitació de la velocitat:

El desembre de 2007 va entrar en funcionament la limitació de la velocitat a 80 km/h a les entrades de Barcelona, amb tres objectius:

 • La reducció de la contaminació atmosfèrica
 • La reducció dels accidents
 • La millora de la fluïdesa del trànsit, ja que a 80 km/h la capacitat de les vies augmenta.

De fet, la proposta de limitar la velocitat va sorgir del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, elaborat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i que recull fins a 73 propostes per a la reducció de la contaminació a l'entorn de la ciutat de Barcelona. De fet, la ciutat de Barcelona i el seu entorn és una zona amb un nivell de contaminació força elevat i que supera, en molts casos els nivells màxims que determina la Unió Europea. (Directiva 1999/30/CE)

 

Resultats en reducció de l’accidentalitat:

Una de les millores més evidents de la limitació a 80 km/h ha estat la reducció d’accidents de trànsit. En aquest sentit el Servei Català de Trànsit va elaborar un estudi per analitzar l’impacte de la reducció de la velocitat en els accidents de trànsit. Es va estudiar l’accidentalitat al mes de gener del 2007, abans d’aplicar la mesura i al mes de gener del 2008, dos mesos després de l’aplicació. Els resultats de l’estudi van demostrar que:

 • Reducció d’un 43,2% dels accidents de trànsit (de 44 a 25)
 • Reducció de la velocitat entre un 11 i un  24% depenent de les diferents vies.

link a l'estudi complet del Servei Català de Trànsit

 

Resultats sobre la congestió:

La congestió de la xarxa viària és un fenomen tant habitual en algunes carreteres que ja es considera com fet més de la rutina diària de la mobilitat de la ciutadania. Ara bé, si pensem en la congestió en termes de cost temporal i econòmic ens podem fer una idea de la magnitud del problema.

Segons un informe del RACC sobre la congestió de les entrades a la ciutat de Barcelona, un 41% dels ciutadans que accedeixen cada dia a la ciutat pateixen retencions de trànsit. Diàriament es perden fins a 105.000 hores en retencions de trànsit o, el que és el mateix, 16 milions d’hores a l’any. Si analitzem  aquesta dada  en termes econòmics, la pèrdua és de 384M d’euros.

Segons el Hight Manual Capacity, la velocitat òptima, des del punt de vista de maximitzar la capacitat d’una via de més d’un carril es situa al voltant dels 80 km/h.

Gràfic que relaciona la densitat del trànsit amb la velocitat
Gràfic que relaciona la intensitat del trànsit amb la velocitat, es pot veure que hi ha un punt on aquesta intensitat (D0) és màxima. Observant l'altre gràfic, extret de diferents mesures reals sobre uan via de més d'un carril s'observa que aquest punt es situa al voltant dels 80 km/h

Mesures d'intensitat de trànsit i velocitat
Mesures d'intensitat de trànsit i velocitat

 
Resultats en reducció de la contaminació atmosfèrica:

Pel que fa a la reducció de la contaminació atmosfèrica, és on la mesura presenta més dificultats alhora de valorar-ne la seva eficàcia, en part, per saber en quin grau és atribuïble al a zona de limitació de velocitat l’augment o disminució de la contaminació. La interpretació de les diferents mesures de les estacions depenen, tant de la climatologia com d’altres activitats generadores de contaminants o del trànsit generat en d’altres carreteres que queden fora de la limitació de velocitat. També es un factor que intervé en la contaminació atmosfèrica el tipus de combustible utilitzat pels vehicles i l’any de fabricació dels mateixos. Per això, l’anàlisi de la contaminació atmosfèrica requereix de models complexes de càlcul que es realitzen gràcies als supercomputadors.

Des de l’any 2007 es va registrar una clara tendència a la disminució de la contaminació en les partícules PM10. De totes les estacions de mesurament de la contaminació de les zones 1 i 2 de la qualitat de l’aire, només dues estacions han augmentat el nivell de partícules PM10, la resta han registrat una disminució de partícules. Així, l’any 2007 hi havia un 65% de les estacions que superaven els 40 micrograms permesos, mentre que l’any 2009 només eren un 16% de les estacions.

Els resultats no són tan bons si s’analitza la contaminació produïda per òxids de nitrogen. En aquest cas, un 50% de les estacions de mesurament registren augments des de l’any 2007. Pel que fa al límit permès, per a aquest contaminant es troba en els 46 micrograms, valor que superaven un 30% de les estacions l’any 2007 i que l’any 2009 va ser superat per un 50% d’estacions.

Cronologia  de la velocitat variable:

 • Desembre de 2007: posada en funcionament de la limitació de la velocitat a 80 km/h

 • Gener 2009: s’implanta la velocitat variable. Es tracta d’una zona on el límit de la velocitat és variable i, segons les circumstàncies del trànsit, es situa a 40, 60 o 80 quilòmetres hora. Els criteris per decidir quina és la velocitat màxima permesa són tres: la intensitat de la circulació, la contaminació atmosfèrica i les condicions de la via
 • Novembre 2009: El sistema de velocitat variable va ser guardonat amb el premi al millor sistema de gestió del trànsit europeu en el marc del Fòrum Anual del projecte EasyWay, celebrat a Viena el mes de novembre de 2009.

 • Tardor 2010: Ampliació de la zona de velocitat variable. Per a l’any 2010, es preveu l’ampliació de la limitació de velocitat variable a:
 • B-23, des de Molins de Rei fins a l’Avinguda Diagonal (tardor de 2010)
 • A-2, des de Martorell fins a Molins de Rei (setembre de 2010)
 • C-58, entre Cerdanyola i l’Avinguda Meridiana (quan s’acabin les obres del bus VAO)
 • AP-7, des de Mollet del Vallès a Barcelona (per determinar)
 • C-31 Nord, des de Montgat a Barcelona (finals 2010)


Per ampliar la informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal