Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 13/01/2017
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Com serà la mobilitat a l’horitzó 2030?

Aquest és el plantejament del projecte europeu MOBILITY4EU, en el qual participa l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), conjuntament amb 18 socis més d’11 països europeus

L’objectiu principal del projecte és definir les polítiques europees de mobilitat de futur

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona és un dels membres del consorci guanyador del projecte europeu MOBILITY4EU (Action Plan for the Future of Mobility in Europe) conjuntament amb 18 socis més, distribuïts entre 11 països d’Europa. 

El projecte MOBILITY4EU s’emmarca dins el Programa Europeu HORIZON 2020, que és el programa més gran de la Comissió Europea pel que fa a recerca i innovació per al període 2014-2020. Els objectius principals d’aquest projecte europeu, amb la participació de tots els agents implicats en cada una de les fases i processos del projecte, són: 

 

  • identificar els reptes i necessitats de la societat que influiran en la mobilitat del futur, tant a nivell d’oferta com de demanda 
  • definir solucions innovadores de transport multimodal integrat, considerant els aspectes tècnics, d’organització i governança i de finançament 
  • establir les polítiques de mobilitat a nivell europeu per l’horitzó 2030
  • desenvolupar el Full de Ruta i el Pla d’Acció per a la seva implementació 
  • identificar les línies d’actuació a nivell de recerca, innovació i implementació 

 

Entre els socis del consorci hi ha universitats, institucions de recerca, consultories, fabricants, proveïdors de sistemes intel·ligents de transport (ITS), centres logístics, autoritats del transport, bufets d’advocats, associacions de viatgers i de persones amb mobilitat reduïda i empreses especialitzades en la metodologia think tank, entre d’altres. 

L’ATM aporta al consorci la seva expertesa en la planificació de les infraestructures i la mobilitat d’una gran regió metropolitana i, al mateix temps té l’oportunitat de participar en la construcció de les propostes estratègiques de la mobilitat per a Europa. 

La durada del projecte és de 36 mesos i el pressupost total de 2,87 M€, amb una subvenció del 100% de la Comissió Europea. 

 

9 tendències de la mobilitat del futur 

La societat està evolucionant ràpidament i, amb ella, l’estil de vida dels ciutadania i, també, la manera com ens movem. Els hàbits de mobilitat actuals estan abocats a un canvi constant en els propers anys i les autoritats locals i regionals del transport han de preparar-se per fer-hi front. 

En un dels primers documents que ha generat el projecte MOBILITY4EU ja es plantegen algunes de les principals tendències de la mobilitat del futur i dels reptes als que caldrà fer front. En el següent document es poden veure, de forma gràfica, aquestes tendències:

 

(Cliqueu en aquest enllaç per veure el document original)

 

En resum es plantegen 9 tendències socials i econòmiques que marcaran el model de mobilitat dels futurs anys

 

Desenvolupament de la riquesa i del mercat de treball

L’increment de la digitalització i robotització de molts processos productius, així com la major connectivitat de la societat està canviant la manera com evoluciona l’economia i el mercat de treball. En el futur cal preveure una economia i un mercat de treball molt més flexible i canviant. Això implicarà, també, unes pautes de mobilitat molt més variables. Caldrà definir sistemes de transport públics que puguin respondre amb més rapidesa a aquesta flexibilitat de la mobilitat, especialment en les hores punta. 

Igualment l’increment progressiu el comerç electrònic anirà generant més demanda de mobilitat de mercaderies que també caldrà saber gestionar. 

 

Societat inclusiva, personalització i accessibilitat

El progressiu envelliment de la població i, també, la major mobilitat de la població, fan preveure una societat cada vegada més diversa i que requerirà un redisseny dels productes de transport, més adaptats a tots els segments de la població per tal de garantir un sistema inclusiu i que no deixi fora a cap segment de la població. Cal tenir present que el transport s’ha arribat a definir com la quarta pota de la societat del benestar, és a dir, que es tracta d’un servei bàsic per a la societat. 

S’aniran incorporant noves pautes de comportament en el consum de serveis de mobilitat, per exemple pautes vinculades a un consum respectuós amb el medi ambient i pautes vinculades a la salut i la forma física. 

 

Urbanització i Smart cities

La tendència previsible a Europa és que la població cada vegada es vagi concentrant més en entorns metropolitans de gran escala creant el que es podrien anomenar ciutats – estat. 

El sistema de transport tindrà una pressió constant per créixer i arribar a tota aquesta gran àrea urbana. Això requerirà nous models de finançament del transport públic que permetin cobrir aquesta necessitat d’increment de la oferta del transport públic. 

El concepte de Smart City, com el conjunt de relacions humanes, de capital i de dades que es produeixen dins la ciutat també anirà provocant una major digitalització i connectivitat del transport públic que han de repercutir en una millora substancial de l’eficiència dels sistemes de transport. 

 

Protecció del medi ambient: canvi climàtic, pol·lució i eficiència energètica

Ja no és cap novetat que les emissions de gasos contaminants estan provocant greus problemes de salut i de qualitat de vida a la gran majoria de grans ciutats del món. A poc a poc s’aniran introduint més regulacions vinculades al transport que generi emissions de gasos contaminants. 

Aquestes regulacions tindran un impacte directe en la mobilitat i, en general, en el disseny de les ciutats del futur. 

 

Societat digital i la Internet de les coses (Internet of Things) (IoT)

Segons les previsions del ITF, l’any 2050 hi haurà entre 3 i 4 vegades més demanda de mobilitat que l’any 2000 i entre 2,5 i 3,5 vegades més demanda de transport de mercaderies que l’any 2000. Això suposa una quantitat enorme de viatges, moviments i informació.

Tenint en compte que, cada vegada més, tots els mitjans de transport (incloent-hi les pròpies persones) estaran interconnectats digitalment, es genera una quantitat ingent d’informació (Big Data) que, ben processada i utilitzada, permetrà oferir nou serveis per a millorar el sistema de transport, especialment pel que fa a la informació a l’usuari i l’eficiència en la gestió dels recursos disponibles. 

 

Nous models de negoci i innovacions en el sector del transport

Actualment ja s’estan començant a crear nous models de negoci vinculats a la mobilitat i al transport. Alguns exemples poden ser tot el que té a veure amb l’economia compartida (sharing economy): car pooling, car sharing, park sharing, etc. També nous serveis com la Mobilitat com a Servei (mobility as a service) o, fins i tot, la conducció autònoma seran tecnologies que permetran oferir nous serveis de mobilitat i també noves fonts d’activitat econòmica i creació de llocs de treball. 

En els propers anys és d’esperar que vagin sorgint nous productes i serveis que generin un nou model de negoci en el sector del transport. 

 

Transport segur

La seguretat, des del punt de vista dels accidents de transport, passarà a ser un vector clau en el disseny dels sistemes de mobilitat. Els mecanismes de seguretat actius i passius s’aniran incorporant de sèrie en els mitjans de transport (especialment a la industria de l’automòbil) i això hauria de tenir un impacte positiu en la disminució progressiva de la sinistralitat. 

 

Seguretat en el transport

També, la seguretat des del punt de vista de possibles actes vandàlics, delictius o terroristes també serà un element a tenir en compte en el disseny dels sistemes de mobilitat, que caldrà integrar i compaginar amb el respecte a les llibertats i drets de la ciutadania. 

 

Marc legal

Sens dubte, el marc legal actual que regula el sistema de transport haurà de canvia i molt. Totes les tendències abans enumerades tenen importants buits legals que poden provocar disfuncions problemàtiques i afectar l’estat del benestar i els drets bàsics de les persones. Aspectes com la privacitat de les dades, les condicions de treball, la seguretat, la transparència, la utilitat pública de la informació, per citar-ne alguns, seran aspectes claus que caldrà abordar des de la perspectiva legal. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal