Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 01/12/2016
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Diputació de Barcelona participa en el projecte europeu PROSPERITY

El projecte té l’objectiu de donar suport als municipis per a la millora dels Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

La Diputació està impulsant també, un alter estudi per a millorar el conjunt d’eines de suport actuals per al desenvolupament de PMUS

Entre els dies 11 i 13 del passat mes d'octubre, va tenir lloc a Cracòvia (Polònia) la primera reunió del projecte europeu PROSPERITY, projecte finançat pel programa HORIZON 2020, l'objectiu general és el de donar suport als governs locals per afavorir el desenvolupament de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de màxima qualitat a les ciutats europees.

A aquesta reunió van assistir representants dels 27 socis que participen directament en el projecte (entre els quals hi ha organismes dels diferents nivells de l'administració; consultores, instituts d'investigació, etc. de 16 països europeus). A més de representants d'altres 13 ministeris, organismes regionals i ciutats -entre els quals es troba la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària- també involucrats en el desenvolupament del projecte.

Moment de la reunió d'inici del projecte PROSPERITY, celebrada a Cràcòvia

 

Com es deia anteriorment l’objectiu del projecte és afavorir el desenvolupament dels SUMP a Europa, això es concreta en dos objectius més concrets:

 

 • Als estats / regions on no existeixi un programa de foment dels SUMP, promoure que es creï aquest programa
 • Als estats / regions on si que existeixi un programa de foment dels SUMP, enfortir-lo i millorar-lo. 

 

El plantejament de la feina a realitzar durant els propers 3 anys que està previst que duri el projecte passen les següents línies de treball:

 • Suport de les administracions públiques. Desenvolupament dels programes nacionals / regionals de foment i recolzament dels SUMP. 
 • Proves pilot. Demostració de nous plantejaments i idees en un conjunt de “ciutats laboratori”.
 • Metodologia SUMP. Desenvolupament de les directrius metodològiques i eines per al desenvolupament dels SUMP
 • Formació. Formació i desenvolupament  de les capacitats relacionades amb els SUMP

 

Cap a un model comú europeu de PMUS

El projecte PROSPERITY s’emmarca en una línia de treball de la Comissió Europa sobre els plans de mobilitat urbana. 

En els últims 4 anys la Comissió Europea ha fet un esforç important al desenvolupament dels Plans de mobilitat urbana sostenible (SUMP en anglès) per tal de consolidar aquesta documents com els referents de la planificació de la mobilitat a Europa. Val a dir que la situació en el conjunt dels Estats de la Unió Europa és molt diferent; hi ha estats on els SUMP són eines plenament consolidades i amb un llarg recorregut i d’altres estats on pràcticament no se n’ha realitzat cap. 

En el següent mapa, extret de l'estudi The state-of-art on de SUMP es mostra quina és la situació del marc insititucional i legal de suport als PMUS en cada estat d'Europa. Val a dir que, tot i qu en el mapa no surt, l'estudi analitzar per separat algunes regions dels estats i, en el cas d'Espanya, situa Catalunya en el grup dels estats més ben situats pel que fa als PMUS. 

Situació dels SUMP en els diferents estats europeus

Per tal d’establir les bases del que haurien de ser els SUMP a Europa la Comissió Europea ha habilitat un portal web que recull tota la documentació i recursos que s’elaboren des de la Comissió Europea

Fins ara, les fites més destacades que s’han dut a terme són les següents:

 

 • SUMP Guidelines. Una guia que pretén orientar tot el procés d’elaboració i seguiment d’un SUMP.
   
 • SUMP Guidance, que inclou diverses guies i recursos més específics sobre tot el procés d’elaboració dels SUMP. Per exemple hi podem trobar guies sobre participació ciutadana, avaluació i monitorització, cooperació institucional, selecció de mesures, etc. http://www.eltis.org/mobility-plans/mobility-plan-support
   
 • SUMP European Conference, que consisteix en un esdeveniment a nivell europeu on es debat sobre els SUMP. Aquesta conferència va començar l’any 2014, per tant ja se n’han realitzat 3 edicions.  
   
 • SUMP Award, un premi que reconeix anualment algunes de les millors experiències a nivell europeu sobre el desenvolupament dels SUMP i que es va crear l’any 2013. 

 

Com es pot veure, des de la Comissió Europea existeix una clara voluntat de promoure i promocionar els SUMP a tots els estats de la Unió Europea i fer-ho seguint un model comú que, sempre reconeixent les peculiaritats de cada territori, estableixi uns criteris bàsics que han de tenir els SUMP. 

 

La participació de la Diputació de Barcelona en el projecte PROSPERITY

La participació de la Diputació de Barcelona es preveu que sigui en l’àmbit de treball “polítiques i programes sobre els SUMP”, que es dedicarà a l’analisi dels programes de suport dels SUMP actuals, identificació de les carències i necessitats, proposta de millores i identificació de bones pràctiques en l’àmbit del SUMP. 

Tot això es concretarà en les següents tasques:

 • Avaluació de l’actual programa de recolzament als PMUS a la província de Barcelona
 • Participació a les reunions (presencials i virtuals) d’intercanvi d’experiències i coneixements amb altres països participants
 • Participació en seminaris i altres tipus d’esdeveniments
 • Proposta de millores de l’actual programa de recolzament dels PMUS a la província de Barcelona

 

 

PMUS, moment per a la millora

De manera paral·lela a la participació al projecte PROSPERITY, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària s’ha iniciat un estudi per tal de millorar els Plans de mobilitat urbana sostenible (PMUS). Aquest estudi tindrà uns objectius molt similars als del projecte PROSPERITY però més orientat als mecanismes de treball de la Diputació de Barcelona i pretén donar resposta a les següents qüestions:

 • Com podem millorar el procés de redacció dels PMUS perquè sigui més àgil i més orientat a la implementació d’actuacions de mobilitat sostenible?
   
 • Com s’ha de plantejar la revisió dels PMUS que es preveu en els propers anys (recordem que la vigència prevista dels PMUS és de 6 anys)
   
 • Quines noves eines de suport municipal es poden oferir des de la Diputació de Barcelona per a facilitar la implementació del PMUS

 

Aquest estudi arriba en un moment en que la gran majoria de municipis grans i mitjans de la província de Barcelona han redactat un PMUS en els últims 6 anys. Això ens ofereix una visió prou àmplia per a poder fer una reflexió profunda sobre aquests documents i veure quines possibilitats hi ha de millorar-los; sobretot pensant en que en els propers anys caldrà realitzar les revisions dels PMUS. 

En el següent mapa es pot veure la situació dels PMUS a la província de Barcelona, on es pot observar que diversos muncipis ja han iniciat el procés de revisió dels seus PMUS.

 

Mapa dels municipis que han realitzat o estan realitzant un pla de mobilitat urbana (aprovat segons la Llei de mobilitat) o estudi de mobilitat (no aprovat segons la Llei de mobilitat)
Llegenda
Pla de mobilitat
 
Pla de mobilitat en redacció
 
Estudi de mobilitat
 
Estudi de mobilitat en redacció
 
Obligat a realitzar PMU
 
Actualització de PMU existent
 
Sense estudi
 
Nota: es considera estudi de mobilitat urbana aquell estudi que no s'ha aprovat segons la tramitació requerida per la Llei de mobilitat, i pla de mobilitat urbana, aquell estudi que sí que s'ha tramitat segons els requeriments de la Llei de mobilitat. Els Plans de mobilitat en actualització són aquells que, un cop superat els 6 anys de vigència que marca la Llei de Mobilitat han iniciat el procés d'actualització del PMU
Font de les dades: Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat)

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal