Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 10/06/2016
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Presentat el Pla de mobilitat urbana sostenible de Badalona

El Pla s’ha elaborat gràcies a un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona

El PMUS estableix el marc de treball de la mobilitat de Badalona per als propers 6 anys i té un enfocament clarament orientat a un model de mobilitat basat en el transport públic i els mitjans de transport no motoritzats

La Diputació de Barcelona ha redactat el Pla de mobilitat sostenible (PMSU) de Badalona, un document que configura les estratègies de mobilitat sostenible de cada municipi d'acord amb la Llei de mobilitat de Catalunya. El document ha estat presentat aquest dijous pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, al Consell de Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona.

Presentació del PMUS al Consell Ciutadà de Badalona

Presentació del PMUS al Consell Ciutadà de Badalona

 

Els objectius del PMUS de Badalona s'articulen en la proposta d'un pla d'acció basat en deu grans línies estratègiques:

1) Promoure un transport públic de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat

2) Fomentar l’ús racional del cotxe i millorar la circulació i el trànsit

3) Augmentar la superfície, millorar la gestió i la qualitat de la xarxa viària destinada al vianant

4) Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats dels residents, del comerç i de l’intermodalitat

5) Millorar la informació, la formació, la implicació i el civisme de la ciutadania

6) Promoure una normativa municipal adequada a la mobilitat

7) Augmentar la seguretat viària i la senyalització a la via pública

8) Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit

9) Augmentar l’ús de la bicicleta com a transport habitual, mantenint  i millorant les infraestructures, la gestió del trànsit i l’educació viària

10) Promoure una distribució urbana de mercaderies àgil i ordenada

 

Els documents del PMUS es poden consultar en el aquest enllaç

 

Les principals propostes del PMUS

Transport públic 

Pel que fa a la millora de la mobilitat en transport públic, el Pla proposa una setantena d'actuacions, entre les quals hi ha la millora de l'accessibilitat a les parades, millorar el control i manteniment de les rampes i plataformes d'accés als autobusos, així com dissenyar una nova xarxa urbana i interurbana de transport públic. Respecte el ferrocarril, el Pla indica que cal promoure l'ampliació de la xarxa ferroviària, analitzant els projectes existents i seguint els criteris d'optimització dels serveis públics.

Entre les actuacions que el Pla recomana hi ha la remodelació de l'Hospital de Can Ruti per garantir l'accés dels autobusos i facilitar els itineraris per a vianants entre les parades i l'hospital, així com millorar també l'accessibilitat en transport públic i els vianants al tanatori Municipal i potenciar les relacions internes amb l'àmbit natural del municipi, mantenir i fomentar els principals corredors interiors al Barcelonès Nord i millorar la coordinació d'horaris dels serveis diürn i nocturn.

 

Trànsit motoritzat

Pel que fa a la mobilitat del trànsit motoritzat, el Pla proposa, entre d'altres actuacions, la construcció de les calçades laterals de la C-31 en sentit Barcelona i la construcció de l'eix de la Conreria. Així mateix proposa la realització d'un Pla de circulació, la instal·lació de zones avançades per a motocicletes, la realització d'un Pla específic de mobilitat en l'àmbit comercial de Montigalà i un Pla d'aforaments vinculat al vehicle motoritzat.

 

Mobilitat a peu i en bicicleta

Entre les mesures que es proposa per la mobilitat a peu, hi ha establir una xarxa principal de vianants còmoda, segura i accessible, la millora de la connexió a peu entre els barris del Pomar, Morera i Bufalà i Montigalà, i la construcció o adequació de passos a nivell i soterrats vinculats al creuament de la C-31 i de la xarxa ferroviària.

Pel que fa a la bicicleta, el Pla proposa la creació d'una xarxa bàsica d'itineraris per a bicicletes, la implantació de nous estacionaments per a bicicletes a la via i la potenciació de l'estacionament de bicicletes en aparcaments públics, entre d'altres mesures.

El Pla també proposa mesures per a l'aparcament i la distribució de mercaderies, com són la implantació d'àrees blaves i verdes, la regulació de l'aparcament de l'estació de Renfe, el condicionament d'aparcaments tolerats en solars, la creació d'un aparcament dissuasori a la B-20 o la creació de zones d'aparcament per a autocars i habilitació temporal a l'entorn dels principals equipaments esportius, entre d'altres.

Pel que fa a mesures mediambientals, el Pla recomana fomentar que les empreses de transport disposin un Pla de gestió ambiental, la introducció de mesures en favor de l'extensió del vehicle elèctric, considerar criteris ecològics en la renovació de la flota de vehicles municipals, fer campanyes de promoció de combustibles més eficients i nets per al transport, l'elaboració anual del mapa acústic de la ciutat i invertir en mesures d'atenuació del soroll provocat pels vehicles motoritzats.

 

Un Pla participatiu i metropolità

Dos aspectes són de destacar del PMUS de Badalona. Per una banda es tracta d’un pla en el qual s’ha fet un important esforç de participació ciutadana que ha permès anar recollint els inquietuds i propostes de la ciutadania i moviment associatiu de la ciutat i que ha enriquit el resultat final del PMUS. 

Per altra banda el PMUS no és un document aïllat, sinó que té una bona coordinació amb els PMUS dels municipis veïns (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Montcada i Reixac, Tiana, Montgat i Barcelona), és a dir, que té una vocació metropolitana. 

Aquesta coordinació s’ha simplificat molt gràcies al fet que la resta de plans dels municipis veïns s’han fet en el marc d’un únic conveni amb l’AMB i, per tant, s’han pogut treballar de manera integral i coordinada. 

 

Conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (AMB)

El PMUS de Badalona s’ha realitzat en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest conveni, que de fet són dos convenis, ha permès, en una primera fase, l’elaboració dels plans de mobilitat urbana dels 17 municipis metropolitans de la primera corona (tots excepte Barcelona) i, en una segona fase, es s’ha realitzat un segon conveni per tal d’elaborar els 18 plans de mobilitat urbana dels municipis de la segona corona. 

El primer conveni es va signar l’any 2010 i va suposar una inversió total de 1M € per a la redacció de PMUS i el segon conveni es va signar l’any 2012 i va suposar una inversió d’1,1 M€ per a la redacció dels PMUS. 

El Pla de Mobilitat de Badalona és, doncs, un bon exemple de coordinació entre administracions per tal d’impulsar polítiques públiques locals. 

 

La Diputació de Barcelona i el suport a la mobilitat local

La Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic i econòmic als ajuntaments en la redacció de plans i estudis de mobilitat. És precisament gràcies a aquest suport que s’ha pogut finançar el PMUS de Badalona que avui es presenta. 

Val a dir que la Diputació de Barcelona va començar a treballar en aspectes de mobilitat l’any 2004, per tant ja fa més de 12 anys que s’elaboren documents de planificació en mobilitat. Avui en dia, ja són uns 140 municipis que disposen d’un estudi o pla de mobilitat. 

En els darrers anys, les necessitats de planificar i gestionar la mobilitat han seguit creixent, per tant, és una línia de suport municipal que continuarem potenciant. 

Més enllà del suport en la redacció d’estudis i plans de mobilitat, també s’ofereix suport als ajun-taments en els següents aspectes:

 

  • Formació: amb la realització de dos cursos anuals de 36 hores cadascun i també amb la realització de jornades tècniques
  • Informació: a través de la pàgina web de la XarxaMOBAL
  • Sensibilització: a través d’una exposició itinerant que s’ofereix als municipis de la província. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal