Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 17/09/2015
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Peatges gratuïts per a vehicles elèctrics

A partir del passat 15 de setembre tots els usuaris de vehicles elèctrics gaudiran de la gratuïtat de tots els peatges de la xarxa de carreteres de Catalunya

La mesura preten incrementar el percentatge de vehicles elèctrics i, així, reduir la contaminació atmosfèrica de la Regió Metropolitana de Barcelona

Objectiu prioritari: reduir la contaminació

Aquesta mesura l’ha pres l’actual Govern de la Generalitat amb la finalitat d’incentivar la substitució dels vehicles de combustió pels vehicles elèctrics. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de disminuir dràsticament els nivells de contaminació actuals de la Regió Metropolitana de Barcelona i els vehicles elèctrics no emeten gasos contaminants, per tant, són molt més ecològics que els vehicles de combustió. 

Cal matisar, però, que l’energia elèctrica que alimenta els vehicles si que s’obté, en part, de  processos contaminants, com són les centrals tèrmiques. Tot i això actualment aproximadament la meitat de l’electricitat que es produeix a Espanya és d’origen renovable. També cal tenir en compte que en període nocturn l’oferta d’energia elèctrica és molt superior a la demanda, per tant hi ha marge per tal que els vehicles elèctrics es puguin carregar durant la nit, sense necessitat d’incrementar la producció d’energia actual.

La Regió Metropolitana de Barcelona és una de les més contaminades del sud d’Europa. El problema de la contaminació s’agreuja durant l’estiu ja que les elevades temperatures i la manca de precipitacions provoquen una major concentració de contaminants a l’atmosfera.

Tant és així que el passat mes de juliol la Unió Europea va obrir un procediment d’infracció al Govern de la Generalitat per tal que prengués mesures urgents per a frenar l’augment de contaminació d’aquest mes de juliol

La mesura de gratuïtat dels peatges per als vehicles elèctrics s’emmarca, doncs, en aquesta necessitat d’actuar de manera clara per a frenar i disminuir la contaminació atmosfèrica.

De fet, el Govern de la Generalitat ja va aprovar el Pla de millora de la qualitat de l’aire  per al 2020 on ja s’inclou la mesura de reducció dels peatges per a vehicles nets.  

 

Realment és tant greu el problema de la contaminació?

Només dues dades ja ens poden donar una idea de la gravetat que suposa la contaminació de l’aire a la Regió Metropolitana de Barcelona:

 

  • El 50% de la contaminació atmosfèrica provés del trànsit de vehicles, per tant, és impossible reduir de manera significativa la contaminació sense incidir en mesures de gestió del trànsit.


Font: Institut Català de l'Energia 

 

Quins vehicles se’n podran beneficiar

Els vehicles que es podran beneficiar d’aquesta gratuïtat dels peatges són tots els vehicles elèctrics purs, però perquè aquesta bonificació sigui efectiva cal que el vehicle estigui registrat prèviament al portal EcoViaT 

Per tal de poder utilitzar aquest sistema es requereix que l’usuari faci els següents passos:

1) Cal que es disposi d’un dispositiu de pagament ViaT per a les autopistes.

2) Cal registrar el vehicle al portal EcoViaT i acreditar que es tracta d’un vehicle elèctric amb els documents on s’especifiqui.

3) Un cop activat el servei, en el moment de passar pel peatge cal fer-ho pels pòrtics de ViaT.

 

En el següent document s’especifiquen amb més detall tots els tràmits a seguir.

El sistema EcoViaT està impulsat per la Generalitat de Catalunya i té l’objectiu d’incentivar l’ús de vehicles de baixes emissions oferint descomptes a aquests vehicles en el peatges catalans.

A part dels vehicles elèctrics, també poden gaudir de descomptes, de fins un 30% del cost del peatge, els següent vehicles:

  • Vehicles elèctrics, GLP, Gas natural, Hidrogen : tots.
  • Vehicles de gasoil i biodièsel : emissió de CO2 inferior a 108 gr/km.
  • Vehicles de benzina, bioetanol i resta de combustibles: emissió de CO2 inferior a 120 gr/km.

 

Quants vehicles se’n podran beneficiar

Actualment, segons les dades de la Dirección General de Tráfico, a Catalunya hi ha matriculats 3.078 vehicles elèctrics purs, comptant, cotxes, ciclomotors, motos i furgonetes. Certament no són gaires si tenim en compte que el nombre total de vehicles a Catalunya és de 4.800.000, segons dades de l’IDESCAT del 2014. 

Tot i això cal tenir en compte una dada una mica més optimista, l’increment de ventes dels vehicles elèctrics ha crescut de manera continuada en els darrers anys, tot i que l’any 2014 i 2015 sembla que les ventes es mantenen estancades.

 

>Evolució de les matriculacions de vehicles elèctrics a Catalunya 2010 – 2015. Font: DGT

 

Una altra dada optimista de cara al futur és veure com ha evolucionat el vehicle elèctric en d’altres països europeus. Actualment, a Catalunya, el percentatge de vehicles elèctrics respecte al total de vehicles és molt petit, aproximadament d’un 0,001 %. En canvi, si observem el percentatge de mercat que el vehicle elèctric té en d’altres països europeus es pot observar que el marge de millora és molt gran: 

 
Dades obtingudes de https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car_use_by_country

 

Targeta identificativa de vehicle net

Una altra iniciativa important en l’àmbit dels vehicles nets ha estat la impulsada per la Dirección General de Tráfico, que el passat mes d’abril va començar a emetre targetes identificatives per a tots els vehicles no contaminants

 

 

Aquestes targetes, que de moment es centren exclusivament en vehicles elèctrics, i permetran, en un futur, que les diferents administracions competents en matèria de circulació i mobilitat puguin emprendre mesures de gestió del trànsit destinades a aquests tipus de vehicles. 

Per exemple, en l’àmbit de la mobilitat urbana, el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire parla de la implantació de les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP), que es pot entendre com zones de la ciutat on el trànsit urbà quedaria restringit a vehicles no contaminants.

Amb la posada en funcionament de les targetes identificatives dels vehicles nets, aquest tipus d’iniciatives es podran començar a implantar ja que ja es podran identificar els vehicles que realment es poden considerar nets.

 

Realment és viable el vehicle elèctric?

Moltes persones, en el moment de plantejar-se l’adquisició d’un vehicle elèctric es plantegen si aquest és idoni per a cobrir les seves necessitats de mobilitat. Encara existeixen certes reticències respecte al vehicle elèctric com per exemple la manca d’autonomia o la dificultat de recarrega dels vehicles.

Com és obvi, la principal diferència entre el vehicle elèctric i de combustió radica en les emissions de gasos contaminants, però també és interessant veure que a mig termini el vehicle elèctric pot suposar un estalvi econòmic important.

En la següent pàgina web desenvolupa pel centre tecnològic CARTIF de Valladolid es poden fer comparacions entre diferents vehicles elèctrics i de combustió. 

La comparativa de costos entre ambdós vehicles ens mostra algunes dades interessants:

  • El cost d’adquisició del vehicle elèctric segueix sent més car en el cas dels vehicles elèctrics, diferència que pot arribar al 50%. Val a dir, però que actualment existeixen ajudes de les administracions públiques per a l’adquisició de vehicles elèctrics, com per exemple el Plan PIVE
  • Els costos de manteniment, poden ser similar entre vehicle elèctric i de combustió. Si bé, els mecanismes mecànics del vehicle elèctric són més senzills, per tant més fàcils de mantenir, cal afegir-hi el cost del manteniment de la bateria que s’ha de canviar al voltant dels 8 anys de vida.
  • El cost del combustible és clarament favorable al vehicle elèctric. Mentre que recarregar una bateria pot costar al voltant d’uns 4€, omplir el dipòsit del cotxe pot costar uns 60€. Si tenim en compte que l’autonomia del vehicle elèctric és unes 5 vegades inferior a l’autonomia d’un vehicle de gasolina, tindríem un cost aproximat de combustible d’uns 20€ per al vehicle elèctric i d’uns 60€ per al de combustió. Val a dir, també, que les tarifes elèctriques poden variar si la càrrega del vehicle es fa de nit, per tant, el cost de combustible del vehicle elèctric encara podria ser menor.
  • L’autonomia és un dels aspectes més controvertits del vehicle elèctric. Actualment l’autonomia de molts vehicles elèctrics ja s’aproxima als 200 quilòmetres una distància que ja no limita al vehicle elèctric a trajectes urbans sinó que és perfectament apte per a trajectes d’àmbit metropolità.
  • El confort és un element poc mesurable, però a tenir en compte. El vehicle elèctric no fa soroll i no té vibracions, cosa que dóna un plus de confort en la seva conducció.
  • Beneficis per part de l’administració. Com s’ha comentat en l’article, el vehicle elèctric es planteja com una de les solucions als problemes de contaminació de les nostres ciutats. Per això és previsible que durant uns quants anys aquests vehicles comptin amb nombroses ajudes per part de l’administració pública. Hem vist, ja, la gratuïtat dels peatges, però també hi podem afegir les bonificacions en els impostos de matriculació i circulació, bonificacions en les zones d’aparcament regulat o tarifes especials per la recàrrega de vehicles elèctrics.

 

I la carrega dels bateries, està resolta?

Aquest és un altre dels grans temes que sempre han qüestionat el vehicle elèctric, la disponibilitat de punts de recàrrega. Si bé és cert que la xarxa de punts de recàrrega encara pot créixer, en els darrers anys s’han fet avenços importants, tant en els punts de recàrrega públics com privats. 

Xarxa pública de punts de recàrrega:

Catalunya compta amb una de les xarxes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics més densa d’Europa amb uns 992 endolls de recàrrega distribuïts en unes 200 ubicacions diferents del territori català.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=z4xnIt9uT66s.kxkW7LH1hZ_w

D’aquests endolls 86 són de càrrega super ràpida, ràpida o semi-ràpida i la resta de càrrega normal.

 

Recàrrega en el pàrkings privats:

En general, els propietaris de vehicles elèctrics, el que més utilitzaran per a recarregar els seus vehicles és la càrrega nocturna en els pàrquings privats. Fins fa poc, aquest sistema de recàrrega tenia una trava important i és que calia un acord de tota la comunitat de veïns per a la instal·lació d’aquest punt de càrrega i això, sovint, dificultava el procés.

El passat mes de maig de 2015 es va aprovar una reforma de la Llei de la Propietat Horitzontal per tal de canviar aquesta aspecte. Amb la reforma legislativa, actualment es pot instal·lar un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics en la plaça individual de l’interessat sens que sigui necessari un acord de tots els veïns, i només es requereix una comunicació a la comunitat de veïns.

Òbviament el cost de la instal·lació de l’estació de recàrrega va a càrrec de l’interessat i no de tota la comunitat com passava abans de la reforma. 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal