Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 09/05/2014
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Mobilitat en bicicleta, font d'ocupació

Un argument més per a promoure la mobilitat sostenible, la creació de riques i la creació d’ocupació

Un dels principals arguments per a promoure la mobilitat sostenible ha estat, i és, el fort impacte ambiental que té la mobilitat basada en els combustibles fòssils. Fa poc hem conegut la informació que ha publicat la Organització Mundial de la Salut en la que s’evidencia que 9 de cada 10 ciutats tenen nivell de contaminació atmosfèrica superiors als recomanats per la pròpia OMS.

És evident, doncs, que cal seguir treballant en la planificació i gestió de la mobilitat per tal de reduir l’impacte nociu que tenen els vehicles de motors de combustió. 

A part de l’argument de la contaminació atmosfèrica, però, també s’està posant de manifesta darrerament que la mobilitat sostenible també pot ser una font de nous servies de mobilitat i, en conseqüència, una font de riquesa i de creació d’ocupació. 

En un article anterior ja es posava de manifest la tendència creixent dels serveis de mobilitat alternatius al vehicle privat en propietat, com per exemple el carsharing o el carpooling i com aquests poden esdevenir nous filons d’ocupació en l’àmbit de la mobilitat. 

En aquest article es vol analitzar les diferents evidències i iniciatives que tenen a veure amb la creació de nous serveis vinculats a la mobilitat en bicicleta i que també suposen una oportunitat per a la creació d’ocupació. 

 

Estat de la qüestió de les possibilitats de creació d’ocupació en mobilitat sostenible

Recentment la Organització Mundial de la Salut ha publicat un estudi titulat Jobs in green and healthy transport on s’exploren les possibilitats de creació d’ocupació en tots els sectors vinculats a la mobilitat sostenible com poden ser el transport públic, la bicicleta, els vehicles nets, el carsharing, per citar-ne alguns. 

Però, abans que res potser caldria preguntar-se, quins són aquests llocs de treball en mobilitat sostenible? Segons el document citat anteriorment, alguns dels àmbits de creació de llocs de treball podrien ser els següents:

 

 • Suport als modes sostenibles. Venta i manteniment de bicicletes, construcció i manteniment d’infraestructures ciclables i per a la mobilitat a peu, venta d’accessoris per a ciclistes.
   
 • Millora del transport públic. Construcció i manteniment de vehicles de transport públic, operadors de transport públic, integració de xarxes de transport, esquemes de bicicleta pública, aparcaments de dissuasió, aparcaments segurs per a bicicletes, car-sharing
   
 • Tecnologia per a reduir les emissions. Tecnologia de vehicle elèctric, tecnologia per a l’eficiència energètica, infraestructures “smart”.
   
 • Accions per al canvi de comportament en hàbits de mobilitat. Gestors de la mobilitat, formació en hàbits de la bicicleta, formació en mobilitat eficient (cursos de conducció eficient).
   
 • Gestió de la mobilitat. Establiment de centre per a la mobilitat, promoure sistemes d’intermodalitat,
  formació i educació, consultoria. 
   
 • Transport de mercaderies. Producció, manteniment i operació de sistemes de bicicletes de càrrega, millora de l’eficiència energètica de la logística urbana de mercaderies. 
   
 • Reducció de l’ús de cotxe. Implementació de zones pacificades i per a vianants, operació de sistemes de peatge urbà i sistemes d’aparcament regulat. 
   
 • Reducció de la demanda de transport. Creació de serveis descentralitzats de treball que fomentin el teletreball. 
   
 • Turisme. Manteniment d’infraestructures turístiques per a la bicicleta. Transport públic orientat al turisme, informació sobre el transport públic al sector del turisme.

 

Com es pot veure la bicicleta té un paper important en el conjunt de sectors on es pot crear ocupació gràcies a la mobilitat sostenible. Especialment important pot ser la creació de treball en la venta i manteniment de bicicletes i accessoris, la construcció i manteniment de les infraestructures per a la bicicleta, els sistemes de bicicleta pública i el turisme, aquest últim, un sector de creixement a l’alça. 

 

Els números de l’ocupació vinculada a la mobilitat en bicicleta:

Són molts els estudis que s’han realitzat arreu del món per veure l’impacte que té la mobilitat en bicicleta sobre l’ocupació. Un estudi elaborat l’any 2006 als EUA calculava que existien aproximadament un total de 1,1 milions de llocs de treball relacionats amb la bicicleta. A Alemanya, un altre estudi situa aquest valor al voltant de 278.000 llocs de treball en la indústria de la bicicleta. 

A Espanya, estudis similars mostren que els llocs de treball vinculats a la bicicleta suposen un 4% del total de llocs de treball vinculats a la mobilitat sostenible, una proporció similar a d’altres països europeus. 

 

 

Un dels sectors de més generació de llocs de treball vinculats a la bicicleta és el turisme. En estudis realitzat a França i Àustria s’estima que un 50% del total de llocs de treball que genera la indústria de la bicicleta tenen a veure amb el turisme. 

 

Més treball local i més divers:

Una altra conclusió interessant de l’estudi de la OMS és que el treball que es genera a partir de les inversions en mobilitat sostenible és un tipus de treball més vinculat a l’economia local, per tant, de més difícil deslocalització. També es conclou que la tipologia de llocs de treball generada és molt més àmplia i engloba a moltes branques de l’economia. 

 

Prou evidències per a passar a l’acció:

L’estudi conclou afirmant que existeixen prou evidències en un gran nombre d’estudis anteriors que demostren que la inversió en la mobilitat sostenible és una font de generació d’ocupació. Tot i això encara no existeixen els mecanismes que facilitin aquesta inversió, per tant, l’estudi considera que cal, per una banda impulsar accions que facin aflorar aquests filons d’ocupació i, en segon lloc, seguir realitzant investigació en aquest tema per tal de detectar aquells sectors més prioritaris on la generació de llocs de treball pot ser més intensiva. 

 

En relació a les aportacions teòriques fetes en el document de la OMS existeixen alguns petits projecte a casa nostra que ja estan mostrant la viabilitat de dur a terme projectes de mobilitat sostenible i de generar llocs de treball vinculats a aquesta. 

A part de les iniciatives que requereixen grans inversions com poden ser les vinculades a la infraestructura o serveis de transport públic, també es poden impulsar microiniciatives viables vinculades a la mobilitat sostenible i, en concret, amb la bicicleta. 

Tot segui se’n mostren dos exemples

 

La mecànica de bicicletes, un sector amb alta inserció laboral

Un projecte interessant el podem trobar a la Cooperativa Biciclot que, des de l’any 1994 duen a terme activitats vinculades al sector de la bicicleta. Darrerament han impulsat el projecte Rebiciclem que té per objectiu reciclar bicicletes sense ús, reparar-les i tornar-les a posar en funcionament per als usuaris que les vulguin utilitzar. 

El projecte consta de diverses vessants, hi ha una vessant de caire associatiu i participatiu on són els propis usuaris que acudeixen als tallers amb les seves bicicletes velles per tal de reparar-les, però també hi ha una vessant de formació i inserció laboral, en el que el curs que es realitza és més complet i té per objectiu que persones en risc d’exclusió social, puguin trobar una oportunitat laboral en el sector de la mecànica per a bicicletes. 

Ja s’han dut a terme varies edicions del curs de formació laboral en mecànica de bicicletes amb un molt bon balanç per part dels organitzadors. Val a dir que en la darrera edició del curs es va aconseguir un 40% d’inserció laboral del assistents al curs.  

Sessió de presentació dels cursos d'inserció laboral de mecànica de bicicletes

Sessió de presentació dels cursos d'inserció laboral de mecànica de bicicletes

 

Microprojectes d’emprenedoria, l’exemple d’un pàrquing vigilat per a bicicletes

Un altre projecte interessant d’emprenedoria vinculat a la bicicleta i la creació de llocs de treball el trobem en una iniciativa impulsada per la ONG Fundació i Treball que ha creat un pàrquing vigilat per a 600 bicicletes que donarà feina a dues persones. 

El pàrquing s’ha situat al carrer Numància, aprofitant un solar sense ús que l’Ajuntament de Barcelona va cedir per a usos socials, dins del pla Buits. 

El projecte va començar a funcionar el passat 22 d’abril i es pot consultar amb més detall en el següent enllaç. A part de poder aparcar la bicicleta de manera segura, les dues persones responsables del pàrquing també ofereixen un servei de taller mecànic per aquells que vulguin realitzar petites reparacions a la bicicleta mentre aquesta es troba a l’aparcament. 

La iniciativa impulsada a Barcelona ja es va implementar a Vilanova i la Geltrú l’any 2013, per tant amb el nou pàrquing de Barcelona ja en són dos els que es troben en funcionament i els responsable de l’entitat impulsora tenen previst seguir obrint nous aparcaments en d’altres punts de la geografia catalana. 

Bicipark del C/ Numància
Bicipark del C/ Numància, un projecte d'inserció laboral impulsat per la ONG Fundació i Treball

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal