Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 17/03/2014
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Diputació de Barcelona explica la seva política de carreteres i seguretat vial a Saragossa

L'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona ha presentat al 22ª Symposium Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, celebrat a Saragossa, dos dels aspectes que es treballen des de la Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat: l'esquema de planificació de carreteres i la gestió integral de la seguretat vial.

En el següent enllaç es poden consultar les ponències presentades

Per una banda, el cap de l'Oficina de planificació i actuació en infraestructures, Valentí Aceña, va explicar l'esquema de planificació que en matèria de carreteres està desenvolupant la Diputació de Barcelona. En aquest marc, la ponència es va centrar en els objectius i abast del Pla Zonal de Carreteres. Aquesta figura de planificació és l'instrument que fixa la llei de carreteres per tal de vehicular la incorporació de camins de titularitat municipal a la xarxa de carreteres de la Diputació, sempre i quan ara estiguin prestant un servei homologable a les carreteres, segons la definició que la pròpia legislació vigent a Catalunya recull.

 

El Pla Zonal es desenvolupa en dues fases. La primera d'elles té com a objectiu el diagnòstic global de la xarxa de carreteres i camins i es fa a escala comarcal, mentre que la segona fase integrarà aquests diagnòstics i concretarà una proposta d'actuació a escala de tota la demarcació de Barcelona que tingui en compte també les possibilitats pressupostàries actuals. La previsió dels serveis tècnics de la Diputació és que la primera fase estigui molt avançada a finals d'any i progressivament es pugui anar presentant als ajuntaments per tal d'obrir un procés de participació amb el mon local

 

Per l'altra, la cap de l'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, Paloma Sánchez Contador, va parlar de la gestió integral de la seguretat vial. Tradicionalment s'ha tractat la seguretat viària en carreteres a través dels punts negres o trams de concentració d'accidents, punts que en un 2-3 % de la xarxa concentren un 20 % dels accidents. Però es tracta de tenir en compte el 80 % restant dels accidents, en els àmbits de la xarxa on no s'han produït accidents o no se'n té constància, però hi ha clarament un risc d'accidentalitat.

 

Des de la Diputació de Barcelona s'intenta analitzar la seguretat viària des de la planificació de la xarxa viària fins al tractament de les vies en servei, passant per la fase de projecte i execució de les obres. S'analitza la seguretat viària de les persones que fan servir la infraestructura , independentment de la seva manera de transport, per tal d'obtenir una visió més humanitzada d'aquestes i, per tant, més segura.

Les carreteres locals presenten una gran varietat d'usos i usuaris que requereixen una gestió específica
Les carreteres locals presenten una gran varietat d'usos i usuaris que requereixen una gestió específica

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal