Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 15/01/2014
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Vic i Igualada potencien les seves illes de vianants

La capital de l’Osona va presentar el passat 9 de gener el projecte de millora de l’illa a de vianants, que incorporarà el control d’accés al centre mitjançant càmeres de vídeo

Per la seva banda la capital de l’Anoia també ha iniciat treballs per a vianalitzar dues places i sis carrers i així consolidar l’illa de vianants de la ciutat

 

L’illa de vianants a Vic

Poques setmanes després que Vic aprovés el seu Pla de mobilitat urbana, la capital d’Osona ha fet pública la proposta de reforma de l’illa de vianants del centre històric de la ciutat que es va presentar el passat 9 de gener als veïns del barri del centre històric. 

 

Redefinició dels sentits de circulació i tots els carrers de plataforma única

Actualment el centre de la vila ja té la gran majoria de carrers de plataforma única, tot i això la mobilitat de vehicles hi està permesa en molts dels carrers estrets del centre històric. Existeixen un gran nombre de carrers amb doble sentit de circulació, cosa que provoca dificultats de mobilitat, tant als propis vehicles com als vianants.

Per això una de les propostes de millora de la illa de vianants consisteix en redefinir els sentits de circulació dels carrers de l’illa de tal manera que la majoria passin a ser d’un sol sentit de circulació. A més a més també es plantejaran els itineraris en vehicles perquè afavoreixin la sortida del centre històric evitant que es puguin generar itineraris continus que creuin l’illa de vianants. 

Tot i això, encara hi ha alguns carrers que no tenen plataforma única i que tenen voreres molt estretes de menys d’un metre, aquests carrers són el carrer Riera, entre la Plaça Major i el carrer Pont i també el carrer Sant Antoni Maria Claret entre el carrer Ramada i la Ramba Sant Domènec. En aquests carrers l’Ajuntament té previst realitzar-ne una transformació per a adaptar-los a plataforma única com la resta de carrers del centre històric. 

 

Estacionament il•legal i càrrega i descàrrega

Un dels principals reptes que haurà d’afrontar la millora de l’illa de vianants és el control de l’aparcament il•legal que hi ha al centre històric. En general a l’interior de l’illa de vianants no es permet l’aparcament, excepte en els tres aparcaments públics (Plaça Major, Sant Just i Passeig). La càrrega i descàrrega cal realitzar-la en els punts habilitats. 

Tot i això, existeixen un gran nombre de vehicles que estacionen de manera il•legal als carrers de vianants, sovint per a realitzar gestions de curta durada. 

Aquesta mala pràctica contribueix a incrementar les dificultats de mobilitat al centre històric així com les incomoditats per als vianants. A més a més tampoc desincentiva els vehicles a accedir al centre històric, incrementant així la presència de cotxes en els carrers de prioritat per a vianants. 

Per evitar això, una de les mesures que preveu dur a terme l’Ajuntament és la instal•lació d’un sistema de control d’accés a l’illa de vianants mitjançant càmeres de vídeo i reconeixement de matrícules. 

Illa de vianants a Vic

Illa de vianants a Vic, un dels principals reptes de l'illa de vianants és controlar l'etacionament il·legal

 

Restricció d’accessos a l’illa de vianants, control amb càmares i reconeixement de matrícules

Una altra proposta que pretén desenvolupar l’Ajuntament de Vic a l’illa de vianants és limitar l’accés a més carrers de l’illa de vianants, només permetent que els veïns i altres vehicles autoritzats hi tinguin accés. 

Per tal de donar servei als usuaris d’alguns equipaments (consultori mèdic, llar d’infants) ubicats dins de l’illa de vianants es preveu la creació d’itineraris específics d’accés i sortida que permetin arribar a aquests equipaments, però que no permetin la circulació per a carrers adjacents. 

Per de realitzar el control d’accés a les zones d’accés limitat es preveu utilitzar un sistema de càmeres de vídeo i un programa de reconeixement de matrícules. D’aquesta manera s’evita haver d’instal•lar elements físics com les pilones, que sovint generen problemes de manteniment i, per tant, un important cost econòmic. 

Amb el sistema de reconeixement de matrícules és el propi software qui s’encarrega de contrastar si els vehicles que accedeixen al centre històric tenen el permís per fer-ho i en cas que no sigui així, poden iniciar el tràmit sancionador corresponent. 

Aquesta mesura de control d’accés ja s’està duent a terme amb èxit a municipis com Igualada, Sitges, Vilanova i la Geltrú.

 

Homogeneïtzar la senyalització informativa

Un altre aspecte que el pla de l’Ajuntament preveu du a terme és implantar rètols informatius als accessos de l’illa de vianants que informin clarament als conductors sobre les característiques i normativa d’accés a l’illa de vianants. 

Es preveu que el disseny d’aquest rètols sigui específic per a l’illa de vianants, potenciant així la creació d’una marca pròpia per a aquest espai de la ciutat. 

 

Acord de veïns i comerciants

Un cop l’Ajuntament ha realitzat la presentació del projecte a veïns i comerciants s’espera trobar un acord amb tots els agents implicats per tal de començar a dur a terme les actuacions corresponents. 

S’espera que no sigui difícil arribar a aquest acords ja que, tant els veïns com els comerciants ja han manifestat la necessitat de reformar i millorar la illa de vianants per tal de potenciar-la com un espai de referència per a la vida social i comercial de la comarca d’Osona. 

 

L’illa de vianants a Igualada

Tal i com passa a Vic, Igualada és un municipis que ja fa anys que està treballant per a potenciar el centre històric de la ciutat com un espai de prioritat per a vianants, creant carrers de plataforma única que afavoreixin la presència de vianants i serveixin per a incentivar el comerç local. 

Actualment Igualada compta amb un eix de vianants principal que travessa d’Esta a Oest el centre històric, es tracta de l’eix format pel carrer Argent, Plaça de l’Ajuntament, carrer Santa Maria, Plaça Pius XII i carrer Roser. 

Aquest mes de gener l’Ajuntament ha iniciat les obres que permetran crear dos nous eixos de vianants adjacents a l’eix actual. El primer eix serà el format pels carrers Nou, Plaça Pilar i carrers Sant Cristòfor. El segon eix serà el format pels carrers Sant Sebastià, Sant Roc, Sant Jaume i Sant Bartomeu. 

Illa de vianants a Igualada

Illa de vianants a Igualada, actual i futura

 

Es preveu que les obres estiguin finaltizades a l’estiu d’aquest mateix any. D’aquesta manera pràcticament tots els carrers del centre històric d’Igualada seran de plataforma única i es crearà una gran illa de vianants que s’espera que revitalitzi el comerç i restauració de la zona. 

 

Control d’accés amb càmares de vídeo

Igual que es planteja de realitzar Vic, Igualada ja va implantar l’any 2011 el sistema de control d’accés als carrers de vianants mitjançant càmares de vídeo, substituint així les antigues pilones mecàniques. La implantació d’aquest sistema va tenir un cost d’implantació inicial força elevat, uns 120.000 €, tot i que la reducció dels costos de manteniment respecte les antigues pilones i una major eficiència en tramitació de les sancions han permès amortitzar el sistema en els pocs anys que porta de funcionament. 

Una altra avantatge que tenen els sistemes de control d’accés per càmeres és que són sistemes escalables, és a dir, que un cop s’ha realitzat la instal•lació inicial, és relativament senzill i econòmic instal•lar noves càmeres en nous punts on calgui controlar l’accés. 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal