Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 18/12/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Nou marc de finançament europeu 2014 – 2020, que se’n pot esperar en mobilitat urbana?

La gran majoria de línies de finançament en l’àmbit de mobilitat urbana queden emmarcades en el programa Horizon 2020

El passat 10 de desembre es van publicar les primeres convocatòries per a projectes per a l’any 2014 i 2015

El passat mes de novembre la Comissió europea va aprovar un nou marc de finançament per als projectes europeus per als propers 6 anys, és a dir, del 2014 al 2020. A diferència del que passava fins ara, en que diferents àmbits d’actuació de les polítiques europees es trobaven sota el paraigües de diferents marcs de finançament, aquest pressupost multianual 2014 – 2020 pretén unificar tota la despesa que realitzarà la Comissió en els propers 6 anys i així poder planificar les accions amb una visió més estratègica, a part d’assegurar la disposició de fons per a inversions fins al 2020. 

La inversió prevista per a aquests sis anys és quasi de 1.000.000 M d’euros, que es divideix, aproximadament en uns 135.000 – 140.000 M d’euros a l’any. 

El Multi-anual Financial Framework (MFF) es divideix en sis grans àmbits d’actuació, els quals s’organitzen en diferents programes i fons de finançament. Aquest sis grans àmbits d’actuació, dels quals quatre són per a inversions i les resta per a despeses pròpies de la Comissió Europea:

1. Creixement inclusiu i intel•ligent

a. Competitivitat per al creixement econòmic i la creació de llocs de treball
b. Cohesió econòmica, social i territorial

2. Creixement sostenible: recursos naturals

3. Seguretat i ciutadania

4. Europa global

5. Administració

6. Compensacions

 

Per tal de conèixer tots els programes de finançament inclosos en aquests sis àmbits d’actuació es pot consultar el següent lloc web:

http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm

A més a més, el passat 10 de desembre la Comissió Europea va publicar el primer paquet de convocatòries per al període 2014 – 2015 del programa Horizon 2020 on s’inclouen els programes dirigits a la mobilitat urbana. En la següent pàgina es pot obtenir tota la informació sobre aquestes convocatòries:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 

Tot seguit es descriuen aquells programes que tenen algun tipus de relació amb la mobilitat urbana. 

 

Horizon 2020, programa per a la recerca i innovació

Un dels programes que més fons dedicarà a la millora de la mobilitat urbana és l’Horizon 2020  que inclou tot el finançament de projectes d’innovació i recerca. Un dels àmbits d’actuació de l’Horizon 2020 serà la mobilitat urbana, de fet un dels seus objectius és el finançament de projectes que promoguin una  “Smart, green and  integrated mobility”. 

Per tal de conèixer amb més detall els programes de finançament que es preveu impulsar al llarg dels propers anys 2014 i 2015 ja s’ha elaborat un esborrany amb tots els programes previstos

D’aquest esborrany, l’àmbit dedicat a la mobilitat i el transport es pot consultar en el següent enllaç: 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/work-programmes/smart_green_and_integrated_transport_draft_work_programme.pdf#view=fit&pagemode=none

 

El finançament vinculat als transports i la mobilitat s’estructura en tres propostes de finançament:

1) Mobilitat per al creixement (Mobility for growth)

2) Vehicles ecològics (Green vehicles)

3) Petites empreses i innovació accelerada en transport (Small Business and Fast Track Innovation for Transport)

 

El primer àmbit (mobility for growth) s’estructura en 9 àmbits de treball:

1. Aviació
2. Ferrocarril
3. Transport per carretera
4. Trànsit marítim
5. Mobilitat urbana
6. Logística
7. Sistemes intel•ligents de transports
8. Infraestructures viàries
9. Recerca sobre aspectes socio-econòmics i de comportament per a definir noves polítiques de mobilitat. 

En l’àmbit de la mobilitat urbana s’inclou diverses propostes de finançament dividides en les següents temàtiques i que en el seu conjunt suposen uns 106 M d’euros d’inversió i que s’inclouran en el CIVITAS 2020. Tot seguit s’expliquen breument aquestes propostes

 

MG.5.1-2014. Transforming the use of conventionally fuelled vehicles in urban areas  

Inclourà finançament per a projectes que promoguin la reducció del nombre de vehicles de combustió que circulen per les ciutats, tant pel transport de mercaderies com de persones. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2014_twostages.html

 

MG.5.2-2014. Reducing impacts and costs of freight and service trips in urban areas

Aquest àmbit de treball té per objectiu finançar projectes que permetin optimitzar les transport de mercaderies en l’àmbit urbà, tant pel que fa al cost econòmic com a l’impacte que aquest pot tenir sobre el medi ambient i la seguretat viària.   

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2014_twostages.html

 

MG.5.3-2014. Tackling urban road congestion

Aquest àmbit permetrà desenvolupar projectes que permetin reduir les congestions a les carreteres d’accés a les ciutats, principalment millorant la gestió del trànsit, però també promocionant modes de transport alternatius com pot ser el transport públic o la bicicleta. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2014_twostages.html

 

MG.5.4-2015. Strengthening the knowledge and capacities of local authorities

El desenvolupament de polítiques de mobilitat des de la perspectiva de la sosteniblitat requereix que els responsables locals tinguin la preparació i recursos sufients per a dur a terme aquestes polítiques. Aquesta línia de treball permetrà finançar projectes que promoguin una major formació i coneixements per als tècnics i polítics responsables de la mobilitat local.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html

 

MG.5.5-2015. Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility  

Les possibilitat que ofereixen les noves tecnologies i les noves visions sobre mobilitat urbana són moltes, però sovint els responsables municipals dubten a impulsar-les, per la manca d’informació o per la manca de suport econòmic. Aquest àmbit d’actuació té com a objectiu promoure proves pilot de noves tecnologies i noves polítiques que puguin servir per a impulsar accions innovadores en l’àmbit de la mobilitat urbana. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015_twostages.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2015-singlestage-b.html

Altres àmbits de treball de la resta de temes citats anteriorment també poden tenir interès de l’òptica de la mobilitat urbana, per exemple:

 

3. Transport per carretera:

MG.3.2-2014. Conceptes de bus avançat per a millorar-ne l’eficiència

En la situació actual, cal promoure el transport públic per carretera com alternativa als viatges que es realitzen en cotxe. Aquesta línia de projectes preveu el finançament d’accions que incrementin l’atractiu del transport públic de cara a amplis segments de la població, més enllà dels usuaris captius. 

També es finançaran projectes que persegueixin millorar l’eficiència energètica del sistema de transport públic com a mesura per a reduir-ne el cost d’explotació. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2014_twostages.html

 

3. Transport per carretera:

MG.3.4-2014. Anàlisi de la seguretat viària, especialment dels usuaris vulnerables.

Tot i les importants millores aconseguides en els darrers anys en seguretat viària a tot Europa, avui en dia encara hi ha 75 víctimes mortals i 750 ferits greus cada dia a tot Europa. Aquesta línia de finançament posarà especial atenció a la seguretat viària dels usuaris vulnerables, és a dir vianants, ciclistes, vehicles de dues rodes, gent gran o persones amb mobilitat reduïda. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2014_twostages.html

 

3. Transport per carretera:

MG.3.5-2014. ITS cooperatiu per a la millora de la congestió  i la seguretat viària. 

Les tecnologies de la informació i la comunicació ofereixen grans possibilitats per a crear sistemes cooperatius que gestionin el trànsit de manera coordinada per tal d’oferir en tot moment les millors opcions als usuaris de la via.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2014_twostages.html

 

7. Sistemes intel•ligents de transport

MG.7.1-2014. Connectivitat i informació per a una mobilitat intel•ligent. 

Avui en dia hi ha un gran nombre de tecnologies que augmenten les possibilitats de connectivitat entre persones i entre objectes. Ja existeixen nombroses proves de comunicació entre vehicles, entre el vehicle i la infraestructura. També existeixen cada dia més serveis d’informació en temps real sobre diferents aspectes de la ciutat, això com totes les aplicacions basades en el geoposicionament.

Aquest àmbit de finançament englobarà tot els projectes que persegueixin integrar tots aquests serveis i dades per tal d’oferir solucions per a una mobilitat molt més intel•ligent, que faciliti la presa de decisions en base a tota la informació disponible. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-mg-2014_twostages.html

 

Eficiència energètica i Smart City 

Dins del programa Horizon 2020 una altre programa de treball és tot el tema relacionat amb l’eficiència energètica: “Secure, clean and efficient energy”. 

En aquest programa també hi ha lloc per a la mobilitat urbana, en concret es preveu una línia de finançament específica per a desenvolupar projectes d’Smart City on un dels aspectes importants  és tot el que fa referència a la mobilitat. 

Pel que fa a les Smart Cities, es preveu desenvolupar projectes que contemplen tota la cadena de valor:

 

  • Solucions integrades d’Smart City que incloguin eficiència energètica i transports (SCC1)
  • Desenvolupament d’un marc comú europeu que permeti una major transparència i connectivitat entre dades i sistemes. (SCC2)

 

- Desenvolupament d’un sistema d’estàndards per a les solucions Smart City. 

- Creació de xarxes de proveïdors de serveis d’Smart City. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-scc-2014.html

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal