Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 20/11/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Informació pública del Pla de millora de la qualitat de l’aire

En l’àmbit dels Plans de mobilitat urbana, el PMQA proposa la redacció dels PMU a tots els municipis inclosos dins de la zona de protecció de l’atmosfera que inclou 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona

El Pla restarà a informació pública fins al 8 de gener de 2014

 

Aquest mes de novembre s’ha iniciat el període d’informació pública del nou Pla de millora de la qualitat de l’aire que està realitzant el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Tots els agents socials i la ciutadania en general poden realitzar aportacions al Pla fins al 8 de gener de 2014. El pla arriba a aquest punt després d’un llarg període d’elaboració i de participació de diversos agents que es va iniciar l’any 2011. 

Un cop superat aquest tràmit d’informació pública es donarà resposta a les propostes rebudes i es procedirà a la seva aprovació definitiva que s’espera que sigui per l’any 2014. 

En el següent enllaç es pot consultar la documentació del Pla

 

Un problema de salut pública

El problema de la contaminació atmosfèrica fa temps que se sap que genera conseqüències importants sobre el medi ambient i sobre l’escalfament global del planeta. És menys conegut, però, el problema que suposa per la salut de les persones. 

Diversos estudis realitzats els darrers anys han avaluat l’impacte que poden tenir els gasos contaminants sobre la salut. Per exemple, un estudi del CREAL (Centre per a la Recerca Epidemològica i ambiental) de l’any 2009 estimava que a Catalunya es produeixen cada any 3.500 morts prematures com a conseqüència de la contaminació atmosfèrica mentre que un altre estudi d’Ecologistes en Acció conclou que són 16.000 les morts prematures a Espanya per efectes de l’exposició a gasos contaminants. 

Actualment més del 60% de la població catalana viu en entorns on la contaminació atmosfèrica supera els llindars permesos per la Unió Europea i, si es prenen de referència els valors llindar de la Organització Mundial de la Salut, aquest percentatge puja fins al 94%.

Per aquest motiu, el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire esdevé un instrument indispensable per a activa les inversions i les polítiques públiques de tots els nivells de l’administració, per tal de posar fre a la contaminació atmosfèrica. 


El NO2 i les micropartícules, els contaminants més problemàtics

De tots els gasos contaminants que es troben presents a l’atmosfera, alguns dels que generen més problemes per la salut humana són el NO2 i les micropartícules. Aquests gasos es concentres a les zones urbanes ja que la principal font de generació d’aquests gasos és el trànsit. 

Prova d’aquesta relació directa entre trànsit i contaminació ho és el fet que de tots els punts de mesurament de NO2 de les zones 1 i 2 de protecció de l’aire (municipis de l’entorn de Barcelona) que mesures contaminació provinent del trànsit han superat els valors límits permesos per aquest gas contaminant. 

En el cas de les micropartícules, les dades són una mica més positives ja que des de l’any 2010 no es produeixen superacions dels límits permesos. Tot i això, tal i com recull del Pla de millora de qualitat de l’aire, cal ser curosos amb aquesta informació ja que es pot deure a unes condicions meteorològiques favorables i al context actual de crisi econòmica. 

Encara que no s’hagin superat els valors límits permesos, la relació entre les micropartícules i el trànsit segueix sent clara i la majoria d’estacions de mesurament de contaminació provinent del trànsit registren valors més alts de micropartícules que aquelles estacions que mesuren la contaminació de fons. 

 

Àmbit territorial del Pla de millora de qualitat de l’aire

Igual que en l’anterior Pla, l’àmbit territorial del PMQA inclou 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona, que conformen la zona de protecció especial de l’aire i que inclou municipis tant de la zona 1 i 2 de qualitat de l’aire. 

Barcelonès:

1. Badalona
2. Barcelona 
3. l'Hospitalet de Llobregat 
4. Sant Adrià de Besòs 
5. Santa Coloma de Gramenet 

Baix Llobregat:

6. Castelldefels
7. Cornellà de Llobregat
8. Gavà
9. Martorell
10. Molins de Rei
11. Esplugues de Llobregat
12. el Papiol
13. Pallejà
14. el Prat de Llobregat
15. Sant Andreu de la Barca
16. Sant Feliu de Llobregat
17. Sant Joan Despí
18. Sant Just Desvern
19. Sant Vicenç dels Horts
20. Viladecans 

Vallès Occidental:

21. Badia del Vallès
22. Barberà del Vallès
23. Castellbisbal
24. Cerdanyola del Vallès
25. Montcada i Reixac
26. Ripollet
27. Rubí
28. Sabadell
29. Sant Cugat del Vallès
30. Sant Quirze del Vallès
31. Santa Perpètua de Mogoda
32. Terrassa 

Vallès Oriental:

33. Granollers
34. la Llagosta
35. Martorelles
36. Mollet del Vallès
37. Montmeló
38. Montornès del Vallès
39. Parets del Vallès
40. Sant Fost de Campsentelles 

Zona de protecció especial de l'ambient atomosfèric

Zona de protecció especial de l'ambient atomosfèric

 

Les mesures del Pla

El Pla de millora de qualitat de l’aire conté propostes que impliquen totes les administracions públiques, tant l’estatal, autonòmica i local. Moltes de les actuacions que proposa el pla ja es troben incloses en d’altres plans, com són el Pla Director d’Infraestructures (PDI) o el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDM) i el que fa el PMQA és prioritzar aquelles que més incidència poden tenir en la millora de la qualitat de l’aire. 

En els següents apartats es descriuen les actuacions incloses en el PMQA que tenen incidència sobre aspectes de la mobilitat, tot i que el Pla recull d’altres actuacions d’altres àmbits com són la indústria, el consum energètic domèstic, la formació i difusió, etc. 

 

Potenciar el canvi modal del vehicle privat cap al transport públic

Un objectiu del PMQA és potenciar un canvi modal del vehicle privat cap al transport públic. Per això cal millorar les prestacions dels serveis de transport públic per fer-los més atractius i competitius respecte el vehicle privat. 

En aquest sentit, el Pla engloba propostes de millora del transport públic interurbà, tant pel que va als serveis de transport per carretera com en ferrocarril. Les propostes en qüestió són les següents:

 

Propostes transport públic per carretera

  • Línies de bus d’aportació a les estacions de ferrocarril més properes. 
  • Creació de carrils bus i zones d’avançament en aquells punts de la xarxa viària on es detecti congestió, especialment als municipis de la RMB. 
  • Semàfors amb prioritat en els itineraris del transport públic per carretera
  • Creació d’un hub de transport públic a la UAB. 
  • Craeció de serveis de bus exprés radials per millorar la connexió amb Barcelona. 
  • Creació de nous serveis de bus perimetrals que connectin les principals ciutats de la 2a corona amb freqüències i temps de viatge competitius. 

 

Propostes en els serveis ferroviaris

En l’àmbit de les infraestructures ferroviàries el PMQA preveu seguir el que ja proposa el PDI 2011 – 2020. 

Un  dels aspecte que més rellevància pren són els intercanviadors ja que permeten incrementar molt les prestacions actuals de la xarxa. Així es preveu dur a terme les següents actuacions:

  • Desenvolupar els intercanviadors: Martorell, El Prat de Llobregat, Arc de Triomf, Barberà/Cerdanyola, La Torrassa, Aeroport, Sant Cugat, Sagrera TAV i Passeig de Gràcia. 
  • Incrementant progressivament la capacitat dels trens de la xarxa de Rodalies, substituint els actuals trens d’un sol pis per trens de dos pisos. 
  • Incrementar la freqüència de pas del metro en hora punta.
  • Millora de la freqüència del Metro del Vallès, gràcies a algunes actuacions concretes (la remodelació de l’estació de Gràcia, per exemple) que permetran la circulació de més combois. 

 

Aparcaments dissuasoris (Park & Ride):

L’any 2008 hi havia 13.544 places d’aparcament de dissuasió a l’RMB i es proposa la construcció i/o ampliació de 10.800 places més.

A més a més es preveu la creació de Park & Ride a les línies de bus exprés i un pla de comunicació per a donar a conèixer els aparcaments dissuasoris que ja funcionen. 

 

Impuls del transport públic urbà a la 2a corona metropolitana:

En l’àmbit dels municipis que s’integren en l’AMTU el PMQA proposa incremtar la competitivitat i atractivitat del transport públic urbà, millorant la freqüència de pas i la cobertura territorial i utilitzar les TIC a través dels Sistemes d’ajuda a l’explotació (SAE) per a millorar el rendiment dels serveis de transport públic 

 

Afavorir l’intercanvi modal, la diversificació energètica i l’ús racional del vehicle privat  

A part d’afavorir el transport públic també cal promoure l’ús dels altres mitjans de transport no contaminants i incidir en una regularització i racionalització de l’ús del vehicle privat. Per això es proposen les següents línies de treball:

 

Impuls de la bicicleta com a vehicle de mobilitat quotidiana:

Per tal de millorar la mobilitat en bicicleta, el PMQA proposa la creació de rutes ciclables entre els municipis que estiguin situats a menys de 8 quilòmetres de distància i també es proposa una xarxa d’aparcaments segures en punts d’intercanvi modal amb la bicicleta com poden ser les estacions de tren i bus. 

 

Pla de mobilitat de zones d’activitat econòmica:

Els Plans de mobilitat de zones d’activitat econòmica són eines que ja s’inclouen en altres normatives, com la Llei de mobilitat 2003/9, el PDM o el Decret d’avaluació de la mobilitat generada (344/2006). En aquest sentit el PMQA determina que cal que duguin a terme Plans de mobilitat específics les zones de concentració d’activitats que tinguin les següents característiques que també es determinen al Decret 344/2006:

a) Establiments comercials amb superfície de venda superior a 5.000 m2
b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m2.
c) Instal•lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones.
d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits 


Plans de mobilitat urbana (PMU):

El PMU és la eina clau per a activar les polítiques públics municipals en l’àmbit de la mobilitat. Actualment els municipis que tenen la obligació de realitzar un PMU, segons la normativa vigent, són els municipis de més de 50.000 habitants i aquells de més de 20.000 habitants dins de la Regió Metropolitana de Barcelona. 

El PMQA també proposa que els municipis de la zona de protecció especial realitzin el PMUS. 

Aquesta actuació compta amb el suport de la Diputació de Barcelona que des de l’any 2004 té una línia d’actuació de suport als municipis de la província per a que realitzin els seus plans de mobilitat i fins al moment ja s’han impulsat 45 PMUS a la província. 

Més informació sobre els plans de mobilitat a la Diputació de Barcelona 

 

Vehicles més nets:

Una de les principals fonts de contaminants són els motors de combustió, tant de gasolina com de gas-oil. Per això el PMQA treballa amb molta intensitat totes les mesures orientades a renovar la flota de vehicles i introduir en el mercat vehicles menys contaminants com poden ser els vehicles de GLP, híbrids o vehicles elèctrics. 

Impuls del vehicle elèctric i híbrid:

Actualment ja hi ha incentius per a l’adquisició de vehicles elèctrics (Pla PIVE, Pla IVECAT) i preveu mantenir-los per a reforçar i incentivar la penetració d’aquests vehicles al mercat. 

Les previsions del PMQA ésassolir un parc de 76.000 vehicles elèctrics per a l’any 2015, desenvolupant una xarxa de recàrrega amb 91.200 punts de subministrament elèctric  (83.600 de privats i 7.600 de públics).  

També es pretén donar un impuls especial a la motocicleta elèctrica, al considerar que actualment aquest vehicle és més competitiu en l’àmbit de la mobilitat urbana. L’objectiu d'aquesta mesura es planteja per un període temporal més ampli que el del propi Pla. En concret, l'any 2020, el 70% de les renovacions del parc de motocicletes urbanes i ciclomotors a la zona de protecció especial haurien de ser elèctriques. 

Incentius als vehicles nets i control als vehicles més contaminants:

A part de promoure ajudes per la renovació del parc de vehicles el PMQA també preveu ajudes i beneficis per als usuaris de vehicles nets, per exemple amb reduccions als peatges.  

Igualment hi ha una part important dels vehicles actuals que són de més de 10 anys d’antiguitat i que són els responsables d’una major contaminació atmosfèrica. El PMQA preveu incrementar el control sobre aquests vehicles per tal de certificar que compleixen amb els requisits actuals d’emissions. 

 

Coordinació amb el Plan Nacional de Calidad del Aire (Plan AIRE):

La gran majoria de les actuacions incloses en el PMQA tenen una integració i coordinació amb el Plan Nacional de Calidad del Aire que va aprovar el Consell de Ministres el passat 12 d’abril de 2013.  

En aquest sentit, una de les actuacions que correspon desenvolupar a l’Estat i que més s’ha reclamat per part de la Generalitat de Catalunya és una nova legislació que permeti establir una classificació dels vehicles en funció del seu nivell de contaminants. Es tracta d’una regulació que ja tenen d’altres àmbits com són els electrodomèstics o els habitatges i que permetria desenvolupar accions com les zones urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP), que són zones especialment sensibles de l’àmbit d’una ciutat i on només podrien accedir els vehicles amb un baix nivell d’emissions. 

 

Les actuacions d’àmbit local

El PMQA també contempla accions a desenvolupar des de l’administració local. Pel que fa a les actuacions sobre la mobilitat, aquestes tenen a veure amb la promoció de la mobilitat sostenible i, per tant, la millor eina per a concretar-les i desenvolupar-les és el Pla de mobilitat urbana, com ja s’ha comentat anteriorment. 

En l’àmbit local si que val la pena recalcar el treball dut a terme per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ja que el conjunt de municipis que s’hi integren van signar un acord en que s’hi descriuen de forma genèrica aquells compromisos que assumeixen els municipis per a mitigar la contaminació atmosfèrica. 

En el següent enllaç s’hi pot trobar informació detallada d’aquest acord i d’unes jornades de treball realitzades a l’entorn de la qualitat de l’aire

 

Actuacions especials en cas d’episodis ambientals de contaminació

Per al geografia i climatologia de la ciutat de Barcelona i, en general, de la Regió Metropolitana de Barcelona, es produeixen fenomens puntuals de concentració de contaminants ja que les circumstàncies climàtiques concretes impedeixen la circulació de l’aire i provoquen la concentració de contaminants. 

Aquestes fenòmens es poden donar en moments de persistència dels anticiclons o en d’altres moments similars. 

En aquests moments el PMQA preveu un conjunt d’actuacions especials per a minimitzar els efectes nocius durant els dies que duren aquestes condicions climàtiques. Una de les actuacions més importants serà activar un protocol d’informació a la població per tal que la gent sigui més curosa en aspectes com evitar viatges innecessaris, reduir el consum energètic, etc. A part també s’activarà un major control de la velocitat dels vehicles, reduint-ne la velocitat de manera dinàmica a les  entrades de Barcelona. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal