Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 28/03/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Els carrers del territori. 150 anys de carreteres locals

 

L'exposició Els carrers del territori. 150 anys de carreteres locals, que es va inaugurar el passat 20 de març, explica la relació entre la Diputació de Barcelona i la xarxa viària del seu territori després de 150 anys de gestió de les carreteres locals. La producció d’aquesta exposició s’ha dut a terme per part de la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i compta amb el comissariat de la Sra. Teresa Navas, autora del llibre Historia de les carreteres del territori de Barcelona.   

L’exposició es pot visitar de forma gratuïta del 21 de març al 27 de juliol de 2013 al vestíbul de Can Serra (Rambla Catalunya, 126). En el següent enllaç podeu trobar el Catàleg de l'exposició.

Exposició Els carrers del territori. 150 anys de carreteres locals

Exposició Els carrers del territori. 150 anys de carreteres locals

 

Carreteres locals, els carrers del territori

Quan pensem en una carretera ens imaginem una infraestructura aïllada del territori, on l’única funció és la de permetre la circulació d’un punt a un altre. En canvi, si pensem en un carrer ens imaginem un espai que ens permet anar d’un punt a un altre, però també un espai on es fan un gran nombre d’activitats com per exemple comprar, parlar, jugar, fer esport, passejar, etc. 

El cas de les carreteres locals de la província de Barcelona es pot comprendre des de les dues perspectives: la idea de carretera i la idea de carrer. Les vies locals són carreteres perquè tenen la funció de comunicar pobles i nuclis urbans, però també es poden entendre com a carrers ja que hi ha un gran nombre d’activitats i usuaris que s’hi relacionen al seu entorn. En aquest sentit les carreteres locals no són infraestructures aïllades del territori, sinó que, tot al contrari, són infraestructures que fan territori. D’aquí es comprèn el títol de l’exposició, els carrers del territori. 

Algunes dades de la xarxa local de carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona ens poden permetre comprendre aquesta gran relació entre carreteres locals i territori i ens poden donar una idea de la complexitat que suposa la seva gestió:

  • 1.600 quilòmetres de carreteres locals
  • 353 nuclis urbans travessats
  • 290 quilòmetres de trams urbans
  • Travessen 21 espais naturals protegits amb 112 quilòmetres de carretera
  • Passen per 464 polígons industrials
  • Cada dia hi circulen 750.000 vehicles i 1.000.000 de persones
  • 581 parades de bus es troben ubicades en carreteres locals
  • Permet l’accés a 643 urbanitzacions

 

Aquesta diversitat en l’entorn de la xarxa de carreteres locals genera una mobilitat molt heterogènia que es caracteritza per una gran varietat, tant de funcions com d’usuaris. A les carreteres locals tant s’hi pot trobar un trànsit important de camions per la proximitat d’algun polígon industrials, com trams amb una presència important de vianants i ciclistes per la proximitat dels nuclis urbans o d’equipaments públics. 

Fruit d’això, ja fa anys que la Diputació de Barcelona està seguint una política de gestió de les carreteres locals que pretén humanitzar les carreteres i reforçar aquest paper d’interacció amb el territori i amb la ciutadania.

Les carreteres locals es caracteritzen per una mobilitat heterogènea, tant d'usuaris com de funcions

Les carreteres locals es caracteritzen per una mobilitat heterogènea, tant d'usuaris com de funcions

 

Disminució del 80% dels morts en accident de trànsit en la darrera dècada

Un dels aspectes que més es té en compte la planificació i gestió de la xarxa de carreteres locals és la seguretat viària. Des de fa anys que reduir el nombre d’accidents i el nombre de ferits i morts a les carreteres locals és un dels principals objectius de la Diputació de Barcelona. 

L’any 2000 la Unió europea va iniciar una campanya per tal de reduir en un 50% el nombre de morts en accident de trànsit per al període 2000 – 2010. Durant aquest període la Diputació de Barcelona va aconseguir, no només complir amb aquest objectiu, sinó que es va arribar a una reducció de gairebé un 80% en el nombre de morts, passant dels 24 registrats l’any 2000 als 5 de l’any 2010. 

Evolució dels morts per accidents de trànsit a les carreteres locals

Evolució dels morts per accidents de trànsit a les carreteres locals (en vermell l'objectiu de la UE, en blau les dades de la xarxa de carreteres locals)

Aquesta reducció s’ha aconseguit, en part, gràcies a l’aplicació de mesures de pacificació del trànsit que s’estan duent a terme a les carreteres locals, especialment en travesseres i zones periurbanes. 

També és important destacar la metodologia de gestió de la seguretat viària aplicada per la Diputació de Barcelona. Des de l’any 1992 s’han dut a terme sis estudis de seguretat viària que han permès detectar punts de concentració d’accidents a la xarxa de carreteres locals i, per tant, s’ha pogut actuar amb més precisió en aquells punts on es concentren els problemes de seguretat viària. 

 

La modificació de la Llei de carreteres de l’any 2008, un abans i un després de a les carreteres locals

Un moment clau en la gestió de les carreteres locals va ser l’any 2008 quan es va aprovar una modificació de la Llei de carreteres. Aquesta modificació va establir que la titularitat de la xarxa de carreteres locals passava a ser de les diputacions provincials. A la província de Barcelona sempre ha estat la Diputació qui ha tingut la competència de la gestió de la xarxa de carreteres locals, però durant molt de temps s’havia plantejat la possibilitat de traspassar aquest servei a la Generalitat com a titular real de les carreteres catalanes.  Amb la modificació de la Llei de carreteres es posava fi a aquest debat i definia les diputacions com a titulars de la xarxa local de carreteres i, per tant, com a administració responsables de la seva planificació i gestió. 

Fruit d’aquest canvi legislatiu, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van signar, l’any 2010, un conveni per tal de definir quines carreteres de la xarxa local de la Diputació de Barcelona passaven a la Generalitat i quines de la Generalitat passaven a la Diputació. 

Aquest acord també va servir per a pactar un paquet d’inversions a dur a terme per part de les dues administracions i que preveia una inversió total d’uns 300 M€ en els pròxims 15 anys, és a dir, una inversió anual d’uns 20 M€.

 

Una inversió de 40 M€ per al present mandat

Seguint l’acord marc de l’any 2010, per aquesta legislatura, la Diputació de Barcelona té previst invertir 40 M€ a la xarxa de carreteres locals.  Entre les actuacions més rellevants, destaquen la millora del traçat de les carreteres, l'eixamplament dels ponts que representen colls d'ampolla de la xarxa i la renovació de les interseccions més perilloses per reduir-hi l'accidentalitat. Tot això per fer més eficient el paper de xarxa connectora entre les grans infraestructures viàries i les activitats del territori. 

Igualment, per facilitar la circulació de vianants i ciclistes, es construeixen espais segregats de les calçades en aquells trams amb més demandes. I per integrar la carretera al seu pas per les poblacions, s'actua en la reurbanització de les travesseres urbanes que més ho requereixen

 

La importància de la xarxa de camins locals

Un altre aspecte important que es va incloure en al modificació de la Llei de carreteres de l’any 2008 són els anomenats Plans zonals que s’han d’elaborar a nivell comarcal. Aquesta plans serveixen per a planificar la xarxa local de carreteres d’acord amb la realitat territorial i preveuen que alguns camins es puguin incorporar a la xarxa local de carreteres si aquests tenen interès territorial. 

Actualment la Diputació de Barcelona està treballant en l’elaboració dels 11 plans zonals de les comarques que conformen la província de Barcelona, plans que s’enllestiran durant la present legislatura. 

Paral•lelament als Plans zonals, la Diputació de Barcelona també treballa en la planificació i gestió de la xarxa de camins locals. Les administracions públiques centren molts esforços en la planificació i gestió de la xarxa de carreteres, però sovint s'oblida que els camins municipals també són infraestructures essencials per a la mobilitat ja que molts d'ells permeten l'accessibilitat a nuclis urbans petits, urbanitzacions o zones d'interès lúdic i turístic. 

Sovint l'estat de conservació i manteniment dels camins no és el desitjable i suposa un risc per als usuaris que hi circulen sobretot si tenim en compte que molts camins municipals tenen més intensitat de trànsit que algunes carreteres locals. 

En aquest sentit la Diputació de Barcelona treballa el tema dels camins locals amb l’objectiu ajudar als ajuntaments a elaborar un catàleg de camins municipals identificant el seu estat de conservació, facilitar la investigació de la titularitat pública dels camins municipals i l'assessorament en la redacció i aprovació d'ordenances de regulació i d'ús i defensa dels camins municipals. 

 

Proteccions per a motoristes i ciclistes

Una de les prioritats per a la present legislatura 2011 – 2015 en matèria de seguretat viària són els motoristes i ciclistes. En aquest sentit està previst fer una important inversió en la instal•lació de protectors per a motociclistes i ciclistes a les carreteres locals.  S’implantaran protectors a 46,7 km, amb una inversió de 5,8 M€, inversió que dobla la feta en els darrers anys. Un cop finalitzada aquesta actuació 413 quilòmetres de la xarxa de carreteres locals ja disposaran de protectors per a motoristes i està previst que al finalitzar la legislatura actual, l’any 2015, ja siguin 515 els quilòmetres amb protectors per a motociclistes i ciclistes, el que suposa un 40% de la xarxa viària interubana de la Diputació de Barcelona.

Els protectors per a motociclistes i ciclistes incorporen un faldó a la clàssica biona que impedeix que, en cas de caiguda, el motorista o ciclista pugui impactar contra algun dels suports de la biona. Amb els faldons que s’instal•len s’aconsegueix que l’impacte contra la biona sigui contra una superfície plana el que redueix molt la gravetat de les possibles lesions ocasionades per aquest impacte. 

Exemple de protectors per a motoristes i ciclistes

Exemple de protectors per a motoristes i ciclistes

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal