Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 22/03/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Es presenta el nou Catàleg de Serveis 2013

En l'àmbit de la mobilitat i les infraestructures la data límit de presentació de sol·licituds és el 25 d'abril de 2013

 

El catàleg de serveis 2013 ja és una realitat. Amb un pressupost total de 40,69 MEUR, integra un total de 202 recursos distribuïts en quatre àmbits d’actuació, d’acord amb la nova estructura orgànica de la Diputació: atenció a les persones (amb una oferta de 53 recursos), desenvolupament econòmic local (43 recursos), presidència (44 recursos) i territori i sostenibilitat (62 recursos). 

Els recursos poden ser de tipus econòmic (35,31 MEUR) o tècnic i material (5,38 MEUR). Dins els recursos econòmics trobem els fons de prestació, adreçats a la prestació dels serveis obligatoris municipals.

Podeu consultar el Catàleg de Serveis 2013 en aquest enllaç

Cal tenir en compte que pel que fa als serveis de mobilitat i infraestructures viàries la data límit de sol·licitud de serveis finalitza el 25 d'abril de 2013

 

Continua el suport a la mobilitat local

Una de les principals línies de suport municipal fa referència a la mobilitat urbana. En el nou catàleg 2013 hi ha una línia específica per a dur a terme estudis i plans de mobilitat urbana. En aquesta línia s'hi inclouen tant els plans de mobilitat urbana generals del municipi, com estudis més específics com podrien ser: camins escolars, avaluació de la mobilitat generada, senyalització urbana, aparcament, plans directors de la bicicleta, definició i gestió d'illes de vianants, zones 30, etc. 

Menció especial cal fer als estudis sobre transport públic, que tenen per objectiu analitzar els sistemes actuals de transport públic urbà i proposar millores ja sigui en la redefinició de les línies, transport públic a les zones de baixa densitat urbana o l'anàlisi de la viabilitat de noves línies de transport públic. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

 

El repte d'aconseguir l'accessibilitat universal

Des de la Diputació de Barcelona som plenament conscients que per tal de millorar la cohesió social i garantir la igualtat d'oportunitats per a tothom és necessari treballar en la supressió de les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits de l'espai, tant en l'espai públic com en els habitatges i equipaments públics i privats. 

La figura del Pla d'accessibilitat és de compliment obligatori, segons disposa la Llei 20/1991 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques i per això una de les línies de suport és exclusivament per a redactar els Plans d'accessibilitat. 

Per altra banda també s'ofereixen serveis en estudis d'accessibilitat específic, com per exemple informes, estudis o projectes per a àmbits d'actuació concrets on cal cercar solucions específiques per a resoldre problemes d'accessibilitat molt focalitzats.

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

 

La seguretat viària a les ciutats, protegir els usuaris més vulnerables

La seguretat viària és una de les responsabilitat més importants de totes les administracions públiques i també del conjunt de la societat. Cal tenir en compte que una gran part dels accidents de trànsit es produeixen en àmbit urbà (un 68% l'any 2011) i que en aquests accidents els vianants i ciclistes en són els que en sofreixen les conseqüències més greus. 

Per aquest motiu una de les línies de suport que ofereix la Diputació de Barcelona té l'objectiu de valorar i millorar la seguretat viària en l'entorn urbà. Es pretén detectar aquells punts de concentració d'accedents que puguin existir al municipi i fer propostes de pacificació del trànsit. També es pretén millorar la seguretat viària en vials especialment conflictiu com són les travesseres urbanes, interseccions, trams estrets o passos de vianants. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

 

El vehicle elèctric, treballant el present per a avançar cap al futur

Actualment la gran majoria d'agent de l'àmbit de la mobilitat i de l'automoció en concret coincideixen que vehicle elèctric ha de jugar un paper clau en la mobilitat del futur, tant pel que fa a millora de l'eficiència energètica i de l'alternativa al petroli com també per la necessitat de reduir el nombre d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

El Pla d'implantació del vehicle elèctric prepara els ajuntaments sobre què és i què representa aquest nou sistema de mobilitat. La informació inclou: les infraestructures de recàrrega i les seves implicacions, els diferents models de promoció i de gestió que comporten per a la incorporació de noves flotes municipals i sistemes d'informació a la ciutadania. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

 

Un nou servei: l'accessibilitat als polígons industrials

Al llarg dels darrers s'ha identificat una problemàtica cada dia més important pel que fa a l'accessibilitat als polígons industrials. La majoria de zones industrials s'han anat desenvolupant en punts perifèrics de les zones urbanes i això suposa que molts d'ells no tinguin ni les infraestructures ni els serveis suficients per una òptima accessibilitat, especialment pel que fa a modes de transport alternatius als vehicle privat. 

Aquest servei es planteja oferir una anàlisi complet de les mancances d'accessibilitat que pugui presentar un polígon industrial en tots els mitjans de transport: a peu, bicicleta, transport públic i cotxe. També es té en compta la intermodalitat entre diferents mitjans de transport, així com a la senyalització d'orientació. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

 

Els camins municipals, infraestructures poc conegudes però essencials per al territori

Les administracions públiques centre molts esforços en la planificació i gestió de la xarxa de carreteres, però sovint s'oblida que els camins municipals també són infraestructures essencials per a la mobilitat ja que molts d'ells permetre l'accessibilitat a nuclis urbans petita, urbanitzacions o zones d'interès lúdic o turístic. 

Sovint l'estat de conservació i manteniment dels camins no és òptima i suposa un risc per als usuaris que hi circulen sobretot si tenim en compte que molts camins municipals tenen més intensitat de trànsit que algunes carreteres locals. 

La línia de suport municipal inclosa al catàleg té per objectiu ajudar als ajuntaments a elaborar un catàleg de camins municipals identificant el seu estat de conservació, facilitar la investigació de la titularitat pública dels camins municipals i l'assessorament en la redacció i aprovació d'ordenances de regulació i d'ús i defensa dels camins municipals. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

Una altra línia de suport diferent, però també relacionada amb els camins municipals són els estudis de seguretat viària en camins municipals. La seguretat viària és una de les responsabilitats més importants de les administracions públiques i en el cas dels camins municipals aquesta responsabilitat recau en els ajuntaments. 

Per aquest motiu el servei pretén donar assessorament  en estudis de pacificació del trànsit en camins, estudis de sistemes de contenció, millora de la seguretat viària en punts específics i d'altres problemàtiques que es puguin detectar. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

 

Les interseccions, punts claus en la gestió de la seguretat viària

La Diputació de Barcelona és l'administració responsable de gestionar els 1.600 quilòmetres de la xarxa local de carreteres. Dins de les tasques pròpies de la gestió hi ha la d'avaluar i millorar les interseccions de les carreteres.

En aquesta línia de suport pretén posar a l'abast dels ens locals l'experiència acumulada en l'execució d'actuacions de millora de traçat i d'interseccions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona per avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de millores a la xarxa viària municipal, especialment en el cas de les interseccions. 

 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013


 

La conservació d'infraestructures, tasca clau per a prevenir accidents de trànsit

La Diputació de Barcelona és l'administració responsable de gestionar els 1.600 quilòmetres de la xarxa local de carreteres. Dins de les tasques pròpies de la gestió hi ha la conservació periòdica de la xarxa de carreteres.

En aquest sentit els elements d'obra són els que tenen una conservació més complexe i especialment els ponts. 

Per aquest motiu oferim suport als equips tècnics municipals per definir i valorar les millors alternatives de reparació o millora de ponts de titularitat municipal, així com la redacció de projectes, direccions d'obres, control de qualitat d'obres executades i recerca de contractistes per a treballs especialitzats. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

En l'àmbit de la conservació també s'ofereix un servei específic de neteja viària hivernal d'accessos a nuclis principals de municipis per a l'hivern 2013 – 2014. Alguns municipis petits no disposen de cap carretera per accedir al nucli principal. En general, l'únic accés existent és a través de camins. Per això s'ofereix el servei de retirada de neu i l'estesa de fundents amb caràcter preventiu durant la temporada d'hivern. El servei es presta només a camins d'accés a nuclis de població amb un sol accés i a punts de mobilitat singular. 

Aquesta línies de suport es pot sol·licitar fins al 25 d'abril de 2013

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal