Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 28/02/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Ampli acord polític per a tirar endavant el Pla de mobilitat de Sant Cugat del Vallès

Les principals actuacions incloses al PMU fan referència completar la zona de prioritat per a vianants, la creació d'una anelles de circumvalació tant la casc antic com al conjunt de la trama urbana i el reforç del transport públic urbà. 

El Pla s'ha dut a terme amb al col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona

 

El passat 11 de febrer es va presentar un ampli acord de govern a l'Ajuntament de Sant Cugat per a tirar endavant el Pla de mobilitat de la ciutat. Tots els partits polítics que formen part del consistori vallesà (CIU, PSC, ICV i la CUP) ha suscrit l'acord excepte el PP que no ho ha fet. Aquest acord suposarà un pas definitu per a poder finalitzar el PMU de la ciutat i procedir a la seva aprovació per part del consistori vallesà. 

Enllaç amb la informació del PMU de Sant Cugat 

Imatge del moment de signatura de l'acord per tirar endavant el PMU

Imatge del moment de signatura de l'acord per tirar endavant el PMU

 

Ampliar la zona de vianants, punt clau del PMU

Una de les principals propostes del PMU és l'ampliació de la zona de vianants al centre de la ciutat. Aixó significa, també, dur a terme actuacions relacionades que permetran treure el trànsit dels carrers més cèntrics i portar-lo cap a carrers més perifèrics. Per tal de dur a terme aquesta ampliació s'utilitzaran diversos formats de carrer. Hi haurà carrers estrictament per a mobilitat a peu que seran aquells amb més presència de vianants i comerç. En d'atres carrers es realitzaran actuacions de semi-vianalització que donaran prioritat al vianant, però on també hi podrà passar el transport públic i els veïns. 

Aquest projecte significarà completar el projecte de vianalització del centre urbà que va començar a implantar l'Ajuntament de Sant Cugat ja fa anys i que l'ha portat a ser un dels municipis de referència en la creació de zones per a vianants. 

A part del potenciar la zona de vianants del centre urbà, el PMU també preveu crear noves centralitats dins del municipis, creant noves zones per a vianants. Una d'elles es situaria a Valldoreix, al voltant de l'estació de FGC i de la Plaça de Can Cadena i l'altre a la zona de nou desenvolupament situada al costat de la Masia Can Bellet.

Plànol de les zones de vianants de Sant Cugat proposades al PMU

Plànol de les zones de vianants de Sant Cugat proposades al PMU

 

Transport públic, reforçar la interconnectivitat i la intermodalitat

Pel que fa al transport públic el pla preveu, per una banda, seguir insistint a les administracions competents (Estat i Generalitat), que les estacions de ferrocarril de Vollpalleres i Hospital General funcionin com a estacions intermodals. En aquests dos putns es creuen les vies de tren de FGC i ADIF, però la manca d'una infraestructura de connexió no fa possible realitzar l'intercanvi d'una línia a una altra en aquests punts. Les interconnexions intermodals en aquests punts millorarien molt la comunicació de Sant Cugat amb el polígon Can Sant Joan i també amb altre municipis del Vallès com Mollet del Vallès i Granollers. 

En l'aspecte del transport urbà, el PMU preveu la creació de busos de barri que millorin la connexió amb transport públic de barris que ara no estan massa ben servits de la EMD de Valldoreix i també incorporar millores a la xarxa de busos urbans que incrementin la connectivitat entre els diferents barris de la ciutat. 

 

Nova jerarquizació viària per a treure el trànsit del centre urbà

Una actuació complementària a l'actuació d'ampliació de la zona de vianants, és una reestructuració de la xarxa bàsica de trànsit, per tal de treure vehicles del centre urbà i redirigir-los cap a vial més perifèrics.  

Es durant a terme diverses noves infraestructures per tal de conformar dues anelles concèntriques al centre de Sant Cugat, la més interior definirià els límits de la zona per a vianants mentre que l'exterior servirà per enllaçar amb les vies de connexió que envolten Sant Cugat. 

L'avinguda de Francesc Macià passarà a formar part de la xarxa bàsica. A més, es crearà un accés directe que uneixi aquesta via amb l'avinguda del Pla del Vinyet sense haver de passar, per tant, per la rambla del Celler i el carrer de Cèsar Martinell. El barri de Coll Favà serà una nova entrada i sortida de la ciutat amb la construcció, en una segona fase, d'un pont que anirà cap al Centre d'Alt Rendiment (CAR) i l'autopista.

Esquema de les anelles concèntriques a Sant Cugat que proposa el PMU

Esquema de les anelles concèntriques a Sant Cugat que proposa el PMU

 

Un dels temes que més diferències va provocar entre els partits polítics de l'Ajuntament de Sant Cugat va ser si calia incloure la Ronda Sud de Sant Cugat al PMU. Les principals crítiques cap a aquesta nova infraestructura venien per què segons el Pla General Metropolità la carretera passaria molt a prop de la Serra de Collserola, causant un important impacte natural. 

L'acord marc al que s'ha arribat aquest mes no inclou la construcció de la ronda sud, tot i que continua inclosa en el planejament urbanístic. Si que s'estableix una via de comunicació alternativa que serà un vial que passarà per darrere del col·legi Europa i que desembocarà a l'avinguda de la Torre Blanca, evitant així construir per darrere del Centre Borja. 

 

 

Aparcament, potenciar l'aparcament residencial

La principal proposta que inclou el PMU de Sant Cugat en referència a l'aparcament preveu la creació d'una zona verda específica per a residents als barris de Torre Blanca i Eixample Sud, que són barris que actualment tenen dèficit d'aparcament. També es preveu ampliar l'oferta de zona blava a les places d'aparcament properes a la zona comercial.

 

Ampli acord, també entre veïns i comerciants

L'acord polític també ha trobat una resposa similar amb d'altres institucions més enllà de les formacions polítiques. Per exemple, la Federació d'Associacions de Veïns de Sant Cugat, també ha manifestat la seva satisfacció que el document pugui finalitzar-se en breu i que serveixi per a donar resposta a nombroses necessitats de la ciutat en matèria de mobiltiat, especialment pel que fa a l'ampliació de l'illa de vianants i el reforç del transport públic. 

Per la seva banda, els comerciants de la ciutat, també veuen en la futura ampliació de zona de vianants una bona oportunitat per a incrementar l'atractiu comercial del centre de la ciutat. Per Sant Cugat Comerç els carrers de vianants són una gran oportunitat per al comerç i veuen amb optimisme la proposta de l'Ajuntament d'ampliar-los al centre de la ciutat. Des de l'associació de comerciants també s'ha valorat que l'ampliació es faci per fases ja que així es minimitzarà l'afectació que les obres puguin tenir sobre el comerç. 

Val a dir que Sant Cugat ja fa temps que va iniciar una línia de treball molt clara per a convertir el centre de la ciutat en zona per a vianants i amb el temps s'ha constatat com ha incrementat la vida social i comercial del centre urbà. 

 

Un horitzó temporal de 10 anys

El PMU de Sant Cugat té un horitzó temporal de 10 anys. Això vol dir que en els propers 10 anys s'aniran implementant les actuacinos descrites al PMU. Per tal de fer-ho s'han dividit en dues fases, la primera que anirà del 2013 al 2018 engloba un paquet d'actuacions amb un cost aproximat de 5,2 milions d'euros, mentre que la segona fase, que va del 2019 al 2024 conté un conjunt d'actuacions amb un valor de 22 milinos d'euros. 

 

El PMU s'ha realitzat amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona

L'acord polític que s'ha signat aquest mes de febrer és un pas definitu perquè el Pla de mobilitat urbana sigui una realitat. Val a dir que el procés de redacció del PMU va començar ara fa sis anys, quan la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Cugat van signar un conveni per a col·laborar per la realització del PMU. Posteriorment, un acord entre la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona va permetre l'AMB també s'incorporés en col·laborar per a fer realitat els PMU de tots els municipis inclosos dins de la AMB. Gràcies a aquests acords el PMU, que ha tingut un cost de 240.000 €, ha setat finançat en un 50% per la Diputació de Barcelona i en l'altre 50% per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

El procés de redacció ha estat força complecte ja que ha calgut fer una important recollida de dades necessària per a poder conèixer quin és el model de mobilitat de Sant Cugat. S'ha dut a terme aforaments i enquestes que han permès obtenir dades objectius sobre la mobilitat i elaborar una diagnosi acurada. A partir d'aquesta diagnosi s'han treballat diversos escenaris possibles en base a diverses actuacions. Tots aquests escenaris ha estat valorats i debatus, tant pels partits polítics, com per la ciutadana a través d'un procés participatiu per tal d'anar ajustant les propostes d'actuació del PMU. Finalment, l'acord polític d'aquest mes de febrer marca el punt decisiu per a una aprovació final del PMU i inciar l'implementació de les accions en els propers 10 anys. 

 

El 68% dels municipis obligats a realitzar un pla de mobilitat urbana compten amb el suport de la Diputació de Barcelona

El pla de mobilitat de Berga també servirà per donar resposta al marc legal vigent que determina que Sant Cugat, té la obligatorietat de disposar d’un pla de mobilitat urbana. A la província de Barcelona hi ha tres normatives que tenen implicacions a nivell de mobilitat urbana: 

La Llei de la mobilitat, d’àmbit català i que obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i als municipis que són capital de comarca a redactar un pla de mobilitat urbana, com és el cas de Sant Cugat

El Pla de millora de la qualitat de l’aire, que en l’àmbit de les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica es determina també la necessitat de realitzar un pla de mobilitat urbana, com a mesura per a reduir la contaminació atmosfèrica. Val a dir que les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica engloben un total de 40 municipis al voltant de la ciutat de Barcelona. 

El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest pla, que és per l’àmbit de la RMB, obliga a les ciutats de més de 20.000 habitants a realitzar un pla de mobilitat urbana, que també seria el cas de Sant Cugat.

Degut a aquestes tres normatives de referència en l’àmbit de la mobilitat actualment hi ha 56 municipis a la província de Barcelona que tenen l’obligació de realitzar plans de mobilitat urbana. D’aquests 56, 38 municipis, és a dir un 68% ja l’han realitzat o l’estan realitzant amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. D’aquests 10 municipis ja l’han finalitzat i uns altres 28 l’estan redactant. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal