Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 09/01/2013
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Deu anys consecutius de descens en el risc d’accident a les carreteres catalanes

Durant els deu anys que es porta realitzant aquest estudi hi ha hagut un descens consecutius del risc d’accident a les carreteres catalanes 

 

Anualment, el consorci europeu EuroRAP presenta els resultats dels informes de risc d’accident de trànsit a les carreteres europees. A Catalunya l’informe el du a terme el RACC i en els resultats presentats per l’any 2011, destaca un reducció del risc d’accident de trànsit a les carreteres catalanes, respecte a períodes anteriors. 

Enllaç als documents de l’EuroRAP 2012

Una de les dades que més crida l’atenció de l’evolució dels risc d’accident de trànsit de les carreteres catalanes és la tendència a la baixa, és a dir, a que el risc d’accident de trànsit s’ha anat reduint progressivament al llarg dels darrers 10 anys. Així, tal i com es veu en el gràfic adjunt, l’any 2001 – 2003 hi havia un 18% dels quilòmetres analitzats que presentaven un risc molt elevat d’accident de trànsit, mentre que aquesta proporció s’ha reduït fins al 5% en el període 2009 - 2011

Evolució risc d'accident de trànsit a les carreteres catalanes

Evolució del risc d'accident de trànsit a les carreteres catalanes

Respecte al període anterior, i mirant les dades en la seva globalitat, també ha baixat el risc d’accident a Catalunya. Així, si entre els anys 2008 i 2010 l’índex de risc era de 25,5 punts, en el període 2009 – 2011, aquest índex ha baixat fins als 24,4 punts, el que significa un descens de poc més del 4%. 

Una dinàmica semblant ha seguit el conjunt de l’Estat espanyol i en un informe elaborat pel RACE (Real Automobil Club de España), també es mostra com el risc d’accident s’ha reduït un 67% en els últims 10 anys

 

Evolució del risc d'accident de trànsit a les carreteres de l'Estat espanyol

Evolució del risc d'accident de trànsit a les carreteres de l'Estat espanyol (Font:RACE)

 

El risc d’accidentalitat a les carreteres comarcals i locals

Una altra informació que aporta l’estudi EuroRAP és que permet identificar els trams de carretera on l’índex de risc de patir un accident de trànsit és més elevat. Per tal d’identificar aquests trams, cal tenir en compte determinats criteris. En primer lloc han de ser trams que durant almenys dos  dels tres anys del període d’estudi (2009 – 2011) hi hagi hagut accidents de trànsit amb almenys algun mort o ferit greu. Per altra banda també cal que siguin carreteres amb un trànsit superior als 5.000 vehicles de IMD. Amb aquests criteris previs s’aconsegueix filtrar carreteres que puguin ser considerades de risc, per un accident puntual i s’agafen només aquelles on l’accidentalitat es va reproduint de manera continuada. 

Amb això, les carreteres que presenten una major accidentalitat a Catalunya són les que apareixen en el quadre següent:

Carreteres amb més risc d'accident de trànsit a Catalunya

Carreteres amb més risc d'accident de trànsit a Catalunya

 

Veient les dades s’observa que la majoria de carreteres amb major risc són de la xarxa comarcal o local, amb 8 trams, mentre que els trams de la xarxa bàsica només són dos. Això s’explica perquè les carreters de la xarxa comarcal i local no acostumen a tenir elements de separació dels sentits de circulació i els seus carrils són més estrets. A més a més, les pròpies característiques del trànsit d’aquestes vies fan que s’hi produeixin moltes més maniobres d’incorporacions, avançaments, pas de vianants i ciclistes, etc. En definitiva, les dades demostren que la gestió de la seguretat viària resulta molt  més complexa en les vies de la xarxa local i comarcal que no pas en les vies de la xarxa bàsica que són vies ja dissenyades amb uns criteris de seguretat més exigents. 

 

Risc d’accident en carreteres de baixa mobilitat

Un altre aspecte que analitza l’estudi EuroRAP és el risc d’accident de trànsit en carreteres de baixa mobilitat. Com s’ha vist en anteriorment, per detectar les carreteres amb un major risc d’accident de trànsit un dels criteris que s’utilitza és que siguin carreteres amb més de 5.000 vehicles de IMD. 

Ara bé, altres carreteres amb una IMD inferior a 5.000 també poden presentar risc d’accidentalitat, per tant, l’estudi també analitza el risc de les carreteres que tenen una IMD entre 3.000 i 5.000 de IMD. Per a detectar els trams amb risc d’accident es seleccionen aquells que durant els anys d’estudi (2009 – 2011) hagin tingut una persistència en el risc d’accident, és a dir, que durant tots als el risc d’accident no hagi disminuït. 

Un cop seleccionats tots els trams que presenten aquestes característiques se n’obtenen aquells amb un major risc d’accident de trànsit, que es poden veure en el següent quadre:

Carreteres de baixa mobilitat amb més risc d'accident de trànsit de Catalunya

 

Que és EuroRAP?

L’EuroRAP és un consorci europeu que té per objectiu avaluar el risc d’accident de les infraestructures viàries europees i detectar aquelles on hi ha més risc d’accident, per tal de poder prioritzar les actuacions de millora de la seguretat viària. També té l’objectiu de promoure i difondre les millors pràctiques en matèria de seguretat viària. 

Es tracta d’un consorci format per administracions públiques i entitats i compta amb la presència de 29 països europeus. En el cas de Catalunya, formen part de l’Eurorap el Real Automòbul Club de Catalunya (RACC), el Servei Català de Trànsit (SCT), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal