Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 24/11/2010
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Les carreteres locals passen a ser de titularitat de la Diputació de Barcelona

Es preveu que s’inverteixin fins a 381 M€ durant els pròxims 15 anys en la millora de la xarxa de carreteres locals

El passat 4 de novembre la Diputació de Barcelona i el Govern de la Generalitat va signar dos convenis per tal de fer efectiva la cessió de la titularitat de la xarxa de carreteres locals a la Diputació de Barcelona. Els dos convenis signats van servir, també, per concretar la dotació econòmica que s’invertirà a les carreteres locals en els pròxims 15 anys, en concret 300 M€, el que suposarà una inversió anual d’uns 20 M€. Ambdues administracions també van acordar la inversió de 81 M€ en diversos vials de competència municipal  que es preveu que, en un futur, passin a integrar-se a la xarxa de carreteres locals. En total, doncs, es preveu una inversió en la millora de les carreteres locals de 381 M€ en els pròxims 15 anys. Aquesta inversió es realitzarà a parts iguals entre Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Per tal de planificar les obres a executar s’elaborarà un Pla d’actuació de periodicitat anual.

Aquest acord és la culminació de tot un procés iniciat amb la modificació Llei de Carreteres, aprovada el passat 2008 i que, entre d’altres coses, determina la tipologia de la xarxa viària catalana, definint tres tipus de carreteres, la xarxa bàsica, xarxa comarcal i xarxa local. La modificació de la llei també estableix que la xarxa viària bàsica i la comarcal passen a ser de titularitat de la Generalitat de Catalunya, mentre que la xarxa local passa  ser de titularitat de les respectives diputacions provincials.

Prèviament a la modificació de la Llei de carreteres la Diputació de Barcelona i la Generalitat ja van iniciar un treball conjunt per a establir quines carreteres passaven a formar part de la xarxa comarcal i quines de la xarxa local i, definir, així, la xarxa de carreteres que gestionaria cada administració. El resultat fou un conveni signat l’any 2006 pel qual la Generalitat assumia 420 quilòmetres de carreteres de la xarxa local i la Diputació de Barcelona es feia càrrec de 315 quilòmetres en 35 carreteres locals. Aquest conveni, però, encara no reflectia el canvi de titularitat, és a dir, que la Generalitat de Catalunya seguia sent la titular de les carreteres locals i delegava a la Diputació de Barcelona les tasques pròpies de la gestió i manteniment de les carreteres.

Amb l’acord pres aquest mes de novembre, es traspassarà, també la titularitat de la xarxa de carreteres locals a la Diputació de Barcelona i s’acorda també un protocol d’actuació i finançament conjunt entre la Generalitat i la Diputació, cosa que permetrà fer un salt qualitatiu en la millora de la xarxa viària local.


Carreteres locals: de carretera a carrer

La xarxa actual de carreteres locals que és de titularitat de la Diputació de Barcelona consta d’un total de 273 carreteres i 1.448 quilòmetres. Amb les carreteres que està previst que es traspassin a la Diputació de Barcelona la xarxa de carreteres locals passarà a tenir 295 carreteres i 1.605 quilòmetres. Es tracta d’una xarxa de carreteres molt diversa, tant en tipologies de carretera, funcions i usuaris.

Les carreteres i camins locals són aquelles vies que faciliten l’accessibilitat al territori ja que en la majoria de trajectes que es realitzen per la xarxa viària, algun tram  s’acostuma fer per una carretera local. Al tractar-se de carreteres pròximes al territori, històricament han anat concentrant serveis, equipaments i habitatges al seu entorn, generant un procés progressiu d’humanització de les carreteres.

Per tant, aquelles carreteres que fa uns anys tenien la única funció  de facilitar la mobilitat d’un punt a un altre, han anat adquirint, al llarg dels anys, unes característiques més pròpies d’un carrer, és a dir, d’aquell espai on es concentren equipaments públics, comerç, serveis i habitatge i, també, múltiples usuaris: vehicles, vianants, bicicletes, vehicles industrials, vehicles agrícoles. També les necessitats de la via canvien. Mentre que abans l’única necessitat era facilitar el trànsit de pas, ara ens trobem amb múltiples operacions, com el trànsit local, l’aparcament, la càrrega i descàrrega, les parades de transport públic.

D’aquí neix una de les principals problemàtiques que actualment pateixen les carreteres locals, per una banda la carretera està dissenyada per la funció de facilitar la mobilitat amb vehicle privat, però per altra banda han aparegut noves funcions i usuaris que utilitzen la carretera local i pels quals el disseny de la carretera no és l’adequat.

Per tant, en els darrers anys, una tasca important de la Diputació de Barcelona ha estat l’adaptació del disseny de les carreteres locals a les noves característiques de la mobilitat que s’hi origina. Aquesta tasca s’ha concretat en actuacions d’urbanització dels entorns de la carretera local, en aplicació de mesures de reducció de velocitat o en la creació d’itineraris segurs per als usuaris més vulnerables o, fins i tot, en la creació de noves variants per evitar el pas pels nuclis urbans.


Una gestió basada en la coordinació entre administracions i integrada en el  territori

La Diputació de Barcelona, com a ens gestor de les carreteres locals realitza diverses actuacions a les carreteres, des de petites actuacions de millora de les carreteres fins a obres importants. En totes aquestes actuacions s’ha aplicat un model de gestió integrat en el territori i coordinat amb d’altres administracions, especialment amb els ajuntaments.

Així, sempre que cal realitzar alguna actuació en una carretera es realitza un estudi de l’entorn d’aquesta per tal de contemplar totes les actuacions complementàries que ajudin a integrar la carretera amb el seu entorn, sobretot en actuacions a l’entorn urbà.

De la mateixa manera, en el moment de realitzar una actuació, també es signa un conveni amb l’Ajuntament del municipi on s’actua per tal de determinar les responsabilitats de cada ens en el cost i manteniment de l’actuació realitzada.

Aquest esforç de coordinació entre administracions i d’integració amb l’entorn, de vegades suposa una major complexitat a l’hora de planificar i executar  l’actuació, però a la llarga acaba facilitant que les actuacions realitzades siguin molt més encertades des del punt de vista de servei a la ciutadania.


La seguretat viària com a prioritat

Una de les prioritat de la Diputació de Barcelona en la gestió de les carreteres locals és la millora de la seguretat viària i la reducció del nombre de morts en accident de trànsit. En aquest sentit s’ha treballat per tal de pacificar el trànsit de les carreteres locals, sobretot en l’àmbit urbà i també en el manteniment de les carreteres, millorant la senyalització, el ferm i els diferents encreuaments perillosos de la xarxa.

Totes aquestes mesures, conjuntament a d’altres mesures a nivell estatal, com el carnet per punts o la modificació de la Llei de Trànsit, han facilitat que el nombre de morts a la xarxa local de carreteres s'hagi reduït un 62% en durant els darrers 8 anys

L'any 2009 es van produir 7 morts a la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona, segons les dades dels Mossos d'Esquadra. Aquesta dada suposa una confirmació de la progressiva reducció en el nombre de morts a la xarxa de carreteres locals, així durant el període que va de l'any 2000 al 2008, els nombre de morts ha anat disminuint, passant dels 37 registrats l'any 2000 fins als 7 registrats el passat 2009.

Les dades d’accidentalitat de l’any 2008  també representen l'assoliment de l'objectiu de la Unió Europea de reducció d'un 50% el nombre de morts a les carreteres per l'any 2010, prenent com a referència les dades de l'any 2000.

Evolució accidents a les carreters locals

 

Noves competències en planificació, els plans zonals

Un nou aspecte que es va introduir amb la modificació de la Llei de Carreteres de l’any 2008 són els plans zonals. Aquests plans, l’elaboració dels quals recau sobre les Diputacions, permeten planificar la xarxa de carreteres locals i incorporar a aquesta camins d’ús intermunicipal que, pel seu volum de trànsit o per la importància territorial, passen a tenir la consideració de carreteres locals.

Des de l’any 2008, la Diputació de Barcelona està realitzant inventaris comarcals de camins que, entre d’altres coses, permeten identificar aquells camins que són susceptibles de convertir-se en carreteres locals. En total es calcula que hi pot haver uns 2.000 quilòmetres de camins que podrien convertir-se en carreteres locals.


Més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal