Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 15/11/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Conveni per elaborar el primer Pla de Mobilitat Urbana de Sitges

El vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, i l'alcalde de Sitges, Miquel Forns, han signat avui un conveni de col·laboració per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana del municipi, amb l'objectiu principal de potenciar que aquesta sigui segura i sostenible. Serà el primer Pla de Mobilitat d'aquesta població i donarà resposta, amb una visió integral, a les necessitats presents i previstes en aquesta matèria.

 

Segons el conveni, el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Sitges l'elaborarà la Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, i serà aquesta institució qui finançarà la major part del seu cost, calculat en 48.000,00 €. Així, la Diputació hi aportarà 39.600 €, mentre que l'Ajuntament es farà càrrec dels 8.400 € restants.

Aquest municipi de la comarca del Garraf, amb 28.617 habitants, no compta amb un pla de mobilitat global, encara que en els últims anys s'ha treballat parcialment des de diferents vessants, fent estudis de zones de vianants, de millora del servei del taxi o desenvolupant el Pla d'Ordenació Urbanística. El Pla de Mobilitat constituirà una eina per planificar i gestionar les actuacions en aquesta matèria, i permetrà, a més, integrar i coordinar les polítiques urbanístiques.

La realització del PMU de Sitges té com a objectius principals analitzar exhaustivament el sistema de mobilitat actual; realitzar una diagnosi tècnica del sistema on es posin de manifest els punts forts i febles de la mobilitat en el municipi; definir el sistema de mobilitat futur, especialment a les noves àrees de creixement previstes en el POUM; proposar mesures per potenciar la mobilitat sostenible i segura i complir amb la legislació vigent en matèria de mobilitat, i formular un programa d'actuacions que inclogui una previsió de fases de realització i de costos.

El conveni entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament que s'ha signat avui va més enllà de formalitzar les aportacions econòmiques, i pretén posar les bases perquè el procés de desenvolupament del Pla sigui eficient i aplicable. Per això el document també contempla aspectes com la creació d'una comissió de treball que integri representants de les diferents àrees de l'Ajuntament implicades en la mobilitat per realitzar la direcció conjunta del Pla; la participació de tècnics de l'Ajuntament en un curs de mobilitat; o la incorporació d'aquests a la Xarxa MOBAL, un lloc web dirigit als tècnics especialitzats en aquest àmbit.

 

 

El 68% dels municipis obligats a realitzar un pla de mobilitat urbana compten amb el suport de la Diputació de Barcelona

El pla de mobilitat de Sitges també servirà per donar resposta al marc legal vigent que determina que la capital de l’Anoia, Igualada, té la obligatorietat de disposar d’un pla de mobilitat urbana. A la província de Barcelona hi ha tres normatives que tenen implicacions a nivell de mobilitat urbana: 

 

  • La Llei de la mobilitat, d’àmbit català i que obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i als municipis que són capital de comarca a redactar un pla de mobilitat urbana.
     
  • El Pla de millora de la qualitat de l’aire, que en l’àmbit de les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica es determina també la necessitat de realitzar un pla de mobilitat urbana, com a mesura per a reduir la contaminació atmosfèrica. Val a dir que les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica engloben un total de 40 municipis al voltant de la ciutat de Barcelona. 
     
  • El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest pla, que és per l’àmbit de la RMB, obliga a les ciutats de més de 20.000 habitants a realitzar un pla de mobilitat urbana. Precisament el municipi de Sitges es troba en aquest grup de municipis.

 

Degut a aquestes tres normatives de referència en l’àmbit de la mobilitat actualment hi ha 56 municipis a la província de Barcelona que tenen l’obligació de realitzar plans de mobilitat urbana. D’aquests 56, 38 municipis, és a dir un 68% ja l’han realitzat o l’estan realitzant amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. D’aquests 10 municipis ja l’han finalitzat i uns altres 28 l’estan redactant. 

Per més informació sobre els plans de mobilitat urbana a la província de Barcelona es pot consultar el següent enllaç:

http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/estudis/estudis.asp

 

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal