Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 26/10/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Aparcament gratuït per a deixar els nens a l'escola

Fins al moment utilitzen el servei unes 30 persones cada dia

Abans de dur a terme l’actuació, nombrosos vehicles ocupaven les voreres en el moment d’entrada i sortida dels escolars

 

 

La mobilitat urbana és un fenomen complex i que presenta múltiples escales de treball, passat de la planificació global de la mobilitat de la ciutat i el seu àmbit d’influència fins als detalls més petits que afecten a carrers concrets. Precisament un d’aquests aspectes concrets és la mobilitat a l’entorn de les escoles, sobretot en les hores d’entrada i sortida dels escolars. 

En aquest moment sovint es produeixen aglomeracions de vehicles a l’entrada de l’escola que generen situacions problemàtiques per a la mobilitat i seguretat viària. Aquest és el cas de l’escola Reial Monestir de Santa Isabel de Sarrià, on cada dia, en el moment d’entrada i sortida dels nens del col•legi es produïen aglomeracions de vehicles de pares que anaven a buscar els seus fills. Com que “només és un moment” i davant de la dificultat de trobar un lloc d’aparcament proper, molts pares optaven per deixar els vehicles mal estacionats sobre les voreres o en guals propers cosa que generava situacions d’incomoditat i inseguretat per als vianants i per als propis escolars. 

Per tal de trobar una solució alternativa a aquest problema l’Ajuntament ha impulsat una prova pilot que consisteix en oferir 20 minuts d’aparcaments gratuït en un aparcament municipal proper amb l’objectiu que els pares que ara deixaven els vehicles mal estacionats a la via pública el pugui deixar al pàrking, sense molestar la resta d’usuaris de la via i, sobretot, per evitar les situacions d’inseguretat viària que generava la presència de vehicles sobre les voreres. 

La mesura s’ha dut a terme aprofitant, també, que en les franges horàries en que es pot aparcar gratuïtament durant 20 minuts, de 8:15 a 10:15 i de 16:20 a 18:15, l’aparcament no registra una ocupació gaire alta i d’aquesta manera s’aprofita millor l’espai sobrant. 

Des de que es va posar en funcionament aquesta mesura, cada dia utilitzen el servei una trentena de vehicles. De moment la iniciativa està en període d’avaluació per part de l’escola  i de l’Ajuntament i passat el primer mes de funcionament l’Ajuntament en decidirà la continuïtat i, fins i tot, l’ampliació a d’altres centres educatius que presentin problemàtiques semblants. 

 

 

Mesura coherent amb els principis de mobilitat sostenible?

La mesura que ha impulsat l’Ajuntament també ha suscitat certes crítiques al no ser una actuació del tot coherent amb les polítiques de mobilitat sostenible. És cert que el discurs genèric de la mobilitat sostenible determina que cal prioritzar la mobilitat en els mitjans de transport menys contaminants com són el transport públic, la mobilitat a peu i la bicicleta. En el cas concret que ens ocupa, la bicicleta no sembla una opció massa viable ja que el barri de Sarrià es troba a la part alta de la ciutat. En canvi, l’accés en transport públic a la zona és molt bo i disposa d’una àmplia oferta, amb una parada de FGC (Sarrià) que connecta ràpidament amb el centre de la ciutat i la comarca del Vallès. Així mateix, també circula per davant de l’escola una línia de la nova xarxa de busos ortogonals de Barcelona, la V7. Per tant, diverses veus crítiques, com per exemple l’Associació per a la Promoció del Transport Públic ha manifestat el seu desacord amb aquesta mesura ja que actua clarament a favor de la mobilitat en vehicle privat i no ofereix cap mena d’incentiu a l’ús del transport públic. 

Per altra banda, és obvi que la situació a nivell de seguretat viària ha millorar a l’entorn de l’escola i, per tant, s’ha aconseguit un guany respecta a la situació de partida. A més a més, dins del concepte de mobilitat sostenible, també s’hi engloben les accions que millorin la seguretat viària de la ciutat. 

 

Altres accions per a gestionar la mobilitat a l’entrada i sortida de l’escola

La situació d’aglomeracions al voltant de les escoles no és un problema aïllat sinó que és bastant freqüent a moltes escoles. En aquset sentit es presenten tot un conjunt d’actuacions que s’han dut a terme en d’altres escoles i que totes tenen per objectiu gestionar la mobilitat en el moment d’entrada i sortida de l’escola. 

Probablement molts d’aquestes actuacions no siguin aplicables en el cas de la prova pilot realitzada a Sarrià, però si que poden servir d’orientació a d’altres municipis on es generin problemàtiques similars. 

 

  • Kiss & ride: Consisteix en habilitar una zona pròxima al col•legi on els vehicles poden accedir i aturar-se un moment (no més de 2 minuts) per a acomiadar-se dels nens i deixar-los a l’escola i seguir el trajecte. Aquesta modalitat d’estacionament ja es fa servir a la majoria d’aeroports i estacions de tren i ara comença a implantar-se en algunes escoles. Per tal de poder implantar un kiss & ride, fa falta que l’entorn de l’escola així ho permeti. Cal disposar d’un espai on els vehicles hi puguin accedir i que estigui segregat de la circulació general, per tal d’evitar aglomeracions, o bé que es tracti de carrers secundaris amb poca intensitat de trànsit. A més a més cal una bona ordenació viària per mantenir un cert ordre d’entrada i sortida dels vehicles de la zona kiss & ride i evitar que els usuaris facin estacionaments massa llargs. 

 

Exemple d'imatge d'una zona de kiss & ride

Exemple d'imatge d'una zona de kiss & ride

 

  • Aparcament de dissuasió o park & stride: Seguint amb els anglicismes, una altra iniciativa per a gestionar l’accés a les escoles és la creació d’aparcaments de dissuasió on els pares poden deixar el vehicle i fer el darrer tram del trajecte a peu. Aquest concepte s’ha batejat com a “park & stride”. Evidentment, per que la iniciativa funcioni, cal que l’aparcament habilitat sigui prou ampli i alhora cal que el camí cap a l’escola sigui apte i segur per a la mobilitat dels escolars i també cal que l’accés en vehicle fins a la porta de l’escola no estigui permès. 

 

Per això, per complementar la mesura, en moltes escoles es fan talls de carrers temporals de les vies d’accés a l’escola durant l’horari d’entrada i sortida de l’escola. També es pot evitar l’accés en cotxe si es col•loquen elements urbans que impedeixin l’aparcament al voltant de l’escola. Es tracta, doncs, d’evitar les aglomeracions a les immediacions de l’escola i també, en fomentar la mobilitat a peu del nens i nenes. 

 

Exemple d'imatge d'una zona de park & stride

Exemple d'imatge d'una zona de park & stride

 

 

  • Promoció d’altres mitjans de transport, especialment del transport públic. Les iniciatives anteriors, es poden complementar amb una priorització del transport públic. Per exemple, en el cas del kiss & ride, aquest mai s’hauria d’instal•lar en un punt on es pugui perjudicar l’accés en transport públic a l’escola. D’alguna manera el bus hauria de ser el mitjà de transport que més pogués apropar-se a la porta de l’escola.  De la mateixa manera en el cas del park & stride, si que s’hauria de permetre que el bus pogués arribar fins a la porta de l’escola. Aquestes accions, a part de promoure el transport públic també transmeten la idea que el bus ha de tenir més prioritat que el vehicle privat en l’àmbit urbà. 

 

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal