Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 27/10/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Diputació de Barcelona explica les seves polítiques de mobilitat al I Congreso de Ingenieria Municipal

 

Els passats 25 i 26 d'octubre es va celebrar el I Congreso de Ingenieria Municipal organitzat pel Col•legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques. Dins del programa del congrés, la Diputació de Barcelona va tenir l'oportunitat d'explicar les polítiques que s'estan duent a terme en matèria de mobilitat urbana, tant a nivell genèric com dins de la pròpia Diputació de Barcelona. La presentació va anar a càrrec de la Sra. Paloma Sánchez-Contador, Cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona. 

La primera part de la presentació es va centrar en analitzar el model actual de mobilitat urbana que hem heretat de la segona meitat del segle XX i que es basa en l’ús del vehicle privat. Es van explicar les principals conseqüències que té aquest model per a la qualitat de vida a les ciutats, com per exemple un augment progressiu de la contaminació atmosfèrica, el risc d’accident de trànsit, la congestió de les infraestructures viàries i l’ocupació progressiva del sòl, per citar-ne alguns.

Posteriorment es van analitzar les diferents polítiques que s’estan duent a terme en els diferents nivells de les administracions públiques per a canviar aquesta tendència. Des de la Unió Europea, govern de l’Estat, Generalitat i administracions locals s’està treballant en la mateixa direcció per tal de promoure un model diferent de mobilitat que es basi en un ús equilibrat dels diferents mitjans de transport i una major eficiència de tot el sistema de mobilitat. 

Posteriorment es va entrar en més detall a les polítiques de mobilitat de la Diputació de Barcelona. Es va fer una explicació sobre el Pla de mobilitat urbana com a eina bàsica per a començar a implantar polítiques de mobilitat  que integrin tots els mitjans de transport i que estiguin coordinades amb les polítiques urbanístiques de la ciutats. 

En aquest sentit es van analitzar les principals traves que es poden trobar els administracions públiques en el moment de dur a terme un PMU, traves que poden ser molt diverses, com per exemple, decidir l’àmbit territorial a tenir en compte en el PMU, la manca de consideració jurídica del PMU o la dificultat de coordinar i liderar el procés d’elaboració del PMU.  Arrel d’aquestes traves es va presentar el mètode de treball que es s’usa a la Diputació de Barcelona per a elaborar Plans de mobilitat urbana i que pretén, no només elaborar un document tècnic, sinó definir un marc institucional, polític i tècnic que en faciliti la seva posterior gestió i aplicació. Així, en el moment d’elaborar un PMU és molt important crear espais de coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament i també entre Ajuntament i societat civil. És important també, que existeixi una coordinació amb els plans urbanístics i, a ser possible, que aquests últims integrin les propostes del PMU. És necessari, també, fer pressupostos realistes per a les propostes del Pla de mobilitat i destinar una partida pressupostària, encara que sigui petita, per a iniciar-ne la implementació just en el moment que aquest és aprovat per l’Ajuntament. 

A més a més, a part de tot el procés en si d’elaboració del PMU també és molt important que els tècnics responsables de la seva gestió tinguin una formació específica en temes de mobilitat. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona promou la realització de cursos de mobilitat i facilita que els tècnics de mobilitat dels municipis puguin accedir-hi com a manera per a completar la seva formació tècnica en mobilitat. 

Igualment, com a eina de suport a la mobilitat local, la Diputació de Barcelona també va crear, l’any 2007, la Xarxa MOBAL, un lloc web que té la voluntat d’integrar tota aquella informació en matèria de mobilitat i seguretat viària que pugui ser d’interès per als responsables municipals de la mobilitat. 

En el següent enllaç es pot descarregar la ponència completa presentada al I Congres d’Enginyeria Municipal. 

I Congreso de Ingenieria Municipal

Presentació de la Sra. Paloma Sánchez-Contador, cap de la Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària i del Sr. Vicenç Izquierdo Gerent de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal