Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 16/10/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

El 94% dels espanyols respiren aire massa contaminat i perjudicial per la salut

La dada l’ha difós Ecologistes en Acció després d’estudiar les dades dels punts de mesura de la contaminació atmosfèrica

Segons la normativa europea, la població exposada a nivells massa alts de contaminació és del 22%, segons la OMS és un 94%

La contaminació atmosfèrica és la causant de 20.000 morts prematures a Espanya

 

L’entitat Ecologistes en Acció ha presentat un informe elaborat a partir de l’estudi de les dades obtingudes de les diferents estacions de mesura de la contaminació atmosfèrica a l’Estat espanyol i ha presentat un seguit de conclusions que mostren que el problema de la contaminació atmosfèrica segueix ben instal•lat a les principals ciutats de l’Estat. La dada més rellevant que posa de manifest l’estudi és que un 94% de la població de l’Estat espanyol es troba exposada a uns nivells de contaminació massa alts. 

 

Diferències de criteris entre la OMS i la UE

De fet aquesta dada cal matisar-la una mica ja que els resultats del percentatge de població exposada a nivells massa alts de gasos i partícules contaminants varia substancialment si es prenen com a referència els llindars establerts per la OMS o els llindars establerts per la UE. Tal i com es veu en la següent taula, els nivells de contaminació que la OMS considera llindar per a que no suposin problemes per a la salut de les persones són molt més restrictius que els que proposa la UE en la seva Directiva 2008/50/CE:

Comparativa dels valors màxims de contaminació atmosfèrica segons la OMS i la UE

Comparativa dels valors màxims de contaminació atmosfèrica segons la OMS i la UE

 

Davant d’aquesta divergència en alguns valors dels límits recomanables per la salut de les persones, l’informe d’Ecologistes en Acció es mostra més favorable als valors de la OMS. De fet l’informe argumenta que les previsions inicials de la UE en matèria de contaminació atmosfèrica eren d’anar-se apropant a les recomanacions de la OMS però que posteriorment es van suavitzar els topalls màxims. A més a més, segons l’entitat ecologista, les dades de la OMS estan basades en nombrosos informes científics que serveixen de base per elaborar les seves propostes en matèria de contaminació atmosfèrica. 

 

Els contaminants i els seus efectes sobre la salut humana

Un dels principals arguments que es dóna des de fa anys per tal de lluitar contra la contaminació atmosfèrica és que cal evitar el canvi climàtica, que està creant problemes a nivell mundial que posen en perill els ecosistemes i, en últim terme, la pròpia supervivència de l’espècie humana. Si bé la lluita contra el canvi climàtic és molt necessària, hi ha arguments encara més urgents per a reduir la contaminació atmosfèrica i és l’efecte que aquesta té sobre la salut de les persones. 

La Unió Europea calcula que a Europa es produeixen cada any, un total de 400.000 morts prematures per culpa de la contaminació atmosfèrica. Això no vol dir que la contaminació atmosfèrica en sigui el causant directe, sinó que diverses patologies de caràcter respiratori i cardiovascular, augmenten la seva severitat a causa dels efectes dels gasos contaminants. Segons l’informe d’Ecologistes en Acció, el nombre de morts prematures al conjunt de l’Estat espanyol és de 20.000 morts anuals. 

La contaminació atmosfèrica, a part de perjudicar el nostre clima i el nostre entorn, també perjudica de manera seriosa la nostra salut, amb les evidents conseqüències socials i econòmiques que això comporta. 

Un dels contaminants més perillosos són les partícules PM2,5. En aquesta categoria s’hi engloben totes aquelles partícules que no superen els 2,5 micrometres i que, per tant, fa que siguin partícules respirables que poden penetrar fins als alvèols dels pulmons i, fins i tot, arribar al torrent sanguini. A més a més, la naturalesa d’aquestes partícules fan que els materials que les composen siguin més perilloses per la salut. La principal font de partícules PM2,5 són els vehicles dièsel. A Barcelona es calcula que el 65% dels vehicles que circulen són diesel, per tant fa de la regió metropolitana una zona especialment sensible a la contaminació per micropartícules. 

Característiques similars presenten les partícules contaminants PM10. També tenen el seu origen en els vehicles diesel i, al ser partícules més gran, no són 100% respirables, tot i que poden penetrar fins a les vies respiratòries baixes. Els principals efectes que tenen sobre la salut de les persones són les al•lèrgies i les irritacions de les vies respiratòries. 

Un altre gas contaminant és l’òxid de nitrogen (NO2). Igual que les micropartícules també té el seu origen en el trànsit rodat i, majoritàriament, en els vehicles de gasoil. Els efectes perjudicials d’aquest gas es produeixen principalment al ser inhalat i suposen un deteriorament de les funcions pulmonars, reduint la seva capacitat, augmentant l’envelliment prematur dels pulmons i provocant i agreujant malalties com l’asma. 

Un altre contaminant que té incidència sobre la salut de les persones és l’ozó. Aquest contaminant no té un origen directe en el trànsit, sinó que es forma a partir de reaccions químiques produïes per altres gasos que si que tenen l’origen en el trànsit, com per exemple l’òxid de nitrogen. Degut a les circumstància necessàries per a la formació d’ozó, els moments on és més probable la seva creació són les tardes d’estiu en zones perifèriques de les ciutats. El cas de l’ozó demostra que la contaminació atmosfèrica és un problema global ja que la contaminació produïda en punts de concentració de trànsit es pot traslladar amb molta facilitat en zones perifèriques i rurals on, aparentment no hi hauria d’haver concentracions importants de contaminants.

Per últim, l’òxid de sofre, un altre dels principals gasos contaminats que es troben en l’aire de les ciutats, té una incidència major en punts on es troben centrals tèrmiques i, per tant, no és un contaminant que tingui el seu origen principal en el trànsit. 

 

Punts de més contaminació a la província de Barcelona

A partir de les dades detallades que mostra l’informe d’Ecologistes en Acció es pot veure que les zones més exposades a la contaminació atmosfèrica a la província de Barcelona són l’àrea metropolitana pel que fa a les micropartícules i la Plana de Vic pel que fa a l’ozó. En aquest segon cas, la contaminació per ozó present a la comarca de l’Osona és deguda a les emissions d’òxid de nitrogen originades a la regió metropolitana i que són transportades pels vents dominants fins a la Plana de Vic on, a causa de diverses reaccions químiques, es transformen en ozó. 

Tot seguit es poden veure les taules amb les dades de detall de la contaminació atmosfèrica a les comarques barcelonines. Com es pot veure en gris s’expressen els valors que superen les recomanacions de la OMS i en negre els valors que superen els límits legals de la Unió Europea. 

Nivells de contaminació Barcelona

Nivells de contaminació de les estacions del Barcelonès i Baix Llobregat

Contaminació atmosfèrica Vallès

Nivells de contaminació de les comarques del Vallès

Nivells de contaminació de les comarques centrals

Nivells de contaminació de les Comarques Centrals i del Maresme

Nivells de contaminació del Berguedà

Nivells de contaminació de la comarca del Berguedà

 

Plans de millora de la qualitat de l’aire i sancions de la Unió Europea

L’actual Directiva 2008/50/CE de la Comissió Europea obliga a les administracions públiques a disposar de plans d’actuació per a lluitar contra la contaminació atmosfèrica. En aquest sentit, tant l’administració de l’Estat com la Generalitat de Catalunya han realitzat els respectius plans de millora de la qualitat de l’aire. En el cas del pla a nivell estatal (Plan Nacional de Mejora Calidad del Aire PNMCA), tot i està aprovat, no sembla que tingui masses possibilitats d’implementar-se ja que va ser elaborat per l’anterior govern i en un context econòmic no tant estricte com l’actual, i els actuals responsables del Ministeri de Medi Ambient ja han manifestat la seva voluntat de modificar el PNMCA per adaptar-lo  a la situació actual. 

En el cas del Pla de millora de la qualitat de l’aire d’àmbit català la seva aplicació també està trobant algunes dificultats. En aquest cas no es tracta d’un problema de canvi de govern, ja que el pla actual ja va ser elaborat per l’actual equip de govern. Un dels principals problemes amb els que topa el Pla és que algunes mesures depenen d’altres accions que són competència de l’administració central de l’estat i que actualment es troben aturades. Una de les actuacions més necessària és l’etiquetatge dels vehicles en funció del seu grau d’emissions. Aquest etiquetatge, que és competència del Govern de l’Estat, permetria dur a terme d’altres actuacions que també es preveuen al Plan de Mejora de la Calidad del Aire, com són la creació de zones de trànsit restringit dins de les ciutats on només podrien circular els vehicles amb nivells d’emissions de gasos contaminants baixos. 

En qualsevol cas les mesures per a reduir els nivells de contaminació al conjunt de l’Estat espanyol són molt necessàries i urgents. El passat mes de febrer, la Unió Europea va situar Espanya com a un dels països més contaminants i va advertir que si no es comencen a aplicar aquestes mesures es duran a terme sancions econòmiques, tant al govern de l’Estat com als governs autonòmics, per l’incompliment reiterat dels nivells màxims permesos de contaminació atmosfèrica, especialment a les àrees metropolitanes de Barcelona i Madrid. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal