Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 08/10/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Es presenta l’esborrany del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

 

El document estarà en exposició pública fins al desembre, la redacció definitiva s’espera per la primavera de 2013

El PITVI no contempla la realització de cap dels soterraments de la xarxa ferroviària als municipis de la província de Barcelona

Un dels principals objectius del PITVI és completar els corredors internacionals de la xarxa ferroviària

 

El passat 26 de setembre de 2012 es va presentar l’esborrany del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda que està preparant el Ministerio de Fomento i que marcarà les línies estratègiques i les futures inversions a realitzar per part del Govern de l’Estat en matèria d’infraestructures del transport des d’ara fins l’any 2024. 

El document que s’ha fet públic no és el document definitiu sinó només una document previ que servirà perquè les diferents administracions públiques i altres agents econòmics i socials puguin realitzar les al•legacions que creguin oportunes. El pla restarà a informació pública fins al mes de desembre i es preveu que es pugui enllestir la redacció definitiva durant la primavera de 2013. 

 

La xarxa d’infraestructures del transport a Espanya està infrautilitzada

Un dels principals reptes que haurà d’afrontar el pla serà com incrementar l’ús de les infraestructures del transport que ja estan construïdes i en funcionament però que es troben en un és molt per sota de la seva capacitat òptima. Algunes dades que mostra la diagnosi realitzada en el pla són prou clarificadores:

El 68% de la xarxa ferroviària d’alta velocitat té un nivell d’ocupació baix o molt baix

El 60% de la xarxa bàsica de carreteres té una IMD inferior als 20.000 vehicles al dia. 

16 aeroports tenen menys de 100.000 viatgers a l’any i 21 en tenen menys de 500.000

L’ocupació mitja dels ports espanyols es troba al 40%. 

Pel que fa a la xarxa ferroviària d’alta velocitat també existeixen determinades línies ja en construcció que el pla també preveu que, un cop finalitzades, registrin nivells d’ocupació força baixos, cosa que també en posa en qüestió la seva sostenibilitat i viabilitat econòmica. Per aquests motius, un dels principals objectius del pla serà posar en valor aquestes infraestructures infrautilitzades. Un dels reptes en aquest sentit és incrementar la intermodalitat de la xarxa d’alta velocitat amb la resta de la xarxa de transports. 

 

Descens de la inversió, almenys fins al 2016

El PTIVI també preveu un descens de la inversió en infraestructures respecte als anys precedents Es preveu una inversió d’un 0,8% del PIB en infraestructures per als propers anys, mentre que durant l’any 2008, just abans que comences la crisi, la inversió en infraestructures es va situar en 1,74% del PIB. Només és a partir de l’any 2016 que el Ministeri de Foment preveu que es pugui incrementar la inversió en infraestructures. 

Pel que fa al repartiment de la inversió entre els diferents modes de transport, es segueix donant més importància al ferrocarril que s’emporta un 35% del total de la inversió prevista, després hi ha la inversió en carreteres que s’emporta el 29% de la inversió total i també té un pes important les ajudes al transport que representen un 11% del total de la inversió. 

 

Increment del capital privat en el finançament de les infraestructures i serveis

Per tal de finançar les actuacions i serveis previstos en el PTIVI es preveu comptar amb una major aportació del capital privat. Es treballarà per a liberalitzar el mercat dels transport, fomentant la competència i l’obertura nous operadors. També s’incrementarà la participació de capitals privats en el finançament d’algunes de les infraestructures del transport així com la privatització d’alguns equipaments, que aportin nous fons públics i que permetin finançar d’altres actuacions. 

El pla també parla de la participació dels usuaris en el finançament de les infraestructures del transport, i de la internalització dels costos en les tarifes del transport. Això va estretament lligat al pagament per ús, un concepte que ja fa temps que es treballa en l’àmbit europeu, per exemple amb la directiva de l’Eurovinyeta. Es tracta que tots els costos externs associats al transport es vagin incorporant a les tarifes que paguen els usuaris i que no recaiguin sobre els pressupostos generals. 

 

Els soterraments no són prioritaris

Molts municipis de la província de Barcelona, com per exemple  Sant Feliu de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat o Montcada i Reixac fa temps que demanen al Ministeri de Foment els soterraments de les vies ferroviàries. La dinàmica de creixement dels municipis metropolitans de Barcelona ha provocat, en molts casos, que les vies del tren siguin autèntiques barreres per a les ciutats, que aïllen barris i que dificulten la gestió de la mobilitat urbana. En alguns casos, com el de Sant Feliu de Llobregat, fins i tot, les vies del tren suposen un perill evident per a la seguretat dels veïns i veïnes del municipis, causant nombrosos accidents mortals en els últims anys. 

Malgrat aquesta demanda persistent per part dels municipis i els evidents perjudicis que això comporta per la mobilitat urbana, el PITVI no planteja aquestes actuacions com a prioritàries. De fet, considera que es tracten més d’actuacions urbanístiques que de millora de la xarxa ferroviària i, per tant, considera que el seu finançament s’ha de dur a terme des de les pròpies administracions locals i autonòmiques. A més a més també condiciona aquestes actuacions a que es puguin finançar mitjançant l’aprofitament de les plusvàlues urbanístiques cosa que, tenint en compte l’estancament del mercat immobiliari, es preveu més que difícil en els propers anys. 

La solució que proposa el PITVI per tal d’integrar el ferrocarril a les ciutats es basa en la supressió dels passos a nivell. Així el PITVI en preveu la supressió de 1.000, sense especificar-ne de quins es tracta.  

 

Prioritat als corredors internacionals

Les previsions econòmiques per als propers anys mostren que un dels punts que millor resistirà la crisi és el comerç exterior. Per aquest motiu, una de les prioritats del PITVI és la inversió en aquelles infraestructures que completen i milloren els corredor internacionals. En aquest sentit el corredor del Mediterrani i el Corredor Atlàntic són els principals eixos a desenvolupar, i més si tenim en compte que ja venen avalats per Europa i que, per tant, és probable que comptin amb una injecció de finançament europeu. Tot i això, el PITVI també inclou el corredor Central, el que passa per Madrid i travessa els Pirineus per Aragó. Aquest corredor, tot i no entrar dins de les planificació ferroviària transeuropea, segueix vigent al PITVI. 

mapa ave PITVI

Infraestructures d'alta velocitat previstes al PITVI

Corredors trans nacionals UE

Corredors transnacionals prioritaris de la UE

Prioritats AVE Península Ibèrica UE

Prioritats de la UE en infraestructures d'alta velocitat dins de la Península Ibèrica

 

Principals actuacions a la província de Barcelona

Entre les principals actuacions que s’inclouen al PITVI dins de l’àmbit territorial de la província de Barcelona s’hi troben

 

Xarxa de carreteres:

  • A2 – Ampliacions de capacitat en diversos trams i millora de l’accessibilitat a carreteres de l’entorn del Baix Llobregat
  • B-10 – Ampliació de la capacitat de la Ronda Litoral
  • B-40 – Finalització de la Ronda Orbital
  • B-23 – Itinerari bus VAO entre Molins de Rei – Avda. Diagonal 
  • Accés sud al Port de Barcelona
  • Accés a la nova Àrea Terminal de l'aeroport de Barcelona

 

Xarxa ferroviària:

  • Corredor Mediterrani, tram Barcelona - Figueres
  • Accés ferroviari al Port de Barcelona
  • Plataforma logística al Prat i al Vallès
  • Millora de l’accessibilitat a les estacions de tren de Rodalies

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal