Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 19/09/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Terrassa promou l’ús de la bicicleta per anar a l’escola i l’institut

Durant el curs 2011 / 2012 82 alumnes de 4 centre educatius han realitzat el curs de formació per a moure’s amb bicicleta per al ciutat

També s’han format 67 docents de 10 centres educatius per tal que puguin dur a terme l’activitat als seus respectius alumnes 

 

L’Ajuntament de Terrassa i l’associació Bicicleta Club de Catalunya han desenvolupat, durant el curs escolar passat, un seguit de d’activitats amb la finalitat de promoure l’ús de la bicicleta entre els estudiants de 6è de primària i de 1er de la ESO. Es traca de nens i nenes que es troben a la franja d’edat d’entre els 10 i 12 anys i que ja tenen una edat on poden començar a ser autònoms en els seus desplaçaments i la bicicleta pot ser un mitjà de transport ideal per anar a l’escola o a l’institut.

Vídeo

La principal activitat que s’ha dut a terme dins d’aquest projecte és la realització de cursos de formació dirigits als alumnes de les escoles terrassenques i que persegueixen els següents objectius:

  • Capacitar els alumnes amb les habilitats bàsiques per anar en bicicleta per la ciutat. Habilitat que van des de mantenir l’equilibri amb una sola mà per a poder fer indicacions, aprendre a mirar endarrere sense perdre la direcció de la bicicleta, aprendre a fer girs pronunciats, etc. 
     
  • Donar a conèixer als alumnes les senyalitzacions bàsiques de circulació per tal que puguin comprendre millor la mobilitat de la ciutat. 
     
  • Aprendre a percebre el risc i a preveure situacions de perill quan es va en bicicleta. 
     
  • Donar confiança als pares i mares que poden tenir reticències a deixar que els seus fills i filles circulin en bicicleta per la ciutat tots sols. 

 

Els cursos realitzats es composen de tres parts. En una primera part es fa una explicació teòrica de les normes de circulació bàsiques i d’altres consells per moure’s en bicicleta per la ciutat. Durant la segona fase del curs es fan unes proves de pràctica amb bicicleta en un espai tancat al trànsit per tal que els nens i nenes puguin comprovar les seves habilitats com a cicilistes i verificar que tenen les capacitats necessàries per a poder circular per l’àmbit urbà. En la última fase del curs es fa una sortida en bicicleta per al ciutat. Aquesta sortida es fa en grup i amb l’acompanyament de diversos monitors que vetllen per la seguretat dels nens. Els monitors també ajuden als alumnes a interpretar el trànsit segons les explicacions teòriques que han rebut anteriorment i practiquen les indicacions necessàries per a realitzar girs amb la bicicleta. Un cop superades totes les activitats del curs, els alumnes participants reben un diploma acreditatiu i un petit regal, consistent en una llanterna per a la bicicleta.

Durant el passat curs escolar, l’activitat es va dur a terme a 4 centre educatius, realitzant un total de 8 cursos i amb l’assistència de 82 alumnes.

L’activitat ha estat reconeguda com a bona pràctica per la institució europea Eltis, un portal d’Internet dedicat a la mobilitat a Europa. En el següent enllaç es pot consultar la informació publicada.  

 

Formació de formadors

Un altre aspecte que també s’ha treballat en el projecte és que s’han realitzat cursos de formació a formadors, principalment, professors dels centres educatius que han rebut un curs específic per a poder dur a terme l’activitat als seus respectius centre. 

Aquest activitat s’ha completat amb l’edició d’un manual dirigit als formadors del curs i que pretén facilitar la seva tasca en la realització dels diversos tallers que composen l’activitat. 

Durant el curs passat es van dur a terme 10 cursos de formació de formadors amb l’assistència de 67 docents dels centre educatius de Terrassa.

 

Activitat complementària al projecte de camí escolar

La mobilitat a l’entorn escolar és un aspecte que ja temps que molts ajuntaments i centres educatius estan impulsant per tal de treballar els valors de la mobilitat sostenible des de les edats de formació de infància i adolescència. 

Un dels projectes que més s’està impulsant des de l’àmbit municipal són els camins escolars. Es tracta de projectes que tenen un doble objectiu. Per una banda hi ha vessant tècnica, on s’analitzen les pautes de mobilitat d’un centre escolar i es fan un sèrie de propostes d’actuació que persegueixen la promoció de la mobilitat a peu i en bicicleta i també la millora de la seguretat viària a l’entorn de l’escola. 

Per altra banda, els projectes de camins escolars també tenen una vessant pedagògica i és que molt sovint, durant la fase de realització del camí escolar, també es fan activitats educatives on els i les alumnes participen activament per a aprendre a interpretar la mobilitat. 

L’activitat que s’ha desenvolupat a les escoles de Terrassa per a la promoció de l’ús de la bicicleta, és una activitat que encaixa perfectament dins de la vessant pedagògica que, com es comentava, també s’inclou en els projectes de camins escolars. 

De fet, d’altres municipis ja han desenvolupat activitats similars, com per exemple a Palau-Solità i Plegamans, on l’any 2008 es va dur a terme 15 cursos de formació per a circular en bicicleta a nois i noies dels centres educatius del municipi i als quals van assistir 260 alumnes. 

Aquesta activitat es va realitzar en el marc d’un projecte també impulsat pel BACC i que es va anomenar “Mou-te amb bici a l’institut” i que va permetre dur a terme cursos de formació a més de 30 municipis d’arreu de Catalunya. 

 

Els beneficis de treballar els hàbits de mobilitat durant l’adolescència

L’activitat desenvolupada a Terrassa, a part de promoure uns hàbits de mobilitat saludables i sostenibles, també té un important valor pedagògic perquè permet que els nens i nenes puguin començar a moure’s de manera independent cosa que reforça la seva autoestima i els permet anar adquirint el sentit de la responsabilitat i el civisme. 

Treballar els hàbit de mobilitat entre els infants i joves també els permet adquirir comportaments saludable. Per exemple, en el llibre “Camino escolar, pasos hacia la autonomia infantil”, editat pel Ministerio de Fomento, es mostra una dada interessant que relaciona la obesitat infantil amb els hàbits d’ús de la bicicleta. Segons aquest estudi, el grau de nens amb sobrepes és directament proporcional amb els hàbits d’ús de la bicicleta. 

 

Relació entre sobrepes infantil i ús de la bicicleta

Font: : International Obesity Taskforce (extret del llibre “Camino escolar, pasos hacia la autonomia infantil”, editat pel Ministerio de Fomento) 

 

Un altre estudi que fa aportacions interessants en matèria de mobilitat en la infància i adolescència és “L'autonomia di movimento dei bambini italiani” realitzat per l’equip investigador de Francesco Tonucci, un dels principals experts europeus en mobilitat infantil. Aquest estudi analitza les pautes de mobilitat dels infants italians i se n’extreuen dades curioses. Per exemple, a la pregunta que es fa als nens i nenes de com van a l’escola, en el cas dels alumnes de 5è de primària amb edats de 12 a 13 anys, només un 24,5% hi van sense acompanyants adults. A més a més de la resta que hi ven acompanyats, un 70% hi accedeixen en cotxe. 

En el cas d’Espanya, existeix un estudi realitzat per Attitudes i que porta per títol Los niños, la ciudad y la seguridad vial on també s’analitzen les pautes de mobilitat infantil a Espanya i no varien gaire dels resultats del cas Italia. El 70% dels infants espanyols van a l’escola acompanyats dels pares i un 36% dels pares afirmen que el seu fill va començar a anar sol a l’escola a partir dels 12 – 13 anys. Aquestes dades també demostren, doncs, que existeix una tendència a allargar l’edat en la que els nens i nenes comencen a tenir autonomia en els seus desplaçaments. A més a més, l’estudi també mostra que el fenòmen s’accentua a les gran ciutats, on no existeix tanta costum d’utilitzar el carrer com a espai de convivència com si que passa en ciutats i pobles més petits. 

També és interessant conèixer els motius pels quals els pares no deixen anar els seus fills sols a l’escola. Aquí s’observa que un 50% no els deixen anar sols per motius de seguretat i de tranquil•litat dels pares, un 22% ho fan per un tema de distància i un 8% per comoditat. En el cas dels que manifesten que el principal motiu per no anar sols és la distància, el fet de promoure la bicicleta com a mitjà de transport por ser un factor decisiu per a optar per aquest mitjà de transport. 

Dels diferents estudis que s’han comentat es pot extreure que el grau d’autonomia en la mobilitat dels infants no és gaire elevat, la qual cosa implica que molts d’ells van a l’escola en cotxe i acompanyats dels pares i, d’aquesta manera, resulta molt més complicat anar adquirint hàbits de mobilitat com el caminar i anar en bicicleta. 

La realització d’activitats en els centres educatius en la franja d’edat dels 9 als 13 anys per tal de promoure els hàbits de mobilitat autònoms resulta una eina essencial per a intentar canvia la tendència evidenciada pels diversos estudis que han analitzat la mobilitat en aquestes franges d’edat. També són eines claus per a vèncer les reticències que poden tenir alguns pares a deixar anar els seus fills i filles sols a l’escola. 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal