Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 27/08/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Prorrogat el termini que condiciona les ajudes estatals al transport públic al fet de disposar d’un Pla de mobilitat

 

Els municipis beneficiaris de les ajudes de l’Estat per al transport públic disposaran fins a l’1 de gener de 2014 per a dur a terme els seus plans de mobilitat urbana

 

L’any 2011 el Govern de l’Estat va aprovar la Llei d’Economia Sostenible, una Llei que inclou actuacions en un gran nombre d’àmbits i que té per objectiu impulsar un canvi de model productiu de l’economia espanyola. 

De tot el conjunt d’articles que s’integren a la Llei n’hi ha alguns que fan referència a la mobilitat i els transport, com per exemple l’article 102 que estableix que la concessió d’ajudes a les administracions locals destinades al transport públic urbà o metropolità es condicionarà a que les entitats beneficiàries disposin d’un Pla de mobilitat urbana (PMU). En el redactat original de la Llei es determinava que el termini màxim per a disposar d’un PMU i, per tant, de poder optar a les ajudes al transport públic era l’1 de gener de 2012.

Arran de la situació econòmica actual, molts municipis de l’Estat que es beneficien d’aquestes ajudes al transport públic no han pogut fer front a la despesa addicional que suposa la redacció d’un Pla de mobilitat urbana, per aquest motiu, des de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es va gestionar una esmena de la citada Llei d’Economia Sostenible. 

Fruit d’aquestes gestions, el passat 29 de juny es va aprovar la Llei 2/2012 dels Pressupostos Generals de l’Estat on es va incorporar una disposició addicional, la 31, on s’estableix un nou termini per a que els municipis beneficiaris de les subvencions al transport públic hagin redactat un PMU, concretament l’1 de gener de 2014. 

Des de la FEMP es valora molt positivament el fet que l’Administració General de l’Estat hagi concedit aquesta pròrroga, però també es fa una petició a les administracions locals que són beneficiàries de les ajudes de transport públic de l’Estat que duguin a terme els plans de mobilitat urbana amb la major brevetat possible. 

 

La Diputació de Barcelona ofereix suport als municipis per l’elaboració de Plans de mobilitat urbana 

Des de fa temps que existeixen diversos factors que han generat una creixent demanda per part dels ajuntaments per a realitzar plans de mobilitat. A Catalunya, un dels aspectes que més ha incidit en aquesta demanda creixent és la Llei de mobilitat, que obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i a les capitals de comarca a disposar d’un PMU. 

També en el cas concret de la província de Barcelona, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona obliga a la realització dels PMU als municipis de la RMB de més de 20.000 habitants. Per altra banda el Pla de Millora de la Qualitat de l’aire també obliga a la realització de plans de mobilitat als municipis situats dins de les zones d’especial protecció de l’atmosfera i que afecten a 40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. En total, a la província de Barcelona hi ha 56 municipis que tenen l’obligació de realitzar plans de mobilitat urbana. 

A aquesta requeriments cal afegir-hi les determinacions de la Llei d’Economia Sostenible, per a poder optar a les subvencions i ajudes per al transport públic. 

Totes aquestes normatives han generat que durant els últims anys s’hagi produït un increment de la demanda per part de les administracions locals per a realitzar els plans de mobilitat. Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona, es treballa en una línia de suport específic en mobilitat urbana, per tal de col•laborar amb els ajuntaments en la realització dels plans de mobilitat urbana. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal