Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 17/07/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

L’ATM aprova inicialment el Pla Director d’Infraestructures 2012-2020 de la Regió Metropolitana de Barcelona

En total es preveu una inversió de 13.760 milions d’euros, dels quals un 55% corresponen a inversions de la Generalitat i un 45% a inversions de l’Estat

Entre les actuacions més destacades s’hi troba la connexió del Trambaix i el Trambesòs pel centre de Barcelona, la finalització de la L9 i les inversions a la Xarxa de Rodalies

 

El passat 13 de juliol de 2012, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’Àrea de Barcelona va aprovar inicialment el Pla Director d’Infraestructures (PDI) pel període 2012 – 2020. Aquest document és el marc de referència per tal de planificar les infraestructures del transport públic necessàries en els propers anys a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i inclou les obres a realitzar per part de les diferents administracions amb competències en aquest àmbit, principalment la Generalitat de Catalunya i el govern de l’Estat. 

La inversió total prevista en el PDI és de 13.760 milions d’euros en vuit anys. D’aquesta quantitat, 7.586 M€ corresponen a inversions de la Generalitat de Catalunya, és a dir un 55% de la inversió total. El 45% restant (6.174 M€) corresponent a obres a càrrec del govern de l’Estat. Tenint en compte la situació econòmica actual, el nou PDI fa una reducció en les inversions d’un 16,5% respecte l’anterior PDI (2001 – 2009) que preveia una inversió total de 16.473 M€.

Val a dir, però, que moltes de les actuacions que s’inclouen a l’actual PDI ja formaven part de l’anterior PDI, és a dir que es tracta d’actuacions que no es van arribar a realitzar i que quedaven pendents de l’anterior Pla. De fet, del PDI 2001 – 2009 ja es troben en funcionament diverses actuacions que sumen un total del 16% de la inversió prevista inicialment. Un altre 60% de les actuacions previstes al PDI 2001 – 2009 es troben en execució i el 23% restant són actuacions que ja disposen d’un estudi informatiu o projecte executiu però que encara no s’han començat les obres. (Veure 8è informe de seguiment del PDI 2001 – 2009)

Gràcies a totes les mesures que s'inclouen al PDI, l'ATM espera que es produeixi un progressiu canvi modal del vehicle privat cap al transport públic, que segons el propi document es xifra en un 8,4% més d'usuaris del transport públic en el repartiment modal. També s'espera millorar l'eficiència energètica de la mobilitat, reduint un 12% el consum d'energia i reduint també un 12% els gasos contaminants emesos a l'atmosfera. 

 

Ampliacions de  la xarxa de metro i ferrocarril per a una major connectivitat i millor eficiència de la xarxa

Les actuacions que proposa el PDI pel que fa a ampliació de la xarxa de metro i FGC, tenen l’objectiu de fer arribar aquest transport pública a més gent, però sobretot, de crear més punts de connexió a la xarxa. Les principals actuacions que es plantegen dur a terme fins l’any 2020 són les següents:

 • Finalització de la L9, connectant el ramal del Barcelonès Nord amb el tram que ja s’està construint a la zona del Baix Llobregat. 
 • Perllongament de la L4 de metro, de la Pau, on finalitza actualment, fins a la Sagrera.  
 • Perllongament de la L3 de metro en els seus dos extrems, per una banda l’ampliació des de Zona Universitària a Esplugues de Llobregat i per l’altre extrem des de Trinitat Nova a Trinitat Vella. 
 • Perllongament de la línia de FGC connectant el final de la línia Llobregat – Anoia (Pl. Espanya) amb l’estació de Gràcia de la línia del Vallès de FGC, que permetrà operar tota la xarxa de FGC de manera integrada. 
 • Finalització del perllongament de FGC a Sabadell i Terrassa. Aquestes dues actuacions es troben ja en execució i el PDI preveu la seva finalització. 

 

El PDI també incorpora d’altres actuacions de les quals no es preveu que  puguin començar les obres, però si que se’n puguin elaborar els respectius projectes executius. Aquestes actuacions són les següents:

 • Perllongació de la L3 del metro fins a Sant Feliu de Llobregat
 • Perllongació de la L2 del metro fins al Parc Logístic
 • Perllongació de la L1 del metro fina al Prat de Llobregat i en l’altre extrem fins a l’estació de Badalona
 • Nou túnel ferroviari a la serra de Collserola (túnel d’Horta), i perllongament de FGC des de pl. Catalunya cap a Glòries, nord de Barcelona i el Vallès. 

 

Pel que fa a la xarxa del tramvia, també es preveu anar ampliant la seva xarxa actual. Una de les actuacions destacades en aquest sentit és la connexió prevista del Trambaix i del Trambesòs pel centre de Barcelona, tot i que el PDI no en defineix el traçat exacte i en delega la decisió a posteriors estudis específics. L’altre actuació que es preveu executar és el pas per Laureà Miró a la T3 a Esplugues de Llobregat i que permetrà escurçar el trajecte actual.

També s’inclouen d’altres actuacions a projectar, tot i que no se’n preveu la seva execució. Aquestes actuacions són:

 • Ampliació de la T-4 del Trambesòs fins al Port de Badalona 
 • Ampliació de la T-3 del Trambaix fins al centre de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta actuació va condicionada al soterrament de les vies del tren del centre de Sant Feliu, actuació que depèn del govern de l’Estat. 
 • Creació d’una nova línia de tramvia entre UAB i Montcada i Reixac. 

 

El PDI fa un especial èmfasi a les inversions a realitzar a la xarxa de Rodalies que actualment depèn d’ADIF. De fet, el Ministeri de Foment ja va elaborar un pla d’infraestructures per la xarxa de Rodalies de Barcelona que suposava una inversió d’uns 5.000 M€. L’execució d’aquest pla, però, es troba molt endarrerida, per aquest motiu, el PDI incorpora moltes de les actuacions ja incloses en el Pla de Rodalies. 

Sens dubte, l’obra més important prevista per la xarxa de Rodalies és la connexió amb l’aeroport, una obra que ja està adjudicada i que també ha estat llargament reivindicada per les administracions catalanes per tal de potenciar l’aeroport de Barcelona. 

A més a més també s’inclouen d’altres actuacions del Pla de Rodalies com són:

 • Nova línia Castelldefels – Cornellà
 • Duplicació de la via entre Arenys de Mar i Blanes
 • Duplicació de la via entre Montcada i Vic
 • Túnel de Montcada, que permetrà un estalvi important en el trajecte de la línia que fins a Manresa. 
 • Soterrament de la via a Sant Feliu de Llobregat
 • Soterrament de la via a L’Hospitalet de Llobregat al barri de la Torrassa
 • Soterrament de la via a Montcada i Reixac

 

També es preveu projectar d’altres actuacions rellevants, com la línia orbital, que uneix les principals ciutats de la segona corona metropolitana. 

El PDI també inclou un apartat específic per als intercanviadors ja que permeten incrementar la connectivitat de la xarxa i també s’inclouen en aquest apartat diversos aparcaments de dissuasió a estacions de ferrocarril com a mesura per a fomentar el canvi modal del vehicle privat cap al transport públic. 

Actuacions del PDI a la xarxa de metro

Actuacions del PDI a la xarxa de metro

Actuacions del PDI a la xarxa de FGC

Actuacions del PDI a la xarxa de FGC

Actuacions del PDI a la xarxa de tramvia

Actuacions del PDI a la xarxa de tramvia

Actuacions del PDI a la xarxa de Rodalies

Actuacions del PDI a la xarxa de Rodalies

 

Transport públic per carretera, més plataformes reservades per al bus

El PDI també te en compte les infraestructures destinades al transport públic per carretera, tot i que en proporció a les infraestructures destinades als modes ferroviaris, només es destina un 3% del total del pressupost a les inversions al transport públic per carretera. 

Entre les principals actuacions que s’inclouen al PDI s’hi troba la creació de noves plataformes reservades per al bus, com per exemple les que es preveu construir a la carretera C-245 (Cornellà - Sant Boi - Castelldefels), a l’Eix de Caldes i al marge esquerre del Besòs.  

També es preveu la finalització del carril bus VAO de la C-58, que entrarà en funcionament el proper mes d’octubre de 2012 i també es preveu la construcció d’un carril bus VAO a la B-23. 

D’altres actuacions orientades a millorar l’explotació de la xarxa de busos interurbans a la Regió Metropolitana de Barcelona són la creació de centres d’operacions centralitzats al Baix Llobregat i Barcelonés Nord i la creació d’aparcaments de dissuasió vinculats a les estacions d’autobusos. 

 

Millorar les infraestructures i serveis existents

El PDI que s’ha aprovat inicialment també fa una aposta molt important pel manteniment i millora de les infraestructures i serveis existents i un 29% del pressupost total del PDI es destina a actuacions d’aquesta tipologia. En concret, en aquest capítol s’hi aportaran fins a 3.985 M€, el que suposa més del doble del que es va invertir en l’anterior PDI 2001 – 2009 (1.380,8 M€) i que suposava un 8% del pressupost total del PDI anterior. 

Les principals actuacions que es duran a terme en millora i manteniment seran: 

 • Millores de les infraestructures i estacions, amb especial atenció a les millora d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. 
 • Actuacions en sistemes de control i instal•lacions
 • Actuacions en tallers i cotxeres per al manteniment del material mòbil.
 • Adquisició de nou material mòbil per tal de renovar la flota actual.   

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal