Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 09/07/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Montmeló ja disposa del Pla de mobilitat urbana

L'alcalde de Montmeló, Antoni Jesús Guil, va rebre, el passat divendres 6 de juliol, el pla de mobilitat del municipi. El lliurament va anar a càrrec del diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Alberto Villagrasa, ja que el pla de mobilitat s’ha redactat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona

Principal objectiu: pacificar el trànsit al centre de la ciutat

De les 35 actuacions que es proposen i programen en aquest pla, una de les més importants és la creació d’una zona de pacificació del trànsit al centre de la ciutat. Aquesta zona estarà delimitada pels carrers Doctor Robert, Anselm Clavé-Poeta Joan Maragall, Lluís Companys, carrer Primer de Maig i carrer Vic. El principal objectiu de crear aquesta zona és pacificar el trànsit en aquest punt i donar prioritat al vianant millorant, així, la seguretat viària. A més a més es guanyarà en qualitat de l’espai públic cosa que contribuirà a la dinamització comercial i social del centre urbà. 

Un altre objectiu de la zona de pacificació del centre és evitar el trànsit de pas pels carrers més cèntrics. Amb aquesta actuació l’opció més ràpida per travessar el municipi de Montmeló serà la d’utilitzar les vies perimetrals evitant, així, el seu pas pel mig del nucli urbà.

La posada en funcionament de la zona de pacificació del trànsit comportarà una redistribució de l’aparcament regulat en calçada. Es crearan noves places d’aparcament als carrers perimetrals del centre urbà, per compensar la pèrdua de places d’aparcament dels carrers cèntrics. 

Pel que fa a la circulació en vehicle privat, es jerarquitzarà la xarxa viària, definint els carrers que conformen la xarxa bàsica del municipi. També es realitzarà un pla de sentits únics amb l’objectiu de millorar la fluïdesa del trànsit al conjunt del municipi i es durà a terme un pla de senyalització per tal de millorar algunes interseccions. 

En matèria d’aparcament, com ja s’ha comentat anteriorment, es crearan noves zones regulades d’aparcament en calçada i també s’implantaran aparcaments dissuasoris al voltant del centre urbà.

Totes aquestes actuacions es duran a terme amb l’objectiu de fomentar el canvi modal del vehicle privat cap a mitjans de transport més sostenibles i eficients com són el transport públic, la bicicleta o la mobilitat a peu. Val a dir que Montmeló és un municipi compacte on la majoria de desplaçaments urbans es poden realitzar a peu amb menys de 15 minuts per la qual cosa es vol potenciar aquest mode de transport. 

D’altres propostes destacades que s’integren al Pla de mobilitat de Montmeló fan referència a la millora dels guals i passos de vianants per tal que el 100% estiguin adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. També es pretén millorar els itineraris d’accés als centres escolars, així com la construcció de dues passarel•les per a vianants i ciclistes, una sobre el riu Congost, que ja s’està executant i que permetrà connectar millor el Montmeló amb els polígons industrials de Montornès del Vallès, i l’altre sobre el riu Besòs i que permetrà connectar els polígons industrials de Can Busquerons i Pla del Viver. 

Plànol de propostes del pla de mobilitat de Montmeló

Plànol de propostes del pla de mobilitat de Montmeló

 

Montmeló és un dels municipis obligats a realitzar un pla de mobilitat

El pla de mobilitat de Montmeló també servirà per donar resposta al marc legal vigent que determina que el municipi vallesà té la obligatorietat de disposar d’un pla de mobilitat urbana. A la província de Barcelona hi ha tres normatives que tenen implicacions a nivell de mobilitat urbana: 

 

  • La Llei de la mobilitat, d’àmbit català i que obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i als municipis que són capital de comarca a redactar un pla de mobilitat urbana. 
     
  • El Pla de millora de la qualitat de l’aire, que en l’àmbit de les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica es determina també la necessitat de realitzar un pla de mobilitat urbana, com a mesura per a reduir la contaminació atmosfèrica. Val a dir que les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica engloben un total de 40 municipis al voltant de la ciutat de Barcelona, on es troba inclòs el municipi de Montmeló. 
     
  • El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest pla, que és per l’àmbit de la RMB, obliga a les ciutats de més de 20.000 habitants a realitzar un pla de mobilitat urbana. 

 

Degut a aquestes tres normatives de referència en l’àmbit de la mobilitat actualment hi ha 56 municipis a la província de Barcelona que tenen l’obligació de realitzar plans de mobilitat urbana. D’aquests 56, un 68% ja l’han realitzat o l’estan realitzant amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona

 

Les línies de treball en matèria de mobilitat a la Diputació de Barcelona

Com s’ha comentat anteriorment el Pla de mobilitat de Montmeló s’ha dut a terme amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. Entre d’altres coses, el pla de mobilitat s’ha cofinançat entre la Diputació de Barcelona, que ha assumit el 80% del cost del pla i l’Ajuntament  que n’ha assumit l’altre 20%. 

Dins d’aquesta línia de suport als municipis en mobilitat urbana, la Diputació ha elaborat, en els darrers 3 anys, plans i estudis de mobilitat a 66 municipis i actualment s’està treballant en la redacció de 50 estudis i plans. 

 

Per més informació:

 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal