Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 28/06/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Olesa de Montserrat presenta el Pla de mobilitat urbana a la ciutadania

Una de les principals línies de treball serà potenciar la mobilitat a peu com a mitjà de transport principals en els desplaçaments interns al municipi

 

El passat divendres 8 de juny es va presentar el pla de mobilitat urbana d’Olesa de Montserrat, un document que ha estat impulsat per l’Ajuntament i que ha comptat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. Es culmina, així, tot un procés de treball que es va iniciar l’any 2009 amb la signatura d’un conveni de col•laboració entre Ajuntament i Diputació de Barcelona, un procés que ha passat per diverses fases, primerament es va analitzar la situació de mobilitat del municipi per tal de fer-ne una diagnosi encertada i posteriorment es va  elaborar un pla d’actuació que s’anirà aplicant entre l’any 2012 i el 2016. 

Prèviament a la presentació del pla, aquest es va aprovar en el Ple de l’Ajuntament el passat dia 5 de juny. Es tracta, doncs, d’un document que compta amb un impuls institucional i polític important. 

Properament, el pla es publicarà oficialment i s’obrirà un termini d’informació pública on es podran presentar les al•legacions que es considerin oportunes. Amb el recull de les al•legacions i modificacions que calguin, aquestes s’inclouran en el Pla de mobilitat i es redactarà la memòria ambiental. Es farà arribar el Pla de mobilitat urbana juntament amb la memòria ambiental a l’ATM (autoritat responsable de la mobilitat a la Regió metropolitana de Barcelona) i a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya. Ambdues autoritats hauran d’emetre els respectius informes favorables sobre el Pla. Finalment, des de l’Ajuntament es realitzarà l’aprovació definitiva del Pla de mobilitat urbana.

 

Moment de la presentació del Pla de mobilitat urbana a la ciutadania

Moment de la presentació del Pla de mobilitat urbana a la ciutadania (Font: Ajuntament d'Olesa de Montserrat)

 

Les propostes del pla: el vianant com a protagonista

A Olesa de Montserrat, de tots els desplaçaments que tenen per origen i destinació el propi municipis, 3 de cada 4 es fan a peu. Per això, un dels principals objectius del pla de mobilitat d’Olesa és millorar les condicions de mobilitat dels vianants. Olesa de Montserrat, com la majoria de ciutats mediterrànies, és una ciutat compacta, que concentra la major part d’activitats al centre urbà i on la majoria de desplaçaments es poden realitzar a peu amb menys de 15 o 20 minuts.  

La gestió de la mobilitat als centres urbans esdevé una tasca complexa. Un dels temes claus en aquests espais és facilitar l’accés, tant a peu com amb cotxe, ja que es tracta de punts que atreuen una gran quantitat de visitants. Alhora són zones on l’espai públic és un bé escàs i cal donar-li un ús que millori la qualitat i la comoditats dels visitants i on els vianants puguin caminar i passejar amb comoditat i tranquil•litat. 

Per tal de donar una solució a aquestes necessitats una de les propostes del pla de mobilitat és potenciar el centre de la ciutat com a zona de prioritat per a vianants, on l’accés en vehicle privat sigui limitat només a veïns i vehicles de càrrega i descàrrega en els horaris delimitats per a transport de mercaderies. Un dels carrers que més es vol potenciar per als vianants és el C/ Anselm Clavé que passaria a ser un carrer de plataforma única de prioritat per a vianants. 

Per tal de potenciar el centre urbà com a espai per a vianants, també és necessari canviar el sentit de circulació d’alguns carrers i crear carrers d’un sol sentit de circulació. D’aquesta manera s’eviten les rutes de pas pels carrers cèntrics de la ciutat i es concentra el trànsit de vehicles per la xarxa bàsica de mobilitat. 

Pel que fa a la mobilitat en transport públic, una de les primeres actuacions que es durà a terme és estudiar tots els serveis de transport del municipis: bus urbà, bus interurbà i FGC per tal que els horaris estiguin el màxim de coordinats possible i es faciliti la intermodalitat dels viatgers que es desplacen amb transport públic a d’altres municipis del voltant. 

 

Procés de participació ciutadana exemplar

Un altre aspecte a destacar del pla de mobilitat urbana d’Olesa de Montserrat és l’important procés de participació que s’ha realitzat en paral•lel a l’elaboració tècnica del pla. Aquesta participació s’ha organitzat en tres línies de treball diferents. 

En primer lloc s’ha promogut la informació i transparència en el procés d’elaboració del pla. Per a aquest objectiu es va habilitat una pàgina al lloc web de l’Ajuntament on es podien anar consultant tots els documents del pla de mobilitat. 

En segon lloc s’ha realitzat un treball dirigit al conjunt de la ciutadania i que s’ha concretat en diverses sessions de treball que es van dur a terme tant a la fase de diagnosi, per tal d’identificar els principals problemes de mobilitat de la ciutat, com a la fase de propostes que van servir per proposar diverses solucions als problemes identificats prèviament. 

Per últim, la participació també es va treballar a nivell polític i institucional, creant una comissió interna dins de l’Ajuntament que va permetre la comunicació entre els diferents departaments implicats en les propostes del pla de mobilitat. 

 

La necessitat d’elaborar plans de mobilitat urbana

El pla de mobilitat d’Olesa de Montserrat també servirà per donar resposta al marc legal vigent que determina que Olesa de Montserrat té la obligatorietat de disposar d’un pla de mobilitat urbana. A la província de Barcelona hi ha tres normatives que tenen implicacions a nivell de mobilitat urbana. 

 

  • La Llei de la mobilitat, d’àmbit català i que obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants i als municipis que són capital de comarca a redactar un pla de mobilitat urbana. 
     
  • El Pla de millora de la qualitat de l’aire, que en l’àmbit de les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica es determina també la necessitat de realitzar un pla de mobilitat urbana, com a mesura per a reduir la contaminació atmosfèrica. Val a dir que les zones 1 i 2 de protecció atmosfèrica engloben un total de 40 municipis al voltant de la ciutat de Barcelona, tot i que Olesa de Montserrat no es troba entre ells. 
     
  • El Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest pla, que és per l’àmbit de la RMB, obliga a les ciutats de més de 20.000 habitants a realitzar un pla de mobilitat urbana. Precisament aquesta condició es compleix a Olesa de Montserrat, al tenir quasi 24.000 habitants, per tant, és un dels municipis que té la obligatorietat de realitzar un pla de mobilitat urbana. 

 

Degut a aquestes tres normatives de referència en l’àmbit de la mobilitat actualment hi ha 56 municipis a la província de Barcelona que tenen l’obligació de realitzar plans de mobilitat urbana. D’aquests 56, un 68% ja l’han realitzat o l’estan realitzant amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona

 

Més informació:

Informació sobre els plans de mobilitat a la província de Barcelona

Informació sobre normativa de l’àmbit de la mobilitat

 

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal