Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 22/06/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Jornada sobre mobilitat als centres comercials urbans

 

El passat dijous dia 21 de juny es va celebrar la VIII jornada tècnica de mobilitat: la gestió de la mobilitat als centres comercials urbans, i va comptar amb l’assistència d’unes 275 persones. Aquesta jornada es va organitzar conjuntament entre l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local i el Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’abordar el tema de l’accés als centres comercials urbans tant des de la perspectiva de la gestió de la mobilitat com des de la dinamització comercial. Les ponències presentades durant la jornada es poden consultar en el següent enllaç 

L’acte també va servir per a presentar el llibre L’aparcament en els espais comercials urbans, una publicació realitzada per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu presentar un recull d'eines i bones pràctiques que contribueixin a solucionar problemàtiques en matèria d'estratègies d'aparcament i la seva relació amb el comerç. Alhora també és un model teòric que facilita la modernització i reorganització d'una estructura municipal d'aparcaments ja existents i del seu impacte en el comerç urbà.

La primera ponència va anar a càrrec de la Sra. Paloma Sánchez-Contador, cap de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local que va remarcar la importància de conjugar els diferents mitjans de transport en els centres comercials urbans. En aquest sentit es va destacar la importància d’utilitzar la gestió de l’aparcament com una eina reguladora de la mobilitat i també la necessitat de disposar de plans de mobilitat urbana que analitzin el tema de la mobilitat amb una visió general del municipi. 

A continuació va intervenir la Sra. Maite Bosch, cap del Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona. La seva ponència va ressaltar la importància de la participació del sector del comerç en el moment en que es comença un pla per a millorar la mobilitat als centres comercials urbans ja que permet salvar les reticències al canvi que es poden produir a l’inici d’actuacions en l’espai públic que molt sovint impliquen pèrdua de llocs d’aparcament. 

Per acabar el primer bloc de la jornada també prendre al paraula el Sr. José Maria Ezquiaga, arquitecte i urbanista. Es va destacar el paper clau que juga el comerç urbà en la construcció de centralitats urbanes i va posar en qüestió que el model de grans hipermercats situats a les perifèries de la ciutat ja que, segons Ezquiaga, no encaixa en el model de ciutats catalanes, que són molt compactes i diversificades. En aquest sentit es va destacar la importància d’incorporar les previsions comercials en els documents de planificació, especialment en la planificació urbanística. 

El segon bloc de la jornada es va dedicar a conèixer de primera mà diverses experiències municipals en gestió de centres comercials urbans. En aquest sentit es van seleccionar diversos municipis de tamanys diferents i amb realitats, també molt diferents. El primer a intervenir va ser el Sr. Ramón Serra, regidor d’urbanisme de Navarcles. El Sr. Serra va presentar el projecte de regulació d’aparcament mitjançant disc horari que s’ha implantat al seu municipi i que ha permès que les places d’aparcament de la zona comercial no s’ocupen per vehicles aparcats durant llarga estona sinó que es destinin als veïns i veïnes que realitzen compres o gestions al centre urbà. 

Seguidament va ser el torn de Castellar del Vallès. El Sr. Joan Alonso Casajoana, cap de la Policia Local de Castellar del Vallès va presentar el projecte de gestió de l’aparcament al seu municipi, que es basa, principalment en un aparcament soterrat i una sèrie de carrers amb zona blava. En aquest sentit, es va ressaltar la importància de gestionar de manera conjunta, tant la zona blava com l’aparcament soterrat, per tal de prioritzar l’aparcament soterrat. 

La següent experiència presentada va ser la d’Igualada, que va explicar el projecte que s’ha dut a terme al municipi per tal de gestionar l’accés al centre comercial mitjançant càmeres de vídeo. El projecte va ser presentat pel Sr. Marc Pujol, enginyer tècnic de l’Ajuntament. Val a dir que Igualada ha anat creant un conjunt d’itineraris per a vianants i un centre urbà exclusiu per a vianants. Per tal de regular l’accés a aquesta zona per a vianants es van implantar un conjunt de pilones retràctils que permetien el pas només als vehicles autoritzats. Aquest sistema, en els carrers menys comercials té un bon funcionament, però en els carrers amb més entrada i sortida de vehicles, les pilones generaven problemes de manteniment amb el conseqüent cost econòmic. Per aquest motiu l’Ajuntament va decidir implantar un sistema de control d’accés mitjançant càmeres fotogràfiques, que ha permès passar dels 15.000 € / any de cost de manteniment de les pilones a 3.000 € / any que es té amb un sistema mixt de pilones i cameres de control. El Sr. Pujol també va remarcar la necessitat de dur a terme una àmplia campanya de comunicació en canvis d’aquest tipus per tal que la ciutadania entengui el sistema i no es vegi com una acció feta només amb afany recaptatori. 

També es va presentar l’experiència de Premià de Mar, a càrrec del Sr. Jordi Lluch, gerent de Prímilia. El municipi del Maresme ha desenvolupat una pla integral d’aparcament amb la intenció de regular de manera coordinada tots els espais d’aparcament del municipi. S’ha establert una política de preus per tal de fomentar la major ocupació dels aparcament soterrats i també s’han establert diverses modalitat de regulació de la zona blava tenint en compte les especifitats de cada barri, per exemple, els barris propers a la platja, que en determinats moments de l’any reben una gran pressió d’aparcament als seus carrers. 

El tercer i últim bloc de la jornada es va dedicar a conèixer experiències de gestió d’aparcaments des de diferents perspectives: la gestió per part del propi Ajuntament, la gestió per part de les operadores. El Sr. Joan Miró, director tècnic de GINTRA de l’Ajuntament de Mataró va explicar l’experiència pública en la gestió integral dels aparcaments. Es va posar èmfasis en que la tendència en ciutats mitjanes i grans com Mataró ha de ser d’anar traslladant l’aparcament de l’espai públic cap als aparcament soterrats, per tal de destinar l’espai públic a d’altres usos més comunitaris. El Sr. Miró també va destacar la necessitat de disposar d’un bon inventari del nombre de places d’aparcament disponibles a la ciutat com a pas previ per dur a terme polítiques d’aparcament encertades i eficients. 

L’experiència privada en la gestió d’aparcaments va anar a càrrec del Sr. Alfred Morales, director de gestió territorial de SABA Aparcaments, SA. Des del punt de vista de les operadores també es va posar èmfasi en que cal analitzar molt bé la viabilitat de la construcció d’un nou aparcament en un municipi i que és necessari assegurar que hi ha una demanda real que faci viable la inversió privada. El ponent també va explicar que el sector dels aparcaments està força saturat i que cal cercar noves modalitats de negoci com per exemple els aparcaments park & ride, l’aplicació de les noves tecnologies a l’aparcament, la recerca de noves modalitats de pagament i de tarifes, la incorporació progressiva de serveis per a vehicles elèctrics, entre d’altres. 

Per últim el Sr. Manuel Pineda de l’empresa DOYMO va explicar algunes experiències en la implantació i gestió d’aparcaments. Es va citar, per exemple, el cas de Sant Cugat, que ha fet una important aposta per la vianalització del centre urbà i que això ha suposat un increment del 35% del nombre de vianants que passen pels carrers del centre. En aquest sentit, el Sr. Pineda va destacar la necessitat d’integrar les polítiques d’aparcament dins d’un marc més ampli de planificació com és el Pla de mobilitat urbana i que, per força, si es vol promoure un model de mobilitat sostenible cal aplicar mesures, tant de promoció dels mitjans de transport més sostenibles, com aplicar, també, mesures de control i regulació de la mobilitat en cotxe. 

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal