Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 31/05/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Pla per pacificar el trànsit a Vilanova i la Geltrú

 

Les primeres actuacions del pla es començaran a aplicar el mes de juny i consistiran en alguns canvis de sentit dels carrers del centre

Les propostes del pla de pacificació han estat consensuades amb les associacions de veïns i també amb el Forum de mobilitat

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha aprovat un pla per tal de pacificar la circulació del centre de la ciutat.  Les principals mesures del pla tenen a veure amb la reordenació de al circulació pels carrers del centre de la ciutat i es pretén redireccionar el trànsit de pas per tal que els vehicles no circulin pels carrers més estrets del centre sinó que ho facin per carrers més perifèrics i que admeten millor el trànsit de vehicles. 

L’objectiu que persegueix l’Ajuntament amb aquest pla és crear una gran àrea al centre de la ciutat destinada als vianants i ciclistes i que alhora actuï com a pol de dinamització social i comercial de la ciutat. 

La zona que s’inclou en el pla de pacificació del centre de Vilanova i la Geltrú està delimitada pels següents carrers: 

 

  • Al sud: carrer de l’Havana i carrer Tetuan
  • A l’oest: Rambla de Salvador Samà i C/ del Pare Garí
  • Al nord: C/ Tarragona, C/ Miquel Guansé i Ronda Ibèrica
  • A l’est: Raval de la Pastera, C/ de la Unió i també C/ Sitges i C/ Barcelona.

 

Àmbit de la zona de pacificació del trànsit a Vilanova i la Geltrú

Àmbit de la zona de pacificació del trànsit a Vilanova i la Geltrú

Dins d’aquest àmbit l’Ajuntament fa temps que està realitzant actuacions de millora del nucli antic, tant pel que a fa a la mobilitat com a l’urbanisme i la dinamització social i comercial del centre. 

De fet, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú porta treballant en la pacificació del centre de la ciutat des de l’any 2008 i amb el pla que s’ha aprovat recentment s’espera poder accelerar el conjunt d’actuacions previstes per a millorar la mobilitat del nucli antic. 

 

Canvis de sentit de circulació per evitar el trànsit de pas

Les actuacions més destacades que es duran a terme durant el mes de juny són, principalment, d’ordenació de la xarxa viària. Està previst que el C/ Pere Garí, passi a ser de doble sentit de circulació i que serveixi com a via de pas pels moviments nord – sud de la ciutat i així descongestionar el carrer Santa Anna que, per la seva amplada no permet un trànsit de pas amb fluïdesa i seguretat. 

De la mateixa manera es canviaran alguns dels sentits de circulació del centre de la ciutat de tal manera que el trànsit de pas es desviï cap a les vies perifèriques del nucli antic. L’objectiu d’aquests canvis de direcció és que no hi hagi itineraris directes que permetin travessar el centre urbà per dins del nucli pacificat, sinó que aquest tipus de trànsit es redireccioni cap a les vies perifèriques pensades per a aquesta finalitat. 

 

Actuacions acordades amb els agents socials de la ciutat

Un fet important de les actuacions que té previst dur a terme l’Ajuntament durant el proper mes de juny és que aquestes s’han treballat i acordant conjuntament amb els agents socials de la ciutat, especialment amb els veïns i comerciants de la zona. A més a més les mesures també s’han presentat al Fòrum de mobilitat de la ciutat que hi ha donat el vist-i-plau. 

 

Primers passos cap al pla de mobilitat

El Pla de pacificació del trànsit al centre de la ciutat que està impulsant l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú servirà, també, per a començar a definir les propostes que s’integraran al Pla del mobilitat urbana de tota la ciutat que el consistori ha començat a desenvolupar amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. 

Actualment, el pla de mobilitat es troba en fase de redacció i així que s’avanci en els treballs de recollida d’informació i diagnosi es podran començar a perfilar les principals actuacions que hauran de definir el model de mobilitat de la ciutat de Vilanova i la Geltrú i molt especialment de la mobilitat al centre de la ciutat. 

 

La gestió de la mobilitat als centres urbans, un repte per a la majoria de municipis

La gestió de la mobilitat als centres urbans sempre és una tasca complexa ja que normalment els centres urbans es caracteritzen per una important concentració d’activitats, tant lúdiques com comercials, i per tant, per una considerable necessitat de mobilitat. 

Conjugar la mobilitat amb l'activitat comercial no resulta gens fàcil. La facilitat d’accés als centres urbans és clau per a la competitivitat del comerç però la confluència d'usuaris que accedeixen al centre amb diferents mitjans de transport converteixen l'espai públic en un bé limitat. Per a donar resposta a totes aquestes demandes esdevé necessària una planificació integral que ordeni i gestioni l'espai dels centres urbans en funció de les necessitats comercials, però també donant una solució als diferents mitjans de transport. 

La gestió de l’aparcament als centre urbans i també al seu entorn és un element clau per tal de definir el model de mobilitat que es vol per als centres urbans. 

El cas de Vilanova i la Geltrú és un exemple dels reptes que han d’afrontar la majoria de municipis en la gestió de la mobilitat al seus centres urbans. Per aquest motiu des de la Diputació de Barcelona s’ha organitzat per al proper 21 de juny una jornada que es dedicarà exclusivament a la gestió de la mobilitat als centres urbans, fent un èmfasi especial en la gestió de l’aparcament. 

Més informació sobre la jornada sobre la gestió de la mobilitat als centre urbans. 

 

 

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal