Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 25/05/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La nova xarxa de busos a Barcelona comença a funcionar a partir de l’octubre

 

L’Ajuntament preveu implantar progressivament la xarxa ortogonal de busos, que tindrà 17 línies verticals, 8 d’horitzontals i 3 de diagonals. 

Es millora l’eficiència de la xarxa: el nou disseny de la xarxa incrementarà freqüència de pas i velocitat, però no caldrà afegir ni nous vehicles

 

L’Ajuntament de Barcelona ha fet públic aquest mes de maig que té previst redissenyar completament  la xarxa d’autobusos de Barcelona amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència, la freqüència de pas i la comprensió per par de l’usuari. El nou disseny de la xarxa incorporaria la idea de les línies ortogonals, és a dir, organitzades en forma de quadrícula. El conjunt de la xarxa es composaria de 17 línies verticals, 8 línies horitzontals i 3 línies diagonals.

Nota de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 

Plànol de la xarxa ortogonal de bus

Plànol de la futura xarxa ortogonal de bus a Barcelona

 

La xarxa de bus actual

La ciutat de Barcelona disposa de servei de transport públic des de l’any 1906 i al llarg dels més de 100 anys d’història, la xarxa de busos ha anat evolucionant per donar resposta a les necessitats creixents de transport públic de la ciutat. Això ha provocat, amb el temps, que la xarxa de busos s’hagi dissenyat per cobrir necessitats concretes, però això ha anant creant determinades ineficiències al conjunt del sistema, com per exemple superposicions de línies, trajectes que es realitzen de forma duplicada amb d’altres mitjans de transport com el metro o tramvia o, simplement, una xarxa força difícil d’entendre per part de l’usuari no habitual.

En els darrers anys, el bus, ha anat perdent atractiu de cara als usuaris, tal i com ho demostra l’evolució lleugerament a al baixa del nombre de passatgers dels darrers anys, que prefereixen d’altres mitjans de transport com el metro i tramvia que si que han tingut un increment de passatgers. 

Evolució del nombre de passatgers del bus a Barcelona (en milions de passatgers)

Evolució del nombre de viatgers de la xarxa de bus de Barcelona, en milions de passatgers. Font: ATM

Aquesta manca d’atractivitat té molt a veure amb una velocitat comercial que és força baixa i que fa que el temps necessari per a realitzar els trajectes urbans no sigui gaire competitiu respecte d’altres mitjans de transport com el metro, bicicleta o moto. Actualment la velocitat comercial del bus de Barcelona és aproximadament de 12 km/h, molt per sota del tramvia, que circula a 17 km/h de mitjana i que el metro que es situa en els 25 km/h. 

Per tal de canviar aquesta tendència negativa del bus en els darrers anys l’Ajuntament de Barcelona ha iniciat aquesta reforma de la xarxa de busos.

 

Antecedents de la xarxa ortogonal de busos

De fet, la proposta realitzada per l’equip de govern de l’Ajuntament no és nova ja que fa uns quants anys que es planteja la possibilitat de reorganitzar la xarxa de busos de manera ortogonal. L’any 2004, TMB conjuntament amb BCN Ecologia van elaborar un treball on s’analitzava la possibilitat d’implantar la xarxa ortogonal de busos a Barcelona. Aquest estudi plantejava 9 línies horitzontals, 17 línies verticals i tres línies diagonals, un plantejament molt similar a la proposta realitzada per l’Ajuntament de Barcelona.

Posteriorment, la idea de la xarxa ortogonal va passar en un segon terme, i d’altres projectes de mobilitat van prendre el protagonisme, com per exemple l’ampliació de les línies 2 i 5 del metro i l’ampliació del tramvia i la implantació del Bicing. 

L’any 2010, l’Ajuntament de Barcelona va tornar a posar  sobre la taula la implantació de la xarxa ortogonal que es va batejar amb el nom de RetBus i que plantejava menys línies, tant verticals com horitzontals, respecte al projecte original. 

Amb el canvi de govern a l’Ajuntament de Barcelona el projecte va quedar aturat fins que aquest mes de maig l’equip del govern municipal ha anunciat la seva voluntat de tirar-lo endavant, però amb canvis significatius respecte l’anterior RetBus, principalment perquè s’incorporen més línies horitzontals i verticals i també es plantegen les línies diagonals que no havia previst el projecte RetBus de l’anterior equip de govern.

 

La proposta actual de xarxa ortogonal

La proposta de la nova xarxa de busos contempla una organització de les diferents línies de forma ortogonal, és a dir en forma de quadrícula. En conjunt de la xarxa s’integraria per 17 línies verticals, 8 d’horitzontals i 3 de diagonals, aprofitant els principals eixos viaris de la ciutat i, sobretot, aprofitant la organització urbanística de l’Eixample que ja s’estructura en una trama de carrers ortogonals. 

Respecte a la xarxa actual, les intencions de l’Ajuntament són de mantenir les línies de bus, excepte en aquelles que tinguin recorreguts similars a les noves línies ortogonals que es substituirien per les noves línies. També es preveu que algunes línies existents puguin canviar per tal d’adaptar-se a la nova xarxa ortogonal. 

 

Facilitar l’intercanvi entre línies de bus

Un altra millora que s’aconsegueix amb la xarxa ortogonal de busos és que s’incrementa fins al 95% la població que pot accedir a qualsevol punt de la ciutat realitzant, com a màxim un sol intercanvi de transport públic. Precisament una de les crítiques que sempre s’ha fet a la xarxa ortogonal és que implica un increment del nombre d’intercanvis ja que alguns usuaris que abans disposaven d’una línia de bus directa per fer els seus trajectes ara es veuran obligats a realitzar un intercanvi. 

Per tal de facilitar el màxim els intercanvis entre bus – bus, per exemple entre una línia horitzontal i una altra de vertical, i que no suposin una molèstia excessiva per als usuaris, un dels temes que es treballarà específicament són les parades on es puguin realitzar intercanvis. En aquestes parades existirà un tractament especial de la informació a l’usuari per tal de facilitar al màxim el canvi entre busos. 

 

Més prioritat al bus

Per tal de poder millorar la velocitat comercial de la xarxa de busos, un dels principals reptes de l’Ajuntament és implantar tot un seguit de mesures que incrementin la prioritat del bus respecte al transport privat. Les principals actuacions que es duran a terme seran: 

  • Increment el nombre de carrils bus. 
  • Sistema semafòric que doni prioritat a les vies per on circulin línies de bus. També s’implantaran mecanismes que permetin allargar el temps de verd de la fase semafòrica quan un bus s’apropi a un semàfor per tal que pugui passar en verd i s’hagi d’aturar el mínim possible. 
  • Implantació de girs i maniobres específiques per al transport públic en determinades cruïlles. 

 

Més claredat per a l’usuari

Un altre aspecte que millorarà considerablement amb la nova xarxa ortogonal serà la informació a l’usuari. La nova organització de les línies serà molt més comprensible per als usuaris no habituals, ja que només caldrà identificar les línies verticals i horitzontals que millor permeten realitzar un determinat trajecte.

Per altra banda, les tres tipologies de línies, verticals, horitzontals i diagonals s’identificaran amb una simbologia diferent per a permetre que la comprensió de la xarxa sigui senzilla i ràpida per part dels usuaris. 

També es preveu incrementar el nombre de panells informatius a les parades per tal d’informar del temps d’espera de cada línia i s’implantaran punts de venta de bitllets de transport públic a les pròpies parades de bus. 

 

Fases d’implantació

Les primeres línies de la nova xarxa es posaran en funcionament el proper mes d’octubre de 2012, i serien les següents :

Línies verticals:

  • Sarrià – Pl. Espanya
  • Montbau – Pg. Marítim

Línies horitzontals:

  • Gornal – Besós / Verneda (per Gran Via)
  • Zona Universitària – Fabra i Puig

Línies diagonals:

  • Pg. Marítim – Torre Melina (per l’Avda. Paral•lel)

 

Un cop ja estiguin en funcionament aquestes línies s’aniran afegint a la xarxa noves línies verticals i horitzontals durant l’any 2013 fins a completar la totalitat de la xarxa. 

Primera fase de la xarxa ortogonal

Primera fase de la xarxa ortogonal

 

Més eficiència amb els mateixos recursos

Un dels principals objectius de la xarxa ortogonal és incrementar l’eficiència de la xarxa de busos, sense incrementar el nombre de recursos que s’hi destinen, és a dir, sense incrementar ni el nombre de vehicles ni el nombre de conductors. Aquest fet s’aconsegueix perquè s’eviten duplicitats de les línies i també perquè es millora la gestió general de la xarxa. Aquests canvis permetran incrementar la puntualitat i la freqüència de pas dels autobusos, destinant els mateixos recursos que amb la xarxa actual.

 

Incorporació de vehicles de 24 metres

Una de les actuacions que té previst realitzar l’Ajuntament de Barcelona a mig termini és la implantació de vehicles biarticulats de 24 metres a l’eix de la Gran Via. S’espera que es puguin posar en funcionament els primers tres vehicles l’any 2013 i si el seu funcionament és l’esperat es preveu anar incrementant el nombre d’aquests vehicles e aquest eix. 

Els busos de 24 metres són vehicles biarticulats que tenen prestacions similars a les del tramvia ja que són vehicles d’alta capacitat pensats per a corredors amb una gran demanda de mobilitat. A més a més es tracta de vehicles híbrids que tenen un baix nivell d’emissions de gasos contaminants. 

 

Vitòria, una altra ciutat a aplicar la xarxa ortogonal de bus

L’any 2008 va entrar en funcionament el tramvia a la ciutat de Vitòria amb la línia T1 i posteriorment va entrar en funcionament una nova línia, la T2. Això va suposar que entre els anys 2008 i 2009 la xarxa de busos va anar perdent usuaris degut al lògic traspàs de viatgers del bus cap al tramvia. Per aquest motiu, un dels plantejaments del Pla de mobilitat fou redissenyar completament la xarxa de busos. 

Per fer-ho es va canviar el plantejament de la xarxa des de la seva base. La xarxa s’havia anat dissenyant històricament com un conjunt de línies d’accés al centre de la ciutat, que van acabar creant una xarxa molt centralitzada, amb línies duplicades en molts carrers del centre, una disminució progressiva de la velocitat comercial (10,77 km/h) i un interval de pas d’uns 20 min. 

Davant d’aquesta situació, es planteja transformar la xarxa de busos convertint-la en una xarxa ortogonal, on es creen un conjunt de línies en els eixos nord – sud i un conjunt de línies en els eixos est – oest, així com línies circulars. Amb aquest sistema s’aconsegueix una major cobertura territorial amb una reducció de línies (es passa de 18 línies a 9). Al reduir el nombre de línies es poden incrementar el nombre de busos per línia el que suposa una millora en els intervals de pas (10 min.) i una millora en la velocitat comercial (12,7 km/h). El nou sistema de busos. 

Val a dir que, tot i que amb el nou disseny de la xarxa s’aconsegueix reduir el temps de viatge, també implica un major nombre de transbords pel passatger cosa que es podria veure com una pèrdua de qualitat per part d’alguns col•lectius d’usuaris, com per exemple la gent gran. Malgrat això, el nombre d’usuaris del servei de bus de Vitòria d’abans i després del canvi demostren que, en general, el nou disseny va millorar la percepció de bus per part dels usuaris. 

Més informació sobre el sistema de bus ortogonal de Vitòria

Recull de premsa:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal