Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 20/03/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Mobility Budget, una nova manera de gestionar la mobilitat a les empreses

Cada vegada més les empreses requereixen que els seus treballadors es desplacin per motius laborals. Això suposa un cost creixent per a l’empresa. El mobility budget és un model de gestió d’aquesta mobilitat en que la responsabilitat de la tria del mode de desplaçament i del seu cost és del propi treballador: triant els modes més eficients i econòmics es redueix el cost i això pot suposar un increment dels ingressos del propi treballador

 

Què és el mobility budget?

La idea del mobility budget (es podria traduir com el crèdit de mobilitat) és una iniciativa de gestió de la mobilitat vinculada a l’àmbit laboral. La idea és la següent: cada treballador realitza diversos desplaçaments dins de la seva activitat laboral, ja sigui per accedir al seu lloc de treball o bé per als desplaçaments propis de la feina (visita a clients, assistència reunions, etc.). Tots aquests desplaçaments tenen un cost global. De vegades el cost és sufragat per la pròpia empresa, per exemple els desplaçaments de feina, d’altres vegades el cost és sufragat pel propi treballador com és el cas de l’accés a lloc de treball. 

El que es pretén amb el mobility budget és coresponsabilitzar el treballador del seu propi cost de mobilitat. Molt sovint, quan es disposa de cotxe d’empresa, el treballador es desentén del cost que això implica i no té en compte les seves decisions sobre mobilitat. Per superar aquest desconeixement el mobility budget és una bona opció. Al treballador se li assigna una quantitat fixa a l’any destinada a mobilitat i és el treballador qui decideix la manera de desplaçar-se. Si al finalitzar el més el treballador no ha esgotat tota la quantitat destinada a mobilitat pot disposar dels diners per al seu ús personal o bé destinar-los a un pot comú d’empresa per a assolir d’altres beneficis per al conjunt dels treballadors. 

Per tal de comptabilitzar els costos del viatge, es poden introduir diverses variables. La més clara és el cost econòmic del viatge, però també es poden incloure d’altres variables com el temps de desplaçament. Quins criteris prioritzar a l’hora d’introduir el mobility budget  i quins no és la responsabilitat de la pròpia empresa que implementa aquesta modalitat de gestió de la mobilitat.  

 

Principals objectius

Tenint en compte que el cost de la mobilitat en vehicle privat, sobretot dins de la ciutat, és molt més elevat que el cost dels desplaçaments en transport públic, bicicleta o peu, està clar que la iniciativa promou l’ús d’aquests mitjans de transport. Ara bé, en el cas dels treballadors dependents del vehicle privat, també promou d’altres pràctiques com la conducció eficient, el carpooling, el park and ride o l’ús del teletreball i vídeoconferències.

Així doncs l’objectiu principal de la iniciativa és fomentar la mobilitat sostenible. 

També existeix un objectiu pedagògic molt important. Amb aquesta iniciativa es transmet el missatge que la persona que cerca les maneres de desplaçar-se més eficients i, per tant, més econòmiques, té una recompensa. Es tracta de la idea de premiar les actituds positives més que de castigar les negatives. 

 

Alguns exemples

La iniciativa dels mobility budgets va sorgir dels Països Baixos i és en aquest país on es troben la major part d’exemples i d’iniciatives dutes a terme. Darrerament s’ha començat a implantar a empreses franceses i belgues. Als Països Baixos, existeixen, també empreses, com per exemple MobilityMixx, dedicada a oferir models de gestió de la mobilitat a empreses que els permetin reduir els seus costos de transport. Una de les eines que utilitza aquesta empresa és el mobility budget. 

Tot seguit es mostren alguns exemples d’empreses que han aplicat el mobility budget, en diferents variants i característiques:

 

Empresa Yatch (Països Baixos):

http://www.eltis.org/index.php?uid=ZGVlADb=&id=13&lang1=en&study_id=3319

Es tracata d’una empresa dedicada al reclutament de persones d’alt nivell de qualificació professional. Compta amb uns 2700 treballadors i degut a l’activitat de l’empresa els seus treballadors es veuen obligats a realitzar nombrosos viatges de feina.  

Abans de la posada en funcionament del mobility budget, pràcticament tots els treballadors optaven per utilitzar els vehicles d’empresa per als seus desplaçaments. Això suposava una tendència creixent en els costos de transport per l’empresa, per al qual cosa es va decidir implantar el mobility budget

Cada treballador rep un crèdit de mobilitat equivalent, en el seu conjunt a un 120% del pressupost total de la companyia en cotxes d’empresa. Amb aquest crèdit els treballadors seguir utilitzant el cotxe d’empresa, la qual cosa significa una deducció del crèdit de mobilitat equivalent al cost del viatge, o bé, també poden comprar targetes de transport públic, que també es deduïen del crèdit total, o buscar d’altres alternatives als viatges, fins i tot no fer-los, planificant millor la feina i el nombre de visites a clients. 

Per tal de contribuir al canvi de mentalitat dels treballadors es van limitar el tipus de vehicles a escollir per als desplaçaments, oferint, només vehicles de baix consum i de baixes emissions de contaminants, que alhora també tenien un cost inferior per viatge. 

Els treballadors poden visualitzar, a través d’una aplicació corporativa, els costos associats a la mobilitat i la disponibilitat de crèdit, d’aquesta manera s’aconsegueix que els propis treballadors cerquin constantment la manera més econòmica de realitzar els seus viatges, ja que aquest estalvi els acaba repercutint directament sobre els seus ingressos.

 

Erasmus Hospital (Rotterdam, Països Baixos):

http://www.eltis.org/index.php?uid=ZGVlADb=&id=13&lang1=en&study_id=1567

L’hospital Erasmus de Rotterdam compta amb uns 10.000 treballadors. L’accés  d’aquests a l’hospital en vehicle privat, presentava, l’any 2006,  problemes seriosos d’aparcament. A més a més, estava prevista una remodelació de l’hospital que preveia una reducció de 1000 places d’aparcament cosa que encara feia més complicat el tema de l’aparcament. 

Per això es comencen a implantar mesures de gestió de la mobilitat, incorporant una mobility budget. En aquest cas s’ofereixen dues opcions als treballadors:

1) Pagar per aparcar. S’ofereix als treballadors que ho vulguin seguir utilitzant el cotxe per anar al treball, però havent de pagar l’aparcament. Les tarifes que s’estableixen són les següents:

 

 • 1.5 euro per dia si s’arriba en hores punta (entre les 6h30 i les 13h),
 • 4 euro per dia si s’arriba durant les hores punta (entre les 6h30 i les 13h) i el lloc de residència del treballador està a menys de 6 quilòmetres de l’hospital. 
 • 0.5 euro per dia, si s’arriba fora de les hores punta. 

 

2) Un Individual Travel Budget (ITB), com a mesura per a incentivar els viatges amb altres modes de transport. Aquest ITB es basa en que cada treballador rep 0,1 € per cada quilòmetre que recorri amb un mitjà alternatiu al vehicle privat.  Amb aquesta modalitat, s’ofereix, també la possibilitat d’aparcament fins a 12 vegades a l’any, a un cost 1,5 euros per dia. 

El cost final del mobility budget per a l’empresa fou de 1,3 milions d’euro, molt inferior al cost de construcció d’un nou aparcament, estimat en 4 milions d’euro. 

 

Beneficis i possibles traves

Els mobility budget poden ser una bona eina per a gestionar la mobilitat  en l’àmbit laboral ja que ofereixen beneficis a tots els agents implicats:

 

 • Al conjunt de la societat, ja que es contribueix a la reducció d’emissions de CO2
 • Als treballadors, ja que els ofereix la possibilitat de millorar les seves condicions de treball i de tenir una retribució extra en cas de reduir els costos de transport
 • A l’empresa, que li pot permetre, a mig termini reduir els costos associats a la mobilitat i al transport i oferir millors condicions de treball als seus membres, alhora que millorar la responsabilitat social corporativa de l’empresa. 

 

Tot i això, aquests sistemes tenen punts claus que poden suposar una trava per a implementar-los si no es fa correctament. Per una bada és necessari disposar d’una eina informàtica que permeti controlar els viatges realitzats i la despesa de transport. Per altra banda cal afinar bé en la quantitat que s’ofereix al treballador com a incentiu dins del mobility budget. Ha de ser una quantitat prou alta per incentivar al treballador a canviar els seus hàbits de mobilitat, però alhora no pot ser-ho tant que promogui els desplaçaments innecessaris. 

 

Punts clau en l’aplicació del mobility budget

Al tractar-se d’una iniciativa relativament poc coneguda al nostre país val la pena preguntar-se si és possible l’aplicació de sistemes similars. Un estudi realitzat a Suècia va analitzar els mobility budget dels Països Baixos i va valorar l’aplicació d’aquesta iniciativa a Suècia, arribant a les següents conclusions:

 

 • Els mobility budget tenen més possibilitat d’èxit en empreses on existeix una àmplia flota de vehicles d’empresa i una mobilitat elevada dels seus treballadors ja que el cost en transport esdevé un tema clau, tant per l’empresa com pel treballador. 
   
 • Les empreses que tenen un elevat cost en transport poden tenir més marge per obtenir beneficis en l’aplicació dels mobility budgets i més marge per a oferir incentius als seus treballadors cosa que pot motiva un major interès per part d’aquesta en buscar alternatives a la seva mobilitat. 
   
 • En situacions on l’aparcament per accedir al lloc de treball tingui certes dificultats, la introducció de mesures d’aquest tipus pot ser ben vista pels treballadors que ho veuen com una alternativa al vehicle privat i a les dificultats d’aparcament.
   
 • L’estudi també posa de manifest que el fet que existeixin empreses especialitzades en la implantació d’aquests sistemes facilita les coses ja que la posada en funcionament d’un mobility budget comporta la gestió d’informació i la necessitat d’eines específiques per fer-ho. 
   
 • L’implementació d’un mobility budget necessita d’un procés previ de consulta i acceptació per part dels treballadors i dels càrrecs directius. 
   
 • Un altre punt clau detectat per l’estudi, és que les empreses que ofereixen aquesta opció als seus treballadors cal que tinguin una oferta alternativa al vehicle privat prou atractiva pel treballador, ja sigui en altres sistemes  de transport públic o en sistemes de treball que evitin els desplaçaments.  En aquest sentit, l’empresa és la responsable d’oferir les alternatives del transport que estiguin al seu abast (teletreball, autobús d’empresa, vehicles de baix consum, etc.)
   
 • Als Països Baixos, l’administració pública afavoreix aquest tipus de projectes amb una descomptes fiscals a les empreses que ho apliquen, i existeix un marc legal que afavoreix aquest tipus d’iniciatives

 

 

Per més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal