Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 29/02/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Impuls a les infraestructures d’Osona

El vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, Josep Llobet, va visitar dijous passat Vic, Gurb, Sant Quirze de Besora, Taradell i Tona per conèixer de primera mà la situació d’algunes de les infraestructures de la zona. També va mantenir una reunió amb membres del Consell Comarcal d’Osona, on es va tractar de la redacció del Pla Zonal de la comarca per un import de 69.620€, que anirà a càrrec íntegrament de la Corporació

 

 

Plans de camins i plans zonals

Un dels temes més rellevants que es va tractar durant la visita a la comarca d’Osona va ser el treball que està fent actualment la Diputació de Barcelona en el tema de la xarxa de camins d’Osona. 

L’any 2006 es va redactar el primer Pla de Camins d'Interès Territorial a la comarca d’Osona. Aquest document ha estat de gran utilitat pel Consell Comarcal d’Osona sobretot per dur a terme el manteniment, priorització d'inversions i sol•licitud de subvencions de la xarxa de camins. El conjunt de camins que es van incloure a l’Inventari i Pla, van passar a considerar-se els camins importants de la comarca i la responsabilitat de la seva gestió la duu el Consell Comarcal.

Posteriorment a la redacció de l’Inventari i Pla de camins es va redactar el “Pla de senyalització de dels camins d’interès territorial d’Osona” i actualment s’està duent a terme l’actualització del Pla de camins de l’any 2006, projecte que està confinançat entre la Diputació de Barcelona (70%) i el Consell Comarcal d’Osona (30%). Les previsions són l’actualització del Pla estigui enllestida a finals d’aquest any.

Els camins d’interès territorial que s’han inclòs als diferents Inventaris i Plans de camins que s’han redactat a la Oficina són la llavor d’estudi dels Plans Zonals. Amb la modificació de la Llei de Carreteres de l’any 2008 i des de l'assumpció de la titularitat de la xarxa local de carreteres, l'any 2011, les Diputacions han de redactar els Plans Zonals de carreteres. Aquest instrument de planificació té per objectiu definir la futura xarxa local de carreteres, incorporant aquells camins principals que per la seva funcionalitat i complint els requisits que marca la legislació, siguin susceptibles de formar part de la xarxa de carreteres, prioritzant i valorant les actuacions necessàries per fer-ho possible

Actualment el Pla zonal de la comarca d’Osona està en fase de contractació i es preveu s’hagi finalitzat a finals d’any

 

Canvis de titularitat de les carreteres locals

 

Un altre objectiu de la visita a Osona fou tractar amb diversos municipis sobre el traspàs de titularitat d’alguns trams de carreteres locals que passen per la xarxa viària d’alguns municipis osonencs. 

A Vic, Llobet i l'alcalde Josep Maria Vila d'Abadal van tractar de l'acord per al traspàs a titularitat municipal de dos trams de travessera urbana de dues carreteres: la BV-4316 i la C-153. 

 

Urbanització de la travessera a Gurb

A Gurb, el diputat de Territori i Sostenibilitat, acompanyat per l'alcalde de la vila i president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Roca, va visitar les obres d'urbanització de l'antiga travessera urbana de la carretera BV-4601 (carretera de Sant Bartomeu) que, amb un cost total de 3.268.726€, ha rebut una subvenció per part de la Diputació de Barcelona a través del Pla de concertació 2007-2011, d'un crèdit de 1.770.000€.

 

Els criteris d’urbanització d’aquesta actuació permetran millorar la seguretat viària, l’accessibilitat i la mobilitat en general.  Com a punt de partida es busca donar continuïtat dels recorreguts de vianants i de la xarxa de l’activitat entre els diferents àmbits que es troben al llarg de la carretera, com per exemple un polígon industrial o la zona escolar i esportiva. 

 

 

Ampliació del pont de Sant Quirze de Besora

Durant la visita a Sant Quirze de Besora, el vicepresident tercer va conèixer el projecte constructiu d'eixamplament del pont de la carretera BV-5227 sobre el riu Ter, que té un cost de 1.482.451€. Llobet va avançar que «la Diputació de Barcelona assumirà l'execució d'aquestes obres que s'iniciaran al llarg del primer trimestre de l'any 2013, a càrrec íntegrament de la Corporació».

El municipi de Sant Quirze del Besora (2.201 hab.) s’ha anat desenvolupant urbanísticament al llarg de les dues ribes del riu Ter. El pont de Sant Quirze de Besora (1922) és la principal i única via que comunica les dues parts del municipi. 

Al tractar-se d’un tram que comunica les dues parts del municipi també té un important pas de vianants i de ciclistes i també de vehicles pesants, degut a la presència pròxima d’un polígon industrial. L’amplada total del pont és de 6,00 m., cosa que fa que les voreres siguin molt estretes  i el pas de vehicles s’hagi de fer de manera alternada.

L’ampliació del pont permetrà guanyar una amplada total de quasi 12 metres, gràcies a la instal•lació d’una estructura de formigó. Aquests 12 metres serviran per a habilitat dos carrils de circulació de 3 m. cadascú i unes voreres d’1,5 m, cosa que millorarà molt la mobilitat al municipi de Sant Quirze de Besora.  A més a més el projecte té en compte l’estètica actual del pont i les actuacions que s’hi realitzen en mantindran les principals característiques paisatgístiques.

 

Representació virtual de l'estat final del punt després de l'actuació

Representació virtual de l'estat final del punt després de l'actuació

 

Taradell treu el trànsit de pas del centre urbà

Ja a la tarda, Josep Llobet va visitar Taradell i Tona. A Taradell, va anunciar la pròxima signatura d'un conveni que regularà el trànsit del tram final de la travessera urbana de la carretera BV-5306. Aquesta actuació s’emmarca dins d’un projecte més ampli de l’Ajuntament de Taradell que pretén eliminar el trànsit de pas que actualment travessa el municipi per la ctra. de Taradell a Balenyà. L’Ajuntament preveu utilitzar nous vials construïts a l’oest del municipi per a fer-los servir per al trànsit de pas i deixar la travessera urbana per al trànsit propi del municipi. 

A Tona, Josep Llobet va parlar de la futura acceptació de la titularitat de les rotondes i el brancal de connexió, construïts recentment per CEDINSA, al nus entre les carreteres C-17 i BV-5303 de Tona a Balenyà, un cop les obres d'adaptació al trànsit de vianants hagin estat realitzades per la Generalitat de Catalunya per integrar-los a l'entorn urbà en què estan situades.

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal