Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 20/01/2012
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Bons resultats en seguretat viària l’any 2011

El nombre de morts a les carreteres locals gestionades per la Diputació de Barcelona durant l’any 2011 van ser 6, un més que l’anterior any 2010

Vianants i motoristes segueixen sent el col•lectiu amb més risc

Amb el canvi d’any arriba el moment de fer balanç i analitzar els resultats de les polítiques de seguretat viària i veure l’evolució de l’accidentalitat. L’any 2011, en termes generals, ha presentat millors dades que els anteriors anys. En els diferents àmbits territorials, el nombre de morts ha baixat o s’ha mantingut estable i el nombre d’accident baixen. Tot i això, encara queden usuaris amb una problemàtica específica, com per exemples els vianants i motoristes, especialment en l’àmbit urbà.

Accidentalitat a les carreters locals

Durant l’any 2011, a les carreteres locals gestionades per la Diputació de Barcelona s’han produït un total de 6 morts, el que suposa un mort més que l’any anterior. Tot i aquest petit increment, es considera una dada prou bona, tenint en compte la tendència dels últims anys (veure gràfic adjunt) i el fet que la mortalitat és tant baixa que ja és força difícil continuar la tendència al baixa.

Evolució dels morts per accidents de trànsit a les carreteres locals
Evolució dels morts per accident de trànsit a les carreteres locals en comparació a l’objectiu de reducció fixat per la UE

Les dades de mortalitat per accident de trànsit en carreteres locals segueixen estan per sota dels objectius fixats per  la Unió Europea. Tot i això, des de la Gerència de Serveis d’Infrastructures i Mobilitat es segueix treballant intensament per a millorar la seguretat viària de les carreteres locals, especialment en les punts de concentració d’accidents i en les travesseres urbanes, que suposen un total del 19 de la xarxa viària, però que concentren un 75% dels punts de concentració d’accidents. La gestió de la seguretat viària a les carreteres locals té una certa complexitat degut, precisament, a tractar-se de carreteres amb molt de contacte amb el territori i utilitzades, molt sovint, per d’altres usuaris com vianants, ciclistes, transport de mercaderies i agrícola, etc.


Baixen el nombre de morts a Catalunya a la xarxa interurbana

Les dades a nivell del conjunt de Catalunya també són positives, segons un informe del Servei Català de Trànsit per l’any 2011 on s’analitzen els accidents a la xarxa viària interurbana. Pel que fa a ferits greus i morts, el nombre de víctimes ha baixat un 16,28% respecte el 2010. Concretament a Catalunya durant l’any 2011 hi va haver 1.070 morts i ferits greus mentre que l’any 2010 van ser 1.278.

Tal i com es comentava al principi, si cal buscar algun punt on encara no s’estiguin aconseguint bons resultats pel que fa a reducció de morts i ferits greus en les motocicletes. Tot i que s’ha aconseguit reduir el nombre d’accidents de motocicletes en un 11,49%, els morts han augmentat un 25%. Això posa de manifest la necessitat de posar en pràctica mesures específiques destinades al col•lectius de motoristes, tal i com ja es recull en el Pla Català de Seguretat Viària pels anys 2011 – 2013.


Dades d’accidentalitat a la xarxa urbana

Un dels aspectes en els quals s’està treballant des del Servei Català de Trànsit i des de les administracions locals és en millorar la recollida i gestió de les dades d’accidentalitat a la xarxa viària urbana. Quan es produeix un accident de trànsit s’activa tot un protocol d’actuació per tal de socórrer les possibles víctimes, tornar la circulació a la normalitat i recollir la informació de l’accident per si fos necessari utilitzar-la. Quan aquest accident es produeix a la xarxa viària interurbana, el procés és coordinat pels Mossos d’Esquadra i, per tant, la informació es centralitza tota a través d’aquest cos de policia.

Ara bé, quan l’accident és dins del nucli urbà d’un municipi, molt sovint és la policia local que s’encarrega de recollir les dades de l’accident i això va que la informació no es centralitzi de manera directa, sinó que és la policia local qui ha d’enviar a posteriori la informació als Mossos d’Esquadra, cosa que no sempre es fa i, per tant, dificulta l’anàlisi de la informació de seguretat viària en l’àmbit urbà.

El Servei Català de Trànsit va posar en funcionament la plataforma SIDAT per tal de facilitar a les administracions locals el traspàs d’informació dels accidents al Servei Català de Trànsit. El Pla Català de Seguretat Viària ja preveu una línia d’actuació per tal de millorar l’aplicatiu SIDAT i també per a conscienciar a tots els cossos de la policia local de la necessitat i importància d’enviar aquestes dades per tal de poder planifica i actuar en la millora de la seguretat viària local.


A Barcelona també baixen els accidents de trànsit

A principis del mes de gener l’Ajuntament de Barcelona va presentar el resum de les dades d’accidentalitat pel municipi durant l’any 2011, que també presenten resultats millor que l’any 2010.

El nombre d’accidents ha baixat, passant de 9052 a 8831, el que suposa una reducció de quasi el 2,5%. També baixen el nombre de morts en accident de trànsit, passant dels 39 de l’any 2010 als 31 de l’any 2011.

El que es posa de manifest observant les dades de seguretat viària de Barcelona és que els vianants i motoristes segueixen sent els col•lectius amb més risc. Dels 31 morts de l’any 2011, 13 eren motoristes i 13 més eren vianants, és a dir 26 de 31 pertanyien a aquests dos col•lectius. Per això una de les prioritats de l’equip de govern de l’Ajuntament serà promoure actuacions per a millorar la seguretat viària d’aquests col•lectius.

També caldrà tenir en compte de manera especial els usuaris de bicicleta, ja que es tracta de l’únic col•lectiu on augmenten el nombre d’accidents respecte l’any 2010. Mentre que aquest any s’han registrat 523 accidents de trànsit amb bicicletes implicades l’any anterior foren 414.


Millorar la seguretat viària. Conscienciació, control i reforç de les actituds positives

Per tal de seguir millorant les dades de seguretat viària l’Ajuntament de Barcelona es planteja diferents línies d’actuació. Per una banda s’incrementarà el control de les infraccions que acostumen a provocar accidents més greus, com per exemple conduir sota la influència de l’alcohol o drogues, conductes temeràries, passar semàfors en vermell, excés de velocitat o conduir sense fer ús dels mitjans de seguretat o utilitzant el telèfon mòbil.

Per altra banda també es vol premiar les actituds dels conductors que no tinguis sancions de trànsit. Per a tal fi l’Ajuntament preveu que l’àrea verda sigui gratuïta pels veïns que no hagin acumulat cap sanció entre l’1 d’octubre de 2010 i el 30 de setembre de 2011.

Per tal de fer front a la seguretat viària de les motocicletes l’Ajuntament preveu impulsar cursos de formació dirigits específicament a aquest col•lectiu que ajudin a reduir les conductes de risc d’alguns conductors.

Pel que fa als vianants, en aquest cas, les principals línies d’actuació seran, per una banda treballar en la conscienciació i pedagogia perquè els qui van a peu compleixin les normes de circulació. Però igualment necessari serà incidir en el control de velocitat dels vehicles. Per això es preveu realitzar campanyes de control de velocitat a les zones 30, on molts vehicles segueixen circulant a velocitats superiors a la permesa. Aquesta mesura és especialment important ja que és sabut que un atropellament a 30 quilòmetres per hora difícilment resulta mortal, mentre que un atropellament a 50 km/h ho és en un percentatge molt alt.

Per últim, pel que va a la bicicleta el consistori preveu realitzar una auditoria completa de la xarxa de carrils bici actuals i millorar aquells punts que generin més accidentalitat. Per tant no es preveu incrementar gaire la xarxa ciclable, però si millorar-ne les condicions de mobilitat.
 

Per més informació:

 

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal