Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 30/11/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

Es dupliquen el nombre d'usuaris de la bicicleta a Catalunya respecte l'any 2006

Aquesta és una de les dades obtingudes pel baròmetre de la bicicleta a Catalunya de l’any 2010, un estudi que es realitza anualment a tot l’Estat

El risc que suposa el trànsit, els robatoris i la manca d’infrastructures són els principals inconvenients percebuts del fet d’anar en bicicleta

Aquest mes de novembre s’ha fet públic el baròmetre de la bicicleta de l’any 2010, un estudi que realitza anualment la Fundació ECA, conjuntament amb la Dirección General de Tráfico. Aquest estudi es realitza a nivell de tot l’Estat, però també es publiquen els resultats de manera desagregada per comunitats autònomes, ja que la mostra estadística analitzada així ho permet. En el cas de Catalunya, per exemple, s’han realitzat 400 enquestes mentre que en el conjunt de l’Estat se n’han realitzat 1.410.

Una de les dades que més destaca de la mostra catalana és la consolidació de la bicicleta com a mitjà de transport ja que s’ha passat d’un 4% de la població que deia que utilitza la bicicleta de manera habitual (gairebé cada dia) l’any 2006 a un 7,3% l’any 2010, el que suposa una augment del 82,5%. També augment la gent que utilitza la bicicleta amb menys regularitat. Per exemple els que l’agafen almenys un cop per setmana passen del 7,7% l’any 2006  al 13,5% l’any 2011. Els que l’agafen algun cop al mes passen del 5,7% al 12,3%.

En general, doncs, s’observa un augment generalitzat en l’ús de la bicicleta, ja sigui per a activitats lúdiques i esportives com pels que utilitzen la bicicleta com a mitjà de transport quotidià.


Robatoris

Un altre aspecte que l’estudi analitzat és la percepció dels ciclistes respecte els robatoris de bicicletes. A un 29,1% dels ciclistes els han robat la bicicleta, almenys una vegada. Això suposa un lleuger increment respecte les dades de l’any 2006 en els ciclistes que havien patit algun robatori eren un 18,4%.

En aquest sentit, una de les principals demandes dels usuaris de la bicicleta és la creació d’aparcaments coberts o que ofereixen certes garanties de seguretat. En concret, un 73,2% dels enquestats veuen bé la creació d’aparcaments vigilats o coberts.

Els usuaris de la bicicleta també es manifestes força a favor del registre de bicicletes i un 81% diuen que la registrarien (amb tota seguretat o probablement) si les administracions públiques oferissin aquest servei, i un 51% creuen que aquest servei aconseguiria reduir el nombre de robatoris.


Assegurança de la bicicleta

També relacionat amb el tema dels robatoris i la seguretat viària molts ciclistes (6 de cada 10) diuen que estarien disposats a assegurar la seva bicicleta si tinguessin cobertura de robatori i d’accident i que ho farien per un preu entre 35€ i 50€


Infrastructures i seguretat viària

Molts ciclistes segueixen tenint la sensació que circular per la calçada, compartint l’espai amb el vehicle privat és perillós, en concret un 42,6% no circulen mai per la calçada ja que ho consideren arriscat.  Igualment, quan es pregunta als enquestats pels principals inconvenients per anar en bicicleta, el motiu principal és la por a ser atropellats, així ho manifesta un 25,1%.

Un altre inconvenient percebut pels ciclistes alhora de moure’s amb aquest mitjà de transport és la manca de facilitats per a l’ús de la bicicleja, ja sigui en aparcaments ens condicions o carrils bicicleta segregats dels cotxes i motos.

Val a dir, també, que en els darrers anys, les percepcions dels inconvenients d’anar en bicicleta han variat, mentre que l’any 2006 un 32,7% veia perill en el trànsit i un 14,1% veia manca d’infrastructures, l’any 2010 la tendència ha canviat i són un 25,1% que veuen el trànsit perillós, en canvi els que perceben una manca d’infrastructures són un 21,3%.

Pel que fa a l’accidentalitat, un de cada cinc ciclistes diuen haver patit algun accident, tot i que dins d’aquestes dades s’hi inclouen, també, els accidents produïts en el ciclisme d’oci.

Per altra banda, un 1,3% dels entrevistats manifesta que s’ha vist involucrat en un accident mentre anava amb cotxe i, en canvi, són quasi un 9% els que diuen haver patit un accident amb una bicicleta mentre anaven a peu. Aquest fet s’explica perquè molts ciclistes no utilitzen la calçada per la inseguretat que els genera i prefereixen utilitzar les voreres, amb el conseqüent risc per als vianants.

Precisament, un dels aspectes que més dificultats està provocant darrerament és la combinació de la mobilitat en bicicleta i la mobilitat a peu. En els darrers mesos s’han produït exemples que mostren la dificultat de combinar ambdós mitjans de transport. Municipis com Montgat ha decidit prohibir el pas de bicicletes pels punts on es produïen més conflictes entre vianants i ciclistes. D’altres municipis, com per exemple Barcelona, han optat per crear ordenances de mobilitat en bicicleta que determinen les mesures a tenir en compte en cas de circular en bicicleta per zones de preferència de vianants, com per exemple, moderar la velocitat a 10 km/h o, en cas de la presència de molta gent, baixa de la bicicleta i moure’s a peu.


Per més informació:

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal