Logo Diputació Barcelona
Xarxa mobal

Actualitat

Última actualització 29/11/2011
Imprimir  |  Enviar  |  Suscripció a MOBAL

La Diputació de Barcelona comença a elaborar els Plans de Mobilitat Urbana dels municipis de l’Entitat Metropolitana del Transport

Els treballs són fruit de l’acord signat l’any 2010 amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal d’elaborar els PMU dels 17 municipis que s’integren dins de l’àmbit de la Entitat Metropolitana del Transport

El passat mes de març de 2010, la Diputació de Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport van signar un acord per tal de realitzar els Plans de mobilitat de 17 municipis integrats dins de l’àmbit geogràfic de l’EMT, és a dir, tots els municipis exceptuant Barcelona. Després de dur a terme tots els tràmits administratius pertinents i la licitació de les assistències tècniques, aquest mes de novembre de 2011 s’han iniciat els treballs de redacció dels plans de mobilitat d’aquests municipis.

El Conveni entre  l’EMT i la Diputació de Barcelona estableix un acord de finançament pel cost de la redacció i execució dels PMU, segons el qual la Diputació es compromet a aportar 709.500,00 EUR (en total, haurà aportat 1.069.000 euros degut a aportacions prèvies ja consignades)  entre 2010 i 2012, i l’EMT 841.000 euros en el mateix període. En total, l’import final per a l’execució dels 17 PMU és de 1.910.000 euros.

Val a dir que segons la normativa vigent (Llei de mobilitat, Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona i Pla de millora de la qualitat de l’aire) tots els municipis de l’EMT, llevat de Montgat i Tiana, estan obligats a realitzar un Pla de mobilitat urbana (PMU). La Llei de mobilitat obliga als municipis de més de 50.000 habitants i als municipis capitals de comarca a tenir un PMU; el Pla Director de Mobilitat de la RMB obliga als municipis de més de 20.000 habitants dins de la RMB a tenir un PMU i també el Pla de millora de la qualitat de l’aire recomana que els municipis dins de les zones 1 i 2 d’especial protecció de l’ambient atmosfèric que també desenvolupin un PMU. En aquest sentit, l’acord signat entre la Diputació de Barcelona i l’EMT permet donar resposta a aquestes obligacions dels ajuntaments

Els municipis on s’està treballant per a realitzar els plans de mobilitat urbana s’han dividit en tres grups, en funció de la seva àrea geogràfica:

  • Baix Llobregat 1: Castelldefels, Gavà, el Prat de Llobregat i Viladecans
  • Baix Llobregat 2: Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Boi de Llobregat
  • Besòs: Badalona, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Montgat i Tiana

Aquesta divisió s’ha realitzat per tal de poder mantenir una bona coordinació entre plans de mobilitat de municipis que, molt sovint, comparteixen la mateixa trama urbana i que, per tant, també comparteixen moltes necessitats comunes. Val a dir que en un àmbit tant metropolità és necessari establir mecanismes que garanteixin la bona coordinació entre les propostes que es derivin de cadascun dels PMU i que facilitin una implementació conjunta per part dels municipis i de les altres administracions implicades, sobretot tenint en compte que dins de l’àmbit de la EMT, la gestió del transport públic ja es dur a terme de manera mancomunada.


Formació de tècnics municipals

Un altre objectiu del conveni de col•laboració és promoure la formació en mobilitat dels tècnics municipals. En aquest sentit, el conveni preveu que la Diputació de Barcelona financi la participació de tècnics dels ajuntaments en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat que actualment s’organitzen en col•laboració amb el Col•legi de Camins, Canals i Ports de Catalunya. D’aquesta manera es pretén que un cop es faci el lliurament dels plans als municipis, els tècnics tinguin la preparació necessària per tal de tirar endavant les diverses actuacions que es proposen als plans de mobilitat.


Coordinació entre diferents àrees municipals

L’elaboració dels Plans de mobilitat no és un procés senzill, la mobilitat és un àmbit de treball que es relaciona molt directament amb d’altres àmbits de gestió municipal com per exemple l’urbanisme, la policia local, el medi ambient o el comerç, per citar-ne alguns. Per això, un dels principals reptes en el procés d’elaboració dels plans de mobilitat és aconseguir una bona coordinació entre les diferents àrees implicades de cada ajuntament. En aquest sentit, un dels criteris que es promou des de la Diputació de Barcelona és la creació d’una comissió de treball amb representats de les diferents àrees de l’Ajuntament que durant tot el procés de redacció del pla faciliti la coordinació de les propostes de mobilitat amb la resta d’àmbits de treball de la ciutat.


Participació ciutadana

Els Plans de mobilitat urbana que es desenvolupen segons la normativa actual, requereixen d’un procés de participació ciutadana amb les entitats i ciutadania en general del municipi. Aquest procés de participació es realitza de forma periòdica durant tot el procés de redacció del pla, en quatre fases:

  • Informació: la primera fase té per objectiu informar a la ciutadania i entitats del procés de redacció del pla de mobilitat, dels objectius que es pretenen aconseguir i de les diferents fases del procés.
  • Diagnosi: la segona fase de participació té per objectiu completar la diagnosi del sistema de mobilitat del municipi incorporant les principals mancances exposades pel conjunt d’entitats.
  • Participació: la tercera fase té per objectiu elaborar un programa d’actuacions, per això, a partir de la proposta d’actuacions elaborar per l’equip tècnic es procedeix a avaluar aquestes actuacions en un procés participatiu.
  • Devolució: Per últim, amb totes les propostes sorgides dels processos participatiu, l’equip tècnic elabora la proposta definitiva de document.


També, fruit del procés participatiu, s’elabora el Pacte per la Mobilitat, que no és més que un acord comú de l’administració, entitats i ciutadania per promoure un model de mobilitat sostenible, segur i eficient. En segon lloc també es crea el Consell Municipal de la Mobilitat, un òrgan de caire consultiu que, un cop finalitzat el Pla de mobilitat, serà el responsable de conèixer, valorar i proposar canvis si s’escau, en les diferents actuacions de mobilitat que s’impulsin des de l’Ajuntament.


Calendari previst

Amb tost els condicionants explicats anteriorment, necessaris per a dur a terme un pla de mobilitat urbana, es preveu que els plans de mobilitat  puguin estar acabats a finals de l’any 2012, i es pugui iniciar el procés d’aprovació, tant per part del propi Ajuntament, com per part de l’Autoritat del Transport Metropolità. Un cop finalitzats, els PMU tindran una vigència legal de 6 anys, tal i com determina l’actual Llei de mobilitat.

T'ha interessat aquesta notícia? Doncs pots subscriure't al butlletí de la Xarxa MOBAL - pàgina de subscripció al butlletí MOBAL

Si tens referència d'alguna notícia o document que no figura en aquesta llista i vols publicar-lo ens ho pots fer saber en la següent adreça de correu electrònic: xarxamobal@diba.cat


2006 - 2015. Xarxa MOBAL. Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Diputació de Barcelona.
934 022 195 | xarxamobal@diba.cat | C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona

Avís legal